Vissza a listához

ELSŐ FÉNYSZÓRÓK: izzócsere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hozzáférés az izzókhoz

Az izzókhoz való hozzáféréshez a gépkocsi bal oldalán le kell szerelni a levegővezetéket A. Ehhez:

- vegye ki a kapcsokat 3;

- csavarja ki a csavart 2;

- nyomja meg a rögzítőkapcsok felső részét 1, hogy a levegővezeték kiszabaduljon A;

- a levegővezetéket A az eltávolításhoz csúsztassa a gépkocsi eleje felé.

Izzócsere után feltétlenül tegye vissza a levegővezetéket A! Ez ellentétes sorrendben történik.

Az izzókhoz való hozzáféréshez a gépkocsi jobb oldalán le kell szerelni az ablakmosótartály betöltőcsövét 4. Ehhez:

- vegye ki a kapcsot a csőből 4;

- húzza meg a csövet 4.

Minden alkalommal, mielőtt a motortérben dolgozna, feltétlenül kapcsolja ki a gyújtást (tájékozódjon a 2. fejezet „a motor beindítása, leállítása” című részében).

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.

Halogén izzós tompított fényszóró

Izzócsere:

- Szerelje le a fedelet B;

- vegye ki a kapcsot 5, miközben lefelé nyomja;

- vegye ki a csatlakozót 8;

- cserélje ki az izzót.

Izzó típusa: H7.

Halogén izzós távolsági fényszóró

Izzócsere:

- Szerelje le a fedelet C;

- vegye ki a kapcsot 7, miközben lefelé nyomja;

- vegye ki a csatlakozót 6;

- cserélje ki az izzót.

Izzó típusa: H7.

Feltétlenül UV-szűrős (anti-U.V. 55W) izzókat használjon, hogy elkerülje a fényszórók műanyag elemeinek károsodását.

Ne érintse az izzó üvegét. A fémrésznél fogja meg.

Ha az izzót kicserélte, ellenőrizze a fedél megfelelő visszahelyezését.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Sérülésveszély

LED-es tompított fényszóró/távolsági fényszóró 10

Forduljon márkaszervizhez.

Nappali világítás és helyzetjelző lámpák 9

Forduljon márkaszervizhez.

Első LED-es ködlámpa 11

Gépkocsitól függően forduljon márkaszervizhez.

LED-es irányjelző lámpa 12

Forduljon márkaszervizhez.

Kiegészítő fényszórók

Ha további ködlámpákkal kívánja felszerelni a járművét, forduljon márkaszervizhez.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően ill. elővigyázatosságból: vásároljon márkaszervizben tartalék izzókészletet és biztosítékkészletet.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Sérülésveszély.

Az elektromos berendezéseken javítást vagy módosítást csak márkaszerviz végezhet, mert egy hibás csatlakoztatás az elektromos rendszer (a kábelek, és különösen a generátor) meghibásodását eredményezheti. A szakszervizben ezenkívül minden, a javításhoz vagy a módosításokhoz szükséges alkatrész megtalálható.

AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA VÉGZETT KARBANTARTÁS : ELSŐ FÉNYSZÓRÓK

AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA VÉGZETT KARBANTARTÁS : HÁTSÓ LÁMPÁK

DINAMIKUS JELLEMZŐK : AUTOMATA TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓK