Vissza a listához

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ez a rendszer tájékoztatja a vezetőt arról, ha az észlelési tartományban A jármű tartózkodik.

A rendszer akkor működik, amikor a gépkocsi körülbelül 30 km/óra és 140 km/óra közötti sebességgel halad.

A funkció érzékelőket 1 használ, amelyek az első és hátsó lökhárító mindkét oldalára vannak felszerelve.

Sajátosság

Ügyeljen arra, hogy az érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

Ha valamelyik érzékelőt takarja valami, a(z) „Holttérfigyelő érzékelő koszos” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Tisztítsa meg az érzékelőket.

Ez egy kisegítő funkció, amely a gépkocsi holtterében haladó járművek jelenlétére figyelmeztet.

Ezért semmilyen körülmények között sem helyettesítheti sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést.

A vezetőnek mindig figyelnie kell vezetés közben az esetlegesen hirtelen bekövetkező kockázatokra: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka…) a manőverezés során az autó holtterében.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

A többfunkciós képernyőn 2 válassza a „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Vezetési segéd” menüpontokat, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőségek egyikét.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 3 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- A beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 4 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 5 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 4 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 5 felfelé vagy lefelé a(z) „Holttér-figyelő” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 4 OK.

- Nyomja meg újra a(z) 4 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához.

A motor beindításakor a rendszer visszaáll a gyújtás kikapcsolása előtti legutóbbi állapotába.

6 kijelző

A mutató 6 minden egyes visszapillantó tükrön megtalálható 7.

Megjegyzés: Tisztítsa meg rendszeresen a visszapillantó tükröket 7, hogy a 6 jelzőlámpák láthatók legyenek.

Működés

A funkció figyelmezteti Önt;

- ha a gépkocsi sebessége 30 km/óra és 140 km/óra között van;

- ha a holttérben jármű található, amely a gépkocsival azonos irányban halad.

Ha a gépkocsi előz, a 6 kijelző csak akkor kapcsol be, ha a leelőzni kívánt jármű egy másodpercnél hosszabb ideig a holttérben található.

B kijelzés

A funkció be van kapcsolva és nem érzékel egy járművet sem.

C kijelzés

Kezdeti figyelmeztetés: 6 tájékoztat, hogy a holttérben járművet érzékel.

D kijelzés

Bekapcsolt irányjelző mellett a kijelző 6 villog, ha a funkció abban az irányban érzékel a holttérben járművet, amerre Ön el fogja fordítani a kormánykereket. Ha kikapcsolja az irányjelzőt, a kijelző visszavált az előző figyelmeztetésre (C kijelzés).

Megjegyzés: A rendszer észlelési teljesítménye átlagos útszélességhez igazodik. Ezért ha keskeny úton vezet, előfordulhat, hogy a szomszédos sávban haladó járművet észleli.

A rendszer nem működik, ha:

- Az objektum nincs mozgásban;

- ha nagy a forgalom;

- kanyarban haladáskor;

- ha az első és hátsó érzékelők ugyanabban a pillanatban érzékelnek objektumot (például: egy hosszú kamion esetében).

-...

Működési rendellenességek

Ha a rendszer rendellenességet észlel, a(z) „Holttérfigyelő ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Forduljon márkaszervizhez.

Megjegyzés: A motor indításakor 3-szor felvillan a jelzőfény 6 (B kijelzés). Ez normális.

- A rendszer észlelési teljesítménye átlagos útszélességhez igazodik. Ha széles úton vezet, előfordulhat, hogy nem észleli a holttérben haladó járművet.

- Az erős elektromágneses hullámoknak való kitettség (nagyfeszültségű vezetékek alatt tartózkodás stb.) vagy a nagyon rossz időjárási körülmények (zuhogó eső, hó stb.) ideiglenesen megzavarhatják a rendszert. Figyeljen a közlekedésre.

Balesetveszély.

A lökhárítókban elhelyezett érzékelők miatt minden beavatkozást (szerelés, csere, fényezés kijavítása stb.) képesített szakemberrel kell végeztetni.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER