Vissza a listához

STOP ÉS START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti.

A jármű elindulása után a rendszer automatikusan aktiválódik.

Haladás közben a rendszer leállítja a motort (készenléti leállás), amikor a jármű megáll (csúcsforgalom, jelzőlámpa...).

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad.

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

- a sebességváltó D, M vagy N állásban van;

és

- a fékpedál (elég erősen) benyomva;

és

- a gázpedál nincs benyomva;

és

- a sebesség kb. 1 másodpercen keresztül nulla.

A motor készenléti üzemmódban marad, ha az N állásban van a sebességváltó, a parkolófék be van kapcsolva, a fékpedál pedig fel van engedve.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

- a sebességváltó semleges (üres) állásban van;

és

- a tengelykapcsoló pedál felengedett állapotban van.

Ha a visszajelzőlámpa villog, ez arra figyelmezteti Önt, hogy a tengelykapcsoló-pedál nincs eléggé felengedve.

és

- a gépkocsi sebessége kisebb, mint kb. 3 km/h.

A motor újra indul, ha lenyomja a tengelykapcsoló pedált és sebességfokozatba kapcsol.

Minden gépkocsi esetén:

a visszajelzőlámpa folyamatosan világít a kijelzőegységen, figyelmeztetve Önt a motor készenléti üzemmódba kerüléséről.

A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

A motor lefulladása esetén, ha a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedál teljes benyomásával újból beindítjuk a motort.

Az üzemanyagtartály megtöltéséhez a motort le kell állítani (nem elég készenléti állapotba helyezni): le KELL állítania a motortMOTOR LEÁLLÍTÁSA, BEINDÍTÁSA.

Amikor elhagyja a gépkocsit, hangjelzés figyelmeztet a motor nem leállított és készenléti állapotáról.

Ne haladjon a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelző-egységen).

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot).MOTOR LEÁLLÍTÁSA, BEINDÍTÁSA.

Akadályozza meg a motor készenléti üzemmódba kerülését

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél történő megálláskor, a rendszer bekapcsolt állapotában a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

A fékpedál enyhe megnyomásával tartsa álló helyzetben a gépkocsit.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

Tartsa lenyomva a tengelykapcsoló pedált:

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok

Az újraindítás megszakadhat, ha a tengelykapcsoló-pedált túl gyorsan engedik fel kiválasztott fokozat mellett.

A motor készenléti állapotának megszüntetése

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

- engedje fel a fékpedált, tegye D vagy M állásba a kart;

vagy

- a fékpedál N sebességfokozatban fel van engedve, a kézifék pedig ki van engedve;

vagy

- ismét nyomja meg a fékpedált, vagy tegye a kart N állásba és húzza be a parkolóféket;

vagy

- a gépkocsi R sebességfokozatba van kapcsolva;

vagy

- gázpedál lenyomva.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

- a sebességváltó üres fokozatban van, a tengelykapcsoló-pedál pedig enyhén le van nyomva;

vagy

- tegye sebességbe a sebességváltót és teljesen nyomja be a tengelykapcsolót.

A motor készenléti állapotának kizárása

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

- a hátramenetet bekapcsolva;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi belső hőmérséklete jelentősen eltér az automatikus légkondicionáló beállított hőmérsékletétől;

- a parkolást segítő rendszer működés alatt áll;

- a tengerszint feletti magasság túl nagy;

- a lejtő túl meredek a robotizált sebességváltóval felszerelt gépkocsik számára;

- a „Jó kilátás” funkció aktiválva AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÁS;

- a vízhőmérséklet nem elegendő;

- a részecskeszűrő automatikus tisztítása folyik;

- a „Gyorsított alapjárat” funkció aktiválva GYORSÍTOTT ALAPJÁRAT;

-...

A motor készenléti üzemmódjáról a kijelzőegységen megjelenő visszajelzőlámpa figyelmeztet.

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- a „Jó kilátás” funkció aktiválva AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÁS;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 7 km/hnél (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

Különlegesség: a jármű típusától függően bizonyos feltételek esetén a motor automatikus újraindítása le van tiltva, ha valamelyik ajtó nyitva van.

Kapcsolja ki a Stop and Start funkciót, amikor a motortérben dolgozik.

A funkció be és kikapcsolása

Nyomja meg a kapcsolót 1 a rendszer kikapcsolásához. A 2 gomb visszajelzőlámpája világít.

Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A 2 jelzőlámpa az 1 gombban kialszik.

A rendszer automatikusan újra bekapcsol a jármű minden egyes, indítógombbal történő indítása során MOTOR LEÁLLÍTÁSA, BEINDÍTÁSA.

Működési rendellenességek

Ha a visszajelzőlámpa 2 a kapcsoló 1megnyomása nélkül kigyullad, a rendszer kikapcsolódott.

Forduljon márkaszervizhez.

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot). MOTOR LEÁLLÍTÁSA, BEINDÍTÁSA.