Vissza a listához

KÉZI ÁLLÍTÁSÚ ELSŐ ÜLÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az ülés előretolása és hátrahúzása

Emelje fel a fogantyút 1 a rögzítés nyitásához. A kívánt helyzetben engedje el a kart, és győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően rögzítve van.

Az ülés ülőlapjának felemelése vagy lesüllyesztése

Mozgassa a kart 2 felfelé vagy lefelé addig, amíg el nem éri a kívánt szintet.

Az üléstámla dőlésszögének beállítása

Emelje meg a kart 3 és billentse a háttámlát a kívánt helyzetbe.

Fűthető ülések

Bekapcsolt gyújtással

- a kívánt ülés 4 kapcsolójának először történő megnyomásával a fűtés maximális fokozaton kapcsol be.

Mindkét integrált kapcsoló figyelmeztető lámpa világít;

- második megnyomásra a fűtés a minimális fokozatra vált át. Egy integrált figyelmeztető lámpa kigyullad;

- harmadszori megnyomásra a fűtés kikapcsol.

Működési rendellenességek

Ha rendszer működési rendellenességet észlel, villog a beépített lámpa az érintett üléshez tartozó 4 kapcsolón.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válasszon! Forduljon márkaszervizhez

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

Nem tanácsos az üléstámlákat túlságosan hátradönteni, mert ez rontja a biztonsági öv hatékonyságát.

A vezető előtt a padlón semmiféle tárgy nem lehet: ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és akadályozhatják azok működését.