Vissza a listához

KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ LÉGKONDICIONÁLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kapcsolók

1 A levegő hőmérsékletének beállítása.

2 A hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök pára- / jégmentesítése (gépkocsitól függően).

3 Légkondicionálás.

4 Levegőkeringtetés.

5 Az utastérbe befújt levegőmennyiség beállítása.

6 A ventilátor fordulatszámának szabályozása.

7 A ventilátor fordulatszámának beállítása és a rendszer leállítása.

8 „Jó kilátás” funkció.

A mutatók

A következő kijelzések jelennek meg a multimédiás képernyőn A:

9 Levegő hőmérséklete.

10 A Clim ECO mód kijelzése.

11 Ventilátor fordulatszáma.

12 A levegő elosztása az utastérben.

A légkondicionálás bekapcsolása vagy kikapcsolása

3 vezérlő lehetővé teszi a légkondicionálás bekapcsolását (a visszajelző lámpa világít) vagy kikapcsolását (a visszajelző lámpa nem világít).

A légkondicionáló berendezés használata lehetővé teszi:

- az utastér belső hőmérsékletének csökkentését;

- a gyors páramentesítést.

A levegő elosztása az utastérben

A levegő elosztására öt lehetőség van. Forgassa el a kapcsolót 5 a levegőelosztás beállítása érdekében.

A levegőelosztás a multimédiás képernyőn látható.

õ A levegő ilyenkor a szélvédő és az első oldalablakok páramentesítő nyílásain áramlik.

÷ A légáram minden levegőnyílás felé osztódik, a szélvédő és az oldalsó ablakok páramentesítő nyílásán át és az utasok lába felé.

ó A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

G A levegő a műszerfal levegőadagoló rostélyai, és az első üléseken, valamint gépkocsitól függően, a második üléssorban helyet foglaló utasok lábai felé áramlik.

J Ebben az állásban a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

A belső levegőkeringtetés bekapcsolása

Nyomja meg a 4 vezérlőt: a gombba beépített visszajelző lámpa kigyullad. Ebben az esetben kívülről nem jut levegő az utastérbe, hanem az utastér levegőjének keringetése történik.

A belső levegő keringtetése lehetővé teszi:

- a külső levegőtől való elszigetelődést (pl. szennyezett levegőjű területen való közlekedés);

- az utastér mielőbbi lehűtését.

A belső levegőkeringtetés hosszan tartó használata az oldalablakok és a szélvédő párásodását és az utastér levegőjének elhasználódását idézheti elő. Amint tehát nincs szükség a belső levegőkeringtetésre, tanácsos a 4 vezérlő ismételt megnyomásával a szokásos üzemmódra (külső levegő) visszaállni.

A ventilátor fordulatszámának módosítása

Módosíthatja a ventilátor fordulatszámát a 6 vagy 7 vezérlő megnyomásával, a fordulatszám növelése vagy csökkentése érdekében.

A rendszer kikapcsol (OFF): a ventilátor fordulatszáma nulla (gépjármű álló helyzetben).

Haladáskor azért kis mennyiségű levegő áramlását érezheti.

A levegő hőmérsékletének beállítása

Fordítsa a kapcsolót 1 a kívánt hőmérsékletnek megfelelő állásba. Minél több sáv jelenik meg a multimédiás képernyőn, annál magasabb a hőmérséklet.

Ha a légkondicionáló berendezést hosszabb időn keresztül használja, akkor lehet, hogy fázni fog. A hőmérséklet emeléséhez forgassa a kapcsolót 1 jobbra.

Kikapcsoló

A rendszer kikapcsolásához, nyomja meg a 7 vezérlőt több alkalommal addig, amíg az „OFF” üzenet meg nem jelenik a multimédiás képernyőn.

Haladáskor azért kis mennyiségű levegő áramlását érezheti.

Jó kilátás funkció

Nyomja meg a gombot 8 - a beépített visszajelzőlámpa bekapcsol.

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő, az első oldalablakok, az elektromos visszapillantó tükrök és hátsó szélvédő gyors páramentesítését és jégtelenítését (az adott gépkocsitól függően). Automatikusan működteti a légkondicionálást és a hátsóablak-fűtést.

Nyomja meg a gombot 2 a hátsó ablak jégmentesítésének leállításához, a beépített visszajelzőlámpa kialszik.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 8.

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Járó motor mellett nyomja meg a 2 vezérlőt. A működést jelző visszajelzőlámpa kigyullad.

Ez a funkció a hátsó ablak és az elektromosan fűthető visszapillantó tükrök (ha a gépkocsi fel van ezzel szerelve) gyors elektromos páramentesítését teszi lehetővé.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a 2 vezérlőt.

Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.