Vissza a listához

MOTORHÁZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kinyitáshoz húzza meg a kart 1.

Minden alkalommal, mielőtt a motortérben dolgozna, feltétlenül kapcsolja ki a gyújtást (tájékozódjon a 2. fejezet „a motor beindítása, leállítása” című részében).

A motorháztető nyitásbiztosító nyelve

A központi nyitáshoz a motorháztető emelése közben nyomja meg a nyelvet 2.

Motorháztető kinyitása

Emelje fel a motorháztetőt, és kézzel kísérje végig a mozgását; a két emelőszerkezet 3 megtartja.

Ne támaszkodjon rá a motorháztetőre, mert véletlenül becsukhatja azt.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.

A motorháztető bezárása

Ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott a motortérben.

A motorháztető zárásához fogja meg a motorháztetőt középen, és kísérje végig a mozgását, amíg az 30 cm távolságra nem kerül a zárt helyzetétől, majd engedje el. A saját súlyánál fogva bezáródik.

A motortérben végzett minden beavatkozás után ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott-e ott (rongyok, szerszámok stb.).

Ezek károsíthatják a motort, vagy tüzet okozhatnak.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését (kavics, rongy stb.).

Ha a hűtőrácsot vagy a motorháztetőt akármilyen kis ütés is éri, ellenőriztesse a motorháztető zárszerkezetét márkaszervizben.

AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA VÉGZETT KARBANTARTÁS

MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK : NÉGYKERÉKMEGHAJTÁS