Vissza a listához

ROBOTIZÁLT SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

- Az előremeneti első sebességfokozatot, a hátramenetet, az üres állást lehet kiválasztani, és kézi üzemmódban sebességet váltani.

- A kar balra húzásával mindig lehetséges a kézi üzemmódból automata üzemmódba váltani, vagy vissza, járó motor és előremeneti sebességfokozat esetén.

Megjegyzés: a választókar minden használat után automatikusan visszaáll középhelyzetbe.

Kijelző.

2 Sebességfokozatok kijelzése

A kapcsolt sebességfokozat kézi üzemmódban (M1, M2, M6), üres állásban (N), vagy hátramenetben (R) megjelenik a kijelzőegységen. Automata üzemmódban, a (D) jelenik meg a kiválasztott sebességfokozat után (D1, D2, D6).

3 Terheléses üzemmód

4 A fékpedál megnyomására figyelmeztetés

Elindulás

Kapcsolja be a gyújtást.

A kijelző kigyullad a kijelzőegységen.

Ha üres fokozat (N) jelenik meg, és világít (a járműtől függően) a 4 figyelmeztető lámpa; nyomja le a fékpedált, és indítsa el a motort, de ne adjon gázt.

Ha az ürestől eltérő sebességfokozat van kiválasztva, a N villog a kijelzőn a 4 figyelmeztető lámpa kíséretében; nyomja le a fékpedált, és állítsa a kart N helyzetbe. Indítsa be a motort.

Megjegyzés: ha az akkumulátor lemerült, ne próbálkozzon elindítani a motort az autó betolásával (a kijelző nem gyullad ki a gyújtás bekapcsolásakor).

Indítás

Előremenet (üres állásból kezdve)

A sebességfokozatok kijelzése N és D.

- Tartsa a lábát a fékpedálon. Nyomja fokozatválasztó kart előre és engedje el.

- Előremenethez engedje fel a féket és lassan nyomja a gázpedált.

Hátramenet (álló helyzetből)

- Tartsa a lábát a fékpedálon. Nyomja jobbra és hátra a váltókart kar gombján levő jelzésnek megfelelően, majd engedje vissza. A hátramenetbe kapcsoláskor a kijelzőn a(z) R jelzés jelenik meg.

- Engedje fel a fékpedált:

- a motor alapjárata elegendő a parkolási művelet elvégzéséhez;

- tolatáshoz finoman nyomja a gázpedált.

A jármű álló helyzetében hátramenetből előremenetbe kapcsolhat úgy, hogy a választókart előre mozdítja.

Megjegyzés: álló helyzetben a fékpedált feltétlenül benyomva kell tartani, hogy sebességet tudjon váltani. Ellenkező esetben a visszajelzőlámpa 4 kigyullad.

A mechanikus sebességváltóval rendelkező járművekhez hasonlóan, a robotizált sebességváltóval felszerelt gépkocsik sem maradnak állva lejtőn, ha nem húzza be a kéziféket, vagy nem nyomja a fékpedált.

Sebességváltási táblázat

(nézze meg a sebességváltó kar alapján)

+ : magasabb sebességfokozatba kapcsolás

- : alacsonyabb sebességfokozatba vált

N : üres állás

R : Hátramenet

: a választókar egyedüli stabil helyzete

D/M : váltás automata üzemmódból kézi üzemmódba és vissza

Félautomata üzemmód (kézi)

A kar balra húzásával menet közben ez az üzemmód bármikor bekapcsolható. Az üzemmód váltás fokozatváltás nélkül megy végbe.

A sebességváltásokat Ön végzi a sebességváltókar segítségével.

Magasabb fokozatba kapcsoláshoz elegendő a váltókart előrenyomni és visszaengedni anélkül, hogy a gázpedált felengedné.

Alacsonyabb fokozatba kapcsoláshoz elegendő a váltókart hátranyomni és visszaengedni anélkül, hogy a gázpedált felengedné.

A rendszer megakadályozza az alacsonyabb fokozatba kapcsolást, ha az a motor túl magas fordulatszámát eredményezné, illetve a magasabb fokozatba kapcsolást, ha az a motor túl alacsony fordulatszámát eredményezné.

A váltókar két egymás utáni előrenyomása kettővel magasabb fokozatba kapcsolást eredményez (kivéve, ha a motor fordulatszáma túl alacsony lenne). A váltókar két egymás utáni hátrahúzása kettővel alacsonyabb fokozatba kapcsolást eredményez (kivéve, ha a motor fordulatszáma túl magas lenne).

Ha a gázpedált felengedi, a sebességfokozat automatikusan visszakapcsolódik, a túl alacsony fordulatszám elkerülése érdekében. Bizonyos sebességérték alatt a rendszer automatikusan egyesbe kapcsol. Megálláskor, piros lámpánál, útkereszteződésnél a gépjármű megtartható a fék használatával, az üres állás (N) kapcsolása nélkül.

A jármű elindul:

- lassan, ha gázadás nélkül finoman felengedi a féket (például közlekedési dugóban);

- gyorsabban, ha felengedi a féket és gázt ad, hogy a jármű erőteljesen gyorsuljon.

Megjegyzés: az üres állás nem kapcsolható menet közben, álló helyzetben pedig csak ha benyomja a féket (ha ezt elfelejti, a 4 visszajelzőlámpa kigyullad).

Az üres állásba kapcsolás a váltókar rövid jobbra nyomásával történik.

Magas vagy alacsony fordulatszám esetén a rendszer kiválasztja a megfelelő sebességfokozatot.

A kar balra húzásával járó motor esetén a félautomata üzemmód bármikor be- és kikapcsolható.

Automata üzemmód működése

A gyújtás bekapcsolásakor a rendszer automata üzemmódba kapcsolódik.

A kijelzőn megjelenik a(z) D betű. Ellenőrizze a járművet a gázpedál és a fékpedál segítségével. A fokozatok váltása automatikusan történik a megfelelő időpontban, a motor fordulatszámának megfelelő rendben, mert az automatika figyelembe veszi az út felszínét és a vezetési stílust.

Ebben az üzemmódban is lehetséges a fokozatok kézi váltása. A kar rövid megnyomása előre vagy hátra lehetővé teszi a sebességfokozat felfelé (kivéve az alacsony fordulatszám veszélyét) vagy lefelé (kivéve a magas fordulatszám veszélyét) történő váltását.

Megjegyzés: az automata üzemmód ezekért felel:

- a gázpedál helyzetét és benyomásának sebességét, hogy felmérje a vezetési stílust és kiválassza az optimális sebességfokozatot;

- a fékpedál benyomását, hogy a motorfék segítse a sebességfokozat csökkentését.

Megálláskor, piros lámpánál, bekapcsolt sebességfokozatban a gépjármű megtartható a fék használatával, az üres állás (N) kapcsolása nélkül.

A jármű elindul:

- lassan, ha gázadás nélkül finoman felengedi a féket (például közlekedési dugóban);

- gyorsabban, ha felengedi a féket és gázt ad, hogy a jármű erőteljesen gyorsuljon.

Gyorsítás és előzés

- Lassan nyomja be a gázpedált, hogy a jármű fokozatosan gyorsuljon;

- a jármű maximális teljesítményének elérése érdekében bármelyik üzemmódban (automata vagy kézi) erőteljesen nyomja be a gázpedált, az ellenállási ponton túl.

A pedál benyomásának gyorsasága lehetővé teszi a visszakapcsolást a jármű lehetőségeinek megfelelően.

Várakozás a járművel

Lehetséges, hogy a gépkocsival sebességfokozatba kapcsolva parkoljon (például lejtőn):

- bekapcsolt gyújtással válasszon sebességet miközben lábát a féken tartja;

- ellenőrizze, hogy a kijelzőn az üres állástól N különböző fokozat kijelzése látszik, majd vegye ki a gyújtáskulcsot;

- húzza be a kéziféket.

Az üres állásba kapcsolás érdekében kapcsolja be a gyújtást a motor indítása nélkül, és a sebességváltó kart tegye üres állásba, miközben a lába a féken van. Ellenőrizze, hogy a(z) N érték megjelenik-e a kijelzőegységen.

A sebességváltó automatika tartályában levő olaj szintje a használatnak megfelelően változik. Olaj betöltése szigorúan tilos (kivéve a hálózat képzett szakemberét).

Hangjelzés

- Ha sokáig lejtőn áll a gépkocsival úgy, hogy nincs a kézifék behúzva és nem nyomja meg a fékpedált, túlterheli a rendszert (ilyenkor a tengelykapcsoló túlmelegedhet).

Ebben az esetben egy szaggatott hangjelzés figyelmezteti arra, hogy szükséges a fékpedál lenyomása vagy a kézifék használata.

- Soha ne hagyja el a járművet járó motorral, bekapcsolt sebességfokozatban. Az ajtó kinyitásakor biztonsági okokból szaggatott hangjelzést hall, ha a sebességváltót nem kapcsolta üres állásba, nem kapcsolta ki a gyújtást vagy nem nyomta meg a fékpedált.

Kivételes eset

Csúszós vagy alacsony tapadású felületen váltson manuális módba (D/M) és kapcsoljon második fokozatba gyorsítás előtt, így elkerülheti a kerekek kipörgését.

Rendkívül hideg időbena sebességváltók optimális átjárásának biztosítása érdekében várjon néhány másodpercet, mielőtt a kart N állásba kapcsolja Dvagy R.

Működési rendellenességek

i Ha ez a visszajelzőlámpa menet közben jelenik meg, a rendszer hibáját jelzi. Az esetek többségében a jármű csökkentett teljesítménnyel folytathatja az útját. Minél hamarabb forduljon a márkaképviselethez.

Robotizált sebességváltóval felszerelt jármű vontatása

Ha a sebességváltó az egyik fokozatban bennragadt:

- kapcsolja be a gyújtást;

- Kapcsoljon üres állásba miközben a féket nyomja;

- ellenőrizze, hogy a sebességváltó üres állásban van-e (például egy kicsit tolja meg a járművet).

Ha nem tudja a sebességváltót üresbe kapcsolni, a járművet csak felemelt első kerekekkel szabad vontatni.

Vontatás közben a gyújtás legyen mindig kikapcsolva.

Terheléses üzemmód

Ha a járművel rakományt szállít, akkor nyomja meg a 5 kapcsolót a műszerfalon. A visszajelző lámpa § kigyullad a műszerfalon.

A motor leállítása után a „terhelés fokozat” mindig kikapcsol. Ilyenkor ismét ki kell választani.

A terheléses üzemmód kézi és automata üzemmódban is használható.