Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

Az ultrahangos érzékelők, amelyek a gépkocsi lökhárítójában helyezkednek el, „mérik” a gépkocsi és az akadály közötti távolságot.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti akadály közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a kb. 20-30 centimétert, a hangjelzés folyamatossá válik.

A rendszer a gépkocsi előtt, mögött és oldalán észleli az akadályokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, a parkolást segítő rendszer aktív marad.

A parkolást segítő rendszer nem veszi figyelembe vontató, teherszállító stb. rendszereket.

Különlegességek

Ügyeljen arra, hogy a nyíllal 1 jelölt ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

Ez egy kisegítő funkció, amely a manőverek során hangjelzés segítségével jelzi a jármű és az akadály távolságát.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét.

A vezetőnek mindig figyelnie kell azokra a hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, nincsenek-e mozgó objektumok (pl. gyermek, állat, babakocsi, kerékpáros stb.) ill. túl pici vagy túl vékony tárgyak (közepes méretű kő, vékony oszlop, pózna stb.) a művelet során a jármű útjában.

Megjegyzés: a kijelzés 2 a hangjelzéseket kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Az oldalsó érzékelés bekapcsolódásához a gépkocsival meg kell tenni néhány métert.

Ha az összes zóna ki van húzva szürkével, a gépkocsi körüli összes területet figyeli a rendszer:

- A: a gépkocsi környezetének elemzése folyamatban;

- B: a gépkocsi környezetének elemzése befejeződött

Működés

A rendszer érzékeli a gépkocsi elejéhez, hátuljához és oldalaihoz közel elhelyezkedő tárgyak többségét.

A gépkocsi és az akadály közötti távolság csökkenésével a hangjelzés gyakorisága egyre nő egészen kb. 20 cm-ig (akadály a gépkocsi oldalánál) és kb. 30 cm-ig (akadály a gépkocsi elejénél vagy hátuljánál), amikor folyamatossá válik. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn C.

Akadályok észlelése oldalt

A kerekek irányából következtetve a rendszer meghatározza a gépkocsi által leírt pályát, és tájékoztat, hogy fennáll-e a gépkocsi oldalánál elhelyezkedő akadállyal 3 történő ütközés veszélye.

Ha a rendszer akadályt észlel oldalt:

- ha fennáll az ütközésveszély, az akadály közelebb kerülésével egyre gyakoribbá, majd folyamatossá válnak a hangjelzések. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn D;

- ha nincs ütközésveszély, az akadály közelebb kerülése nem vált ki hangjelzést. A zöld, narancssárga és piros területek sraffírozva jelennek meg a kijelzőn D.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek, utcai tárgynak stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

beállítás

A többfunkciós képernyőn lehetőség van bizonyos paraméterek beállítására 4. További információkért tájékozódjon a berendezés kezelési útmutatójában.

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

Válassza: „Jármű”, „PARKOLÓ SEGÉD”, „Akadályérzékelés”.

A parkolást segítő rendszer hangereje

Állítsa be a parkolást segítő rendszer hangerejét a(z) + vagy a(z) - pont megérintésével.

A rendszer hangja

Lehetővé teszi a rendszer hangjának kiválasztását, 3 lehetőség közül.

A rendszer hangjának kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszer hangját.

Megjegyzés: Ha kikapcsolja a hangot, a rendszer nem fog hangjelzéssel figyelmeztetni az akadályok közeledésére.

A rendszer kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszert.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

A jármű álló helyzetében:

- a beállítások menüjének eléréséhez nyomja meg hosszan a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig;

- nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Parkolást segítő rendszer beállítása” menüpont eléréséig;

- nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- válassza ki a kapcsolóval 6 a módosítandó beállításokat;

- nyomja meg a kapcsolót 5 OK.

Ha a gépkocsi 10 km/óránál kisebb sebességgel halad, bizonyos zajforrások (motorkerékpár, tehergépkocsi, légkalapács stb.) előidézhetik a parkolást segítő rendszer hangjelzéseit.

A parkolást segítő rendszer automatikus kikapcsolása

A rendszer kikapcsol:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 10 km/h-nál;

- gépkocsitól függően, ha a gépkocsi körülbelül öt másodpercnél hosszabb ideig áll, és a rendszer akadályt érzékel (például közlekedési dugóban stb.);

- ha a kézi sebességváltó üres állásban vagy az automata sebességváltó N vagy P állásban van.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, minden hátramenetbe kapcsoláskor körülbelül 3 másodpercen keresztül hangjelzés hallatszik, és a(z) „Ellenőriztesse a parkolóradart” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Forduljon márkaszervizhez.

A funkciót ugyanis bizonyos körülmények megzavarhatják, úgy mint:

- Ha az érzékelő piszok, sár, hó takarja törölje le tiszta, puha és nedves ronggyal vagy pamutszövettel;

- ha az érzékelő jeges;

- amikor egyenetlen vagy zúzott köves úton, lejtőn vagy bokros területen vezet;

- nagyon rossz időjárási viszonyok (erős eső, hó stb.);

A rendszer nem ismeri fel többek között a következőket:

- kicsi vagy keskeny tárgyak pl. kötél stb.;

- olyan tárgyak, amelyek képesek elnyelni az ultrahangokat, mint egy szivacs, a hó stb.;

A rendszert sípolásra késztethetik vagy megzavarhatják a motorkerékpárok, a kerékpárok, a jeladók stb.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

DINAMIKUS JELLEMZŐK : HEGYMENETI ELINDULÁST SEGÍTŐ RENDSZER