Vissza a listához

SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve tartott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamatosan állítható, 30 km/h értéktől kezdődően.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Kapcsolók

1 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve növelése (+).

2 A szabályozott sebességérték csökkentése (-).

3 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (O).

4 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességérték visszahívásával (R).

5 Központi be- és kikapcsoló.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. A funkció nem avatkozik be a vezető helyett.

Soha nem teszi szükségtelenné a sebességkorlátozások betartását, nem teszi feleslegessé az éberséget (minden pillanatban legyen fékezésre kész) és a vezető felelősségét.

A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 5 oldalát.

6 visszajelzőlámpa zölden világít, és a „Seb.szabályozó” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességszabályozó működik, és várja a szabályozott sebesség bejegyzését.

A sebességszabályozás indítása

Állandó, kb. 30 km/h feletti sebesség mellett nyomja meg a kapcsolót 1 (+) vagy 2 (-): a funkció aktiválódik, és a rendszer tárolja az aktuális sebességet.

A szabályozott sebességérték a vonalak helyébe lép, a sebességtartó funkció működését a visszajelzőlámpa 6 kigyulladásán felül a visszajelzőlámpa 7 zöld színben történő kigyulladása jelzi.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Figyelem: mindenképpen tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- a kapcsoló 1 (+) a sebesség növeléséhez;

- a kapcsoló 2 (-) a sebesség csökkentéséhez.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtőn a rendszer nem tudja a szabályozott sebességértéket tartani: tájékoztatásul a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha megnyomja:

- a gomb 3 (O);

- a fékpedált;

- a tengelykapcsoló-pedál, vagy robotizált sebességváltó esetén váltás üresbe.

A szabályozott sebesség mindhárom esetben memorizált marad és az „Memorizált érték” üzenet megjelenik a kijelzőegységen.

A zöld visszajelzőlámpa kialvása visszaigazolja a készenléti állapotot.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.) ezt lehetővé teszik.

Nyomja meg a 4 (R) gombot, ha a gépkocsi sebessége 30 km/h felett van.

A memorizált sebesség visszahívása esetén, a sebességtartó funkció bekapcsolását a visszajelzőlámpa kigyulladása igazolja vissza.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A sebességtartó rendszer készenléti állapotában a kapcsoló 1 (+) egyszeri megnyomásával visszakapcsolhatja a funkciót. A rendszer ilyenkor nem veszi figyelembe a rögzített sebességértéket, csak a gépkocsi aktuális haladási sebességét.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsol, ha megnyomja az 5 gombot. Ebben az esetben nincs memorizált sebességérték.

A kijelzőegységen a visszajelzőlámpák és kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.