Vissza a listához

A KÖVETÉSI TÁVOLSÁGRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A radar 1 információit használva ez a funkció tájékoztatja a vezetőt a gépkocsi és az előtte haladó gépkocsi közötti távolságról időben kifejezve, a két gépkocsi közötti biztonságos követési távolság betartása végett.

Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy a radart 1 ne takarja semmi (szennyeződés, sár, hó stb.).

A funkció akkor van bekapcsolva, ha a gépkocsi körülbelül 30 km/óra és 200 km/óra közötti sebességgel halad.

A motor beindításakor a funkció megtartja a motor utolsó leállítása előtti állapotát.

A funkció be-/kikapcsolása

A többfunkciós képernyőn 2 válassza a(z) „Jármű”, a(z) „Vezetési segéd”, a(z) „Távolságriasztás” menüpontokat, majd a(z) „ON” vagy „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 3 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Működés

A funkció bekapcsolásakor a jelzés 4 a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti távolságra figyelmeztet.

- A (szürke): a funkció nem működőképes;

- A (zöld): nincs észlelt jármű;

- B (zöld): az időintervallum körülbelül 2 másodperc vagy annál több (a két jármű közötti távolság a gépkocsi sebességének megfelelő);

- C (narancssárga): az időintervallum körülbelül 1 és 2 másodperc között van (a két jármű közötti távolság kicsi);

- D (piros): az időintervallum körülbelül 1 másodperc vagy annál kevesebb (a két jármű közötti távolság nagyon kicsi).

Ha a két gépkocsi közötti távolság időben mérve kevesebb, mint körülbelül 0,5 másodperc, a(z) 4 értesítés, a(z) D kijelző villog a kijelzőegységen. Az időintervallumot bizonyos körülmények között nem lehet megjeleníteni:

- kanyarban;

- sávváltáskor;

- ha a gépkocsi előtti jármű elég messze vagy az érzékelő hatótávolságán kívül halad.

A fejmagasságú kijelzővel felszerelt gépkocsik esetében bizonyos információkat ez utóbbi is kijelez.

A funkció nem érhető el, ha az adaptatív sebességtartó be van kapcsolva.

A mérés eredménye csak tájékoztatásképpen jelenik meg: a rendszer nem hajt végre semmilyen beavatkozást a gépkocsin.

A funkció sem városi forgalomban, sem dinamikus vezetéskor (kanyarok, gyorsítások, hirtelen fékezések stb.) nem használandó.

A funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radar helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

Hibás téves riasztás veszélye.