Vissza a listához

ELEKTROMOS NYITHATÓ TETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A roló 1 eltolása

Bekapcsolt gyújtás mellett:

- Teljes nyitás: nyomja a kapcsolót 2 a középső helyzetbe A;

- Teljes zárás: nyomja a kapcsolót 2 a végállásba B.

Nem kell tartani. A függöny automatikusan teljesen kinyílik vagy bezáródik.

A kibillentés

Amikor a nyitható tető zárva van, nyomja meg a kapcsolót 2 a tető felbillentéséhez. Nem kell tartani.

Ha a nyitható tető meg van döntve, nyomja meg a kapcsolót 2 a tető bezárásához. Nem kell tartani.

Különleges funkciók

Ha az ablak ellenállást észlel zárásakor vagy döntéskor (pl. faág stb.), akkor előre mozdul vagy felfelé billen.

Ha ez a funkció hibásan működik, és ismétlődően nyitja vagy dönti a nyitható tetőt, akkor tartsa nyomva a lefelé billentés kapcsolóját 5 másodpercen belül ez után; a nyitható tető fokozatosan teljesen bezárul. Gondoskodjon róla, hogy semmi ne kerüljön a nyitható tető útjába.

A gépjárművezető felelőssége parkoló vagy várakozó gépkocsi esetén

Még rövid időre se hagyja soha a kártyát a járműben, ha ott gyermek, felügyeletet igénylő személy vagy állat marad.

Például a motor beindításával vagy egyéb kiegészítő berendezések (ablakemelő, ajtózár stb.) működtetésével veszélyhelyzet állhat elő.

Ne feledje, hogy meleg és/vagy napos időben az utastér nagyon gyorsan felmelegszik.

Becsípődés esetén azonnal fordítsa meg a mozgásirányt az adott kapcsoló 2 megnyomásával az A állásba.

HALÁLOS VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE.

A nyitható tető működtetése

Bekapcsolt gyújtás mellett:

- Komfortnyitás: nyomja a kapcsolót 2 a középső helyzetbe A;

- Teljes nyitás: nyomja a kapcsolót 2 a végállásba A;

- Komfortzárás: nyomja a kapcsolót 2 a középső helyzetbe B;

- Teljes zárás: nyomja a kapcsolót 2 a végállásba B.

Nem kell tartani. A nyitható tető automatikusan teljesen kinyílik vagy bezáródik. Az ablak leállításához nyomja meg a kapcsolót még egyszer a nyitás vagy zárás közben.

Megjegyzés: Ha vezetés közben kívánja kinyitni a tetőt, akkor a komfortnyitás ajánlott az erős szél elkerülése érdekében.

Használati tanácsok

- A tetőcsomagtartón teher van.

Általában, ha a tetőn szállít valamit, nem tanácsos a nyitható tetőt használni.

A nyitható tető használata előtt ellenőrizze a tetőcsomagtartóra szerelt tárgyakat vagy berendezéseket (kerékpártartó, tetőbox stb.): legyenek megfelelően rögzítve és a terjedelmük ne akadályozza a nyitható tető működését.

Az alkalmazható csomagtartókat illetően forduljon márkaszervizhez.

- Ellenőrizze, hogy a nyitható tető jól be van-e zárva, amikor kiszáll a járműből.

- Tisztítsa le háromhavonként a tömítőgumikat a márkaszervizeink által ajánlott tisztítószerekkel;

- Ne nyissa ki a tetőt rögtön eső vagy autómosás után.

Működési rendellenesség

Ha nem csukódik be a nyitható tető, forduljon márkaszervizhez.

A tető zárása súlyos sérüléseket okozhat.