Vissza a listához

MOTORIZÁLT CSOMAGTÉRAJTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ha a gépkocsi fel van ilyennel szerelve, a csomagtérajtó a többi ajtóval együtt nyitódik és záródik.

A gépkocsi típusától függően a csomagtérajtó többféleképpen is működtethető:

- a RENAULT kártya távirányító üzemmódú használatával;

- a csomagtérajtón lévő kapcsolókkal;

- a műszerfali kapcsolóval;

- a „szabad kéz” telefon-kihangosító funkcióval.

Tilos a gépkocsira olyan szállító eszközt (kerékpártartót, csomagtérdobozt stb.) felszerelni, amelyet a csomagtér ajtajára kell rögzíteni. Ha szállító eszközt szeretne felszerelni a gépkocsira, forduljon a márkaképviselethez.

Használati körülmények

- Tegye mozdulatlanná a gépkocsit.

- Ha a csomagtérajtó nyitását jég/hó akadályozza, a csomagtérajtó kiszabadítása érdekében feltétlenül távolítsa el a jeget/havat.

- Az akkumulátor lemerülése vagy cseréje esetén a csomagtérajtót be kell zárni (ha máshogy nem, kézzel), hogy a csomagtérajtó motorizációja visszatérjen.

A csomagtérajtó nyitásakor/zárásakor győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a mozgó részek közelében.

Sérülésveszély.

Nyitás/zárás

A motorizált csomagtérajtó nyitásának és zárásának a műszerfali kapcsoló megnyomásával vagy a RENAULT kártya segítségével történő aktiválására a csomagtérajtó mozgatása előtt közvetlenül három hangjelzés figyelmeztet.

A csomagtérajtó nyitása/zárása közben vigyázzon, hogy a műveletet ne zavarja semmi.

A csomagtérajtó-rendszer károsodásának elkerülése végett ne próbálja meg kézzel erőltetve kinyitni vagy becsukni a csomagtérajtót, amikor az mozgásban van.

A RENAULT kártya használatával;

Kikapcsolt gyújtás mellett hosszan nyomja meg a RENAULT kártya kapcsolóját 1.

A csomagtérajtó külső nyitókapcsolójával

Nyomja meg a kapcsolót 2.

A csomagtérajtó belső zárókapcsolójával

Nyomja meg a kapcsolót 3.

Biztonsági okból az ajtó nyitását/zárását kizárólag akkor végezze, ha a gépkocsi áll.

Sérülésveszély.

A műszerfali kapcsolóval

Gépjárműtől függően nyomja meg és tartsa nyomva a kapcsolót 4.

A „szabad kéz” telefon-kihangosító funkcióval

A „szabad kéz” telefon-kihangosító funkcióval akkor is hozzáférhet a csomagtérhez és bezárhatja azt, ha tele van a keze.

Amikor a RENAULT kártya Önnél van, a gyújtás pedig ki van kapcsolva, lépjen előre/hátra a hátsó lökhárító alatt.

Az érzékelő észleli a lábak közeledését és távolodását és bekapcsolja a csomagtérajtó nyitását vagy zárását.

Ne lógassa a lábait a levegőben. A mozdulatot megszakítás nélkül tegye.

Megjegyzés: Nyitott csomagtérajtónál, ha a rendszer észlelte a zárási parancsot, vár körülbelül 3 másodpercet, mielőtt a zárást indítaná (másodpercenként hangjelzés hallatszik).

A „szabad kéz” telefon-kihangosító funkció be-/kikapcsolása

A többfunkciós képernyőn válassza a(z) „Jármű”, a(z) „Felhasználói beállítások”, majd a(z) „Nyissa/Zárja szabad kézzel” menüpontokat. A funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a(z) „ON” vagy a(z) „OFF” lehetőséget.

A „szabad kéz” telefon-kihangosító funkció használatának sajátosságai

- a „szabad kéz” telefon-kihangosító funkció nem érhető el, ha a gépkocsit több napig nem használták, vagy a gépkocsi központi nyitása után körülbelül 15 perccel. A funkció visszakapcsolásához használja a RENAULT kártya nyitógombját.

- A „Telefon-kihangosító” funkció csak akkor érhető el, ha a gépkocsi álló helyzetében van és a gyújtás ki van kapcsolva (és a Stop és Start funkció készenléti állapotában nem).

- Előfordulhat, hogy a kéz nélküli nyitási funkció nem működik, ha a gépkocsi vonóhoroggal van felszerelve, vagy erős elektromágneses mezőben van.

A csomagtérajtó mozgatásának megállítása

A motorizált csomagtérajtó mozgása bármikor megállítható az egyik kapcsoló rövid megnyomásával. A nyitási helyzettől függően a csomagtérajtó lenyitható része azonban kézzel továbbra is nyitható.

Ha a csomagtérajtó a közbenső helyzetben áll, a következő gombnyomás a megállítás előtti iránnyal ellentétes irányba fogja mozgatni a csomagtérajtót.

Kézi üzemmód

A csomagtérajtó megállítása után, ha szeretné, kézzel is mozgathatja azt.

A mozgatást bármikor automatikusan visszakapcsolhatja az egyik kapcsoló megnyomásával.

Akadályészlelés

Ha a hátsó ablak mozgás közben akadályba ütközik (egy tárgy vagy személy van ott), leáll. A nyitási helyzettől függően a csomagtérajtó lenyitható része azonban kézzel továbbra is nyitható.

Nyomja meg a csomagtérajtó egyik nyitó/záró kapcsolóját, hogy a csomagtérajtó ugyanabban az irányban mozogjon tovább, mielőtt akadályba ütközne.

Az akadályészlelés csak segítséget nyújt a csomagtérajtó nyitásához és zárásához, nem helyettesíti a felhasználó óvatosságát vagy felelősségét.

A csomagtérajtó nyitási szögének korlátozása

Beállíthatja a csomagtérajtó maximális nyitási magasságát. A csomagtérajtó a választott helyzetben szisztematikusan megáll:

- nyissa ki a csomagtérajtót közbenső helyzetig;

- kézzel mozgassa tovább a választott helyzetig;

- a helyzet memorizálása érdekében tartsa 3 másodpercnél tovább lenyomva a motorizált csomagtérajtó kapcsolóját 3.

Két hangjelzés tájékoztatja arról, hogy a rendszer figyelembe vette a választott helyzetet.

Használati tanácsok

A csomagtérajtó minden nyitása/zárása előtt győződjön meg arról, hogy elég hely áll rendelkezésre a csomagtérajtó mozgatásához. Ha nem, állítsa le a csomagtérajtó mozgását a csomagtartó távirányítójával és tartsa meg kézzel a csomagtérajtót az adott helyzetben (a csomagtérajtó kézzel továbbra is nyitható).

Ha a csomagtérajtó mozgása közben Ön beindítja a motort, a mozgás néhány másodpercre abbamarad, majd folytatódik.

A csomagtérajtó automatikus mozgását ne állítsa meg szisztematikusan kézzel (a csomagtérajtó rendszere károsodhat).

Ügyeljen arra, hogy az ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó, útsó stb.).

Működési rendellenességek

Ha a motorizált csomagtérajtót körülbelül egy percig folyamatosan működteti (egymást követő nyitások és zárások), a csomagtérajtó a túlmelegedés elkerülése végett blokkolódik, és a funkció körülbelül egy perc után visszatér a normál működéshez.

A motorizált csomagtérajó nem működik, ha az akkumulátor töltöttségi szintje gyenge. Ebben az esetben beindított motornál működtesse a motorizált csomagtérajtót.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy rendkívül hideg időben az automatikus nyitás vagy zárás nem működik, ha a csomagtérajtó tömítései megfagytak.

Kézi autómosás, a pótkerék vagy a vonóhorog használata előtt tiltsa le a „szabad kéz” funkciót.

Fennáll a csomagtérajtó véletlen nyitásának vagy zárásának veszélye, amely sérülést okozhat.

A gépjárművezető felelőssége parkoló vagy várakozó gépkocsi esetén

Soha ne hagyjon még rövid időre sem a csomagtartóban vagy a csomagtérajtó hátulján gyereket, állatot vagy olyan felnőttet, aki nem tudja magát ellátni.

Veszélyt jelenthetnek magukra és másokra a motor beindításával, az elektromos ablakemelő, az automatikus csomagtérajtó elindításával vagy az ajtók bezárásával.

HALÁLOS VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE.

FEDÉLZETI SZOLGÁLTATÁSOK : MOTORIZÁLT CSOMAGTÉRAJTÓ