Vissza a listához

SEBESSÉGHATÁROLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességhatároló funkció biztosítja, hogy a kiválasztott sebességhatárt menet közben ne tudja túllépni.

Kapcsolók

1 A sebességhatár kiválasztása, elmentése, illetve növelése (+).

2 A sebességhatár csökkentése (-).

3 A funkció készenléti állapota (a sebességhatár memorizálásával) (O).

4 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességhatár (R) visszahívásával.

5 Központi be- és kikapcsoló.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 5 oldalát. A 6 visszajelző-lámpa narancssárgán világít, és a „Seb.határoló” üzenet jelenik meg a kijelző-egységen vonalak kíséretében (a zónában ), annak jelzésére, hogy a sebességhatároló funkció működik, és várja a sebességhatár beállítását.

A pillanatnyi sebesség tárolásához nyomja meg a(z) 1 kapcsolót (+): a korlátozott sebesség jelenik meg a vonalak helyén.

A minimális memorizálható sebességérték 30 km/h.

Vezetés

Ha a határ sebességérték memorizálódott, amíg ezt a sebességértéket el nem éri, a vezetés azonos a sebességhatárolóval nem felszerelt gépkocsiéval.

Amint elérte a sebességhatárt, a gázpedál lenyomása nem teszi lehetővé a beprogramozott sebesség túllépését, sürgős esetet kivéve (tájékozódjon a „Sebességhatár túllépése” című részben).

A sebesség változtatása

A sebességhatár változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- a kapcsoló 1 (+) a sebesség növeléséhez,

- a kapcsoló 2 (-) a sebesség csökkentéséhez.

A sebességhatároló automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A sebességhatár átlépése

Bármikor lehetőség van a sebességhatár átlépésére: nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált (az „ellenállási ponton” túlhaladva a pedállal).

A sebességhatár átlépésének időtartama alatt a sebességhatár értéke villog a kijelző-egységen, és hangjelzés hallatszik.

Ezt követően, amennyiben lehetséges, engedje fel a gázpedált: a sebességhatároló funkció ismét működésbe lép, amint a gépkocsi sebessége a memorizált érték alá csökken.

Ha a sebesség betartása nem lehetséges

Menet közben, egy meredek úton a rendszer nem képes tartani a sebességhatárt: a memorizált sebesség pirosan fog villogni a kijelzőegységen és egy hangjelzés hallatszik figyelmeztetésül rendszeres időközönként.

A funkció készenléti állapota

Az 3 (O) gomb működtetése esetén a sebességhatároló funkció készenléti üzemmódba kerül. Ebben az esetben a rendszer megőrzi a rögzített sebességhatárt, és a kijelzőegységen megjelenik a rögzített sebességhatár, valamint a következő üzenet: „Memorizált érték”.

Az elmentett sebességérték lehívása

Ha egy sebességérték el van mentve, a kapcsoló 4 (R) segítségével elő lehet hívni.

A funkció kikapcsolása

A sebességhatároló funkció kikapcsolódik, ha megnyomja a kapcsolót 5. Ebben az esetben nincs memorizált sebességérték. A kijelzőegységen a narancssárga visszajelzőlámpa kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

Ha a sebességhatároló készenléti állapotban van, akkor a(z) 1 (+) kapcsoló megnyomásával ismét aktiválhatja a funkciót a tárolt sebesség figyelembevétele nélkül: a gépkocsi sebessége kerül figyelembevételre.