Vissza a listához

STOP ÉS START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti.

A gépkocsi beindításakor a rendszer automatikusan bekapcsol.

Haladás közben a rendszer leállítja a motort (készenléti leállás), amikor a jármű megáll (csúcsforgalom, jelzőlámpa...).

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad.

Automata sebességváltó esetén:

- a sebességváltó D, M vagy N állásban van;

és

- a fékpedál (elég erősen) benyomva;

és

- a gázpedál pedig nincs benyomva;

és

- a sebesség kb. 1 másodpercen keresztül nulla.

A motor készenléti üzemmódban van, ha P állásba van kapcsolva, vagy ha behúzott parkolófékkel, felengedett fékpedállal N állásba van kapcsolva.

Kézi sebességváltó esetén:

- a sebességváltó semleges (üres) állásban van;

és

- a tengelykapcsoló pedál felengedett állapotban van. Ha a(z) visszajelzőlámpa villog, ez arra figyelmezteti Önt, hogy a tengelykapcsoló-pedál nincs eléggé felengedve;

és

- a gépkocsi körülbelül 3 km/h-nál kisebb sebességgel halad.

Minden gépjárműnél:

A visszajelzőlámpa jelenik meg a kijelzőegységen, amikor a motor készenléti üzemmódban van.

A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

Ha a motor lefullad, miközben a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedált le kell nyomni egy, é a motor újra indul.

A gépkocsi elhagyása előtt a gyújtás levétele kötelező (tájékozódjon a „Motor beindítása, leállítása” című részben).

Ne haladjon a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen).

A motor készenléti állapotában az automata parkolófék (gépkocsitól fűggően) nem húz be automatikusan.

A motor készenléti állapotban, a fékrásegítés nem működőképes.

A motor készenléti állapotának megakadályozása

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél, a rendszer bekapcsolt állapotában a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

Automata sebességváltó:

A fékpedál enyhe megnyomásával tartsa álló helyzetben a gépkocsit.

Kézi sebességváltó:

Tartsa lenyomva a tengelykapcsoló pedált:

A motor készenléti állapotának megszüntetése

Automata sebességváltó esetén:

- a fékpedál felengedve, a sebességváltó a D vagy az M állásban van, vagy

- engedje fel a féket, tegye N állásba a kart, és engedje ki a parkolóféket, vagy

- ismét nyomja be a fékpedált, tegye a kart P állásba vagy N állásba, és húzza be a parkolóféket, vagy

- R állásba tegye a kart, vagy

- nyomja be a gázpedált, vagy

- kézi üzemmódban a sebességváltó kar a + vagy a -. felé kell mozgatni

Kézi sebességváltó esetén:

- tegye semleges állásba (üresbe) a sebességváltót és enyhén nyomja be a tengelykapcsoló-pedált

Külön megjegyzés: A gépjárműtől függően, ha kikapcsolja a gyújtást, amikor a motor készenléti üzemmódban van, a Ä visszajelző lámpa néhány másodpercre kigyullad a műszerfalon.

Az üzemanyag betöltéséhez a motort le kell állítani (nem elég a készenléti állapot): Feltétlenül állítsa le a motort (tájékozódjon a „Motor beindítása, leállítása” című részben).

A motor készenléti állapotát megakadályozó körülmények

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

a RENAULT kártyával felszerelt járművek esetén:

- a vezetőoldali ajtó nincs becsukva;

- a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva;

minden gépkocsi esetén:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- A gépkocsi felszereltségétől függően a „4WD Lock” üzemmód be van kapcsolva (tájékozódjon a 2. fejezet „Meghajtórendszer: Összkerék-meghajtás (4WD)” című részében);

- a gépkocsi belső hőmérséklete jelentősen eltér az automatikus légkondicionáló beállított hőmérsékletétől;

- a parkolást segítő rendszer működés alatt áll;

- a lejtés kb. 12%-osnál nagyobb az automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetében;

- a „tisztánlátás” funkció aktív (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionáló berendezés” részében).

- a motor hűmérséklete túl alacsony vagy túl magas;

- a környezetvédelmi rendszer regenerálási fázisban van;

vagy

-...

A kijelzőegységen megjelenő visszajelzőlámpa figyelmezteti arról, hogy a motor készenléti üzemmódja nem érhető el.

Állítsa le a Stop és Start funkciót a motortérben végzendő minden művelet esetén.

A RENAULT kártyával rendelkező gépkocsikra jellemző sajátos esetek

A motor készenléti üzemmódjában (elakadáskor, jelzőlámpánál stb.) a gyújtás kikapcsol, ha a vezető kioldja a biztonsági övét és kinyitja a vezetőoldali ajtót vagy felemelkedik az üléséből.

Az automata parkolófék ilyenkor automatikusan behúz.

A Stop és Start rendszer újraindítása és újra bekapcsolása érdekében indítsa be a motort (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

A kártyával rendelkező gépkocsikra jellemző sajátos esetek

Ha készenléti állapotban lévő motor mellett (csúcsforgalom, piros jelzőlámpa stb. esetén) elhagyja a járművet, egy hangjelzés figyelmezteti, hogy a motor készenléti üzemmódban van és nem állt le.

A motor a készenléti állapotot követően akkor is újraindítható, ha a vezető kiszáll a gépkocsiból. Kérjük, ellenőrizze a biztonsági funkciót kiszállás előtt.

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- a „tisztánlátás” funkció aktív (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionáló berendezés” részében).

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 5 km/óránál (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

A kulccsal rendelkező gépjárművekre jellemző sajátos funkció: Bizonyos feltételek esetén a motor automatikus újraindítása le van tiltva, ha valamelyik első ajtó nyitva van.

A funkció be és kikapcsolása

Nyomja meg a kapcsolót 1 a funkció kikapcsolásához. A műszerfalon a „Stop & Start nem aktív” üzenet jelenik meg, és a kapcsolóba beépített visszajelzőlámpa 2 világít.

Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A műszerfalon a „Stop & Start aktív” megjelenése és a kapcsolóba 2 beépített visszajelzőlámpa 1 elalszik.

A rendszer automatikusan visszakapcsolódik a motor minden szándékos beindításakor (tájékozódjon a 2. fejezet „Stop és Start funkció” című részében).

Működési rendellenességek

Amikor a műszerfalon a(z) „Stop & Start ellenőrizendő” üzenet megjelenik, a kapcsolóba 1 beépített visszajelzőlámpa 2 világításával együtt a rendszer kikapcsol.

Forduljon márkaszervizhez.

Sajátosság: a motor készenléti állapotában, ha megnyomja a 1 kapcsolót, a motor automatikusan újraindul.

Mielőtt a gépkocsit elhagyná, kapcsolja ki a gyújtást (további információ a „Motor beindítása, leállítása” című részben a 2.fejezetben).