Vissza a listához

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSŐ JELZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Helyzetjelző lámpa

Forgassa a gyűrűt 3, hogy a szimbólum a jellel 2 szemben legyen. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

á Távolsági fényszórók

Bekapcsolt tompított fényszóróknál nyomja meg a kombinált kapcsolókart 1. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Ha ismét a tompított fényszórókat akarja bekapcsolni, húzza újra maga felé a kombinált kapcsolókart 1.

k Tompított fényszórók

Kézi működtetés

Forgassa a gyűrűt 3, hogy a szimbólum a jellel 2 szemben legyen. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Automatikus működés

Forgassa a gyűrűt 3, hogy az AUTO szimbólum a jellel 2 szembe kerüljön: járó motor esetén a tompított fényszórók a külső fényviszonyok függvényében automatikusan be- vagy kikapcsolódnak, a kapcsolókar 1 működtetése nélkül.

Éjszakai közlekedés előtt: ellenőrizze az elektromos berendezések megfelelő működését. Ellenőrizze, hogy a fényszórókat semmi sem takarja (piszok, sár, hó, szállított tárgy stb.).

Ha bal kormányos járművel balra tartó közlekedésben halad (vagy fordítva), tartózkodása idejére a lámpákat feltétlenül szükséges beállítani (tájékozódjon az 1. fejezet „A fényszórók beállítása” című részében).

Automata távolsági fényszóró:

Gépkocsitól függően, a rendszer automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórókat. A belső visszapillantó tükör mögött elhelyezett kamera segítségével felismeri a gépkocsi előtt és az ellentétes irányú sávban haladó járműveket.

A távolsági fényszórók automatikusan kigyulladnak, ha:

- - gyengék a külső fényviszonyok;

- - más jármű vagy külső világítás nem észlelhető;

- a gépkocsi sebessége nagyobb, mint kb. 40 km/h.

Ha a fenti feltételek közül egy sem teljesül, a rendszer a tompított fényszórókat kapcsolja be.

A távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer nem helyettesíti a vezetőt, aki a gépkocsi külső világítását az aktuális fény- és útviszonyoknak megfelelően kell, hogy alakítsa.

Bekapcsolás

Forgassa a 3 -mal jelölt gyűrűt, hogy az AUTO szimbólum a 2 jellel szembe kerüljön.

Tolja meg a kapcsolókart 1 a távolsági fényszórók bekapcsolásához. A visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Kikapcsolás

- Ismét húzza maga felé a 1 kart;

- vagy forgassa a gyűrűt 3 egy másik helyzetbe, mint AUTO ;

- vagy a gépkocsitól függően a többfunkciós képernyőn: válassza ki a „Jármű” menüt, majd a „Vezetési segéd”, „Automatikus távfény” lehetőséget, utána pedig a(z) „OFF” elemet.

A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

A rendszert bizonyos körülmények megzavarhatják :

- szélsőséges időjárási viszonyok (eső, hó, köd stb.);

- a szélvédőn vagy kamerán szennyeződés, eléjük helyezett tárgyak, stb;

- a gépkocsi mögött vagy ellentétes irányban haladó jármű gyenge vagy rosszul észlelhető világítása;

- az első fényszórók hibás beállítása;

- fényvisszaverő felületek;

- ...

A szélvédő közelében a kamera alatt elhelyezett hordozható navigációs berendezés éjszakai használata megzavarhatja a távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer működését (fényvisszaverődés a szélvédőn).

Működési rendellenesség

Amikor a kijelzőegységen a „Ellenőrizze az auto fényszórót” üzenet megjelenik, a rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

Nappali világítás bekapcsolás funkció

A nappali világítás a kapcsolókar 1 működtetése nélkül is automatikusan bekapcsol a motor beindításakor (kizárólag elöl), a motor leállításakor pedig kikapcsol.

Működési rendellenesség

Ha a(z) „Ellenőriztesse a világítást” üzenet jelenik meg a visszajelzőlámpa © kíséretében, és a visszajelzőlámpa k villog a kijelzőegységen, ez a világítás meghibásodására utal.

Forduljon a márkaképviselethez.

A lámpák kikapcsolása

Két lehetőség van:

- kézzel forgassa a gyűrűt 3 0 állásba;

- A lámpák automatikusan kialszanak a motor leállítása után, a vezetőoldali ajtó kinyitásakor vagy a jármű bezárásakor. Ebben az esetben a motor indításakor a lámpák újra felgyulladnak, ha a gyűrű 3 a megfelelő helyzetben van.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali első ajtó kinyitásakor hangjelzés figyelmeztet, ha a lámpák égve maradtak.

„Külső tájékozódó világítás”

Ez a funkció lehetővé teszi a tompított fényszóró rövid idejű bekapcsolását (kapu nyitásához stb.).

Kikapcsolt gyújtás és világítás, valamint a gyűrű 3 0 vagy AUTO pozícióba való állítása mellett húzza maga felé a kapcsolókart 1: a tompított fényszórók körülbelül 30 másodpercre kigyulladnak. Az idő meghosszabbításához a kart négy alkalommal húzhatja meg (legfeljebb körülbelül 2 perc időtartam). A művelet visszajelzéseként a(z) „Kisérőfény _ _ _ ” üzenet és a világítás időtartama látható a kijelzőegységen. Ekkor bezárhatja a gépkocsit.

A világítás automatikus kikapcsolás előtt történő kikapcsolásához forgassa el a gyűrűt 3 bármelyik irányba, majd állítsa vissza AUTO helyzetbe.

Üdvözlő és elköszönő funkció

(gépkocsitól függően)

A funkció bekapcsolt állapotában a nappali világítás és a hátsó helyzetjelző lámpák automatikusan kigyulladnak a RENAULT kártya észlelésekor vagy a gépkocsi központi nyitásakor.

Automatikusan kikapcsolódnak:

- a bekapcsolásuk után körülbelül egy perccel;

- a motor beindításakor, a világítás kapcsolókarjának helyzetétől függően;

vagy

- a gépkocsi központi zárásakor.

A funkció be-/kikapcsolása

A többfunkciós képernyőn válassza a „Jármű”, a „Felhasználói beállítások”, majd a „Külső üdvözlés” menüpontokat. A funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a(z) „ON” vagy „OFF” pontot.

g Első ködlámpák

Forgassa a kombinált kapcsolókar 1 középső gyűrűjét 5, hogy a szimbólum a jelzéssel 4 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

f Hátsó ködlámpa

Forgassa a kombinált kapcsolókar középső gyűrűjét 5 úgy, hogy a szimbólum a jelzéssel 4 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpát, ha már nincs rá szükség, hogy ne zavarja a közlekedésben résztvevőket.

A világítás kikapcsolása

Forgassa el ismét a gyűrűt 5, hogy a jelzés 4 annak a ködlámpának a szimbólumával kerüljön szembe,amelyet ki szeretne kapcsolni. A megfelelő visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

A külső világítás kikapcsolásakor a ködlámpák is kialszanak.

Kanyarfényszórók

Ha a tompított fényszórók be vannak kapcsolva, és bizonyos vezetési feltételek teljesülnek (sebesség, kormány helyzete, előremenet, irányjelző-lámpa használata stb.), kanyarodáskor bekapcsolódik az egyik első ködfényszóró a kanyar belső ívének megvilágítása érdekében.

Ködös, havas időjárás esetén vagy a tetőn túllógó tárgy szállításakor a fényszórók automatikus bekapcsolása módosulhat.

A ködlámpák működését a vezető irányítja: a kijelzőegység kijelzői adnak információt a lámpák bekapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa világít) vagy kikapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa nem világít).