Vissza a listához

AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességmérő kamera 1 információinak segítségével a rendszer kiszámítja az előtte lévő gépkocsi.

A rendszer tájékoztatja a vezetőt, ha frontális ütközés kockázata áll fenn, hogy készen álljon a megfelelő vészhelyzeti műveletek végrehajtására (fékpedál megnyomása és/vagy kormány elfordítása).

A vezető reakcióképességétől függően a rendszer segít a fékezésben a károk mérséklése vagy az ütközés elkerülése érdekében.

Radar elhelyezkedése 1

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Művelet

Járművek felismerése

Amikor körülbelül 5 és 140 km/h közötti sebességgel halad, ha fennáll az elöl haladó gépjárművel történő ütközés kockázata, a rendszer:

- Figyelmezteti az ütközés kockázatára:

a visszajelzőlámpa felvillan a kijelzőegységen, egy hangjelzés kíséretében.

Ha a vezető lenyomja a fékpedált és a rendszer továbbra is ütközésveszélyt érzékel, a(z) visszajelző lámpa tovább villog a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében, amíg az ütközésveszély elmúlik.

- A következő helyzetek fékezést válthatnak ki:

ha a vezető nem reagál a figyelmeztetésekre, és az ütközés hamarosan bekövetkezik.

Ha a jármű aktív vészfékezés eredményeképp megállt, a vezetőnek álló helyzetben kell tartani a gépkocsit a fékpedál megnyomásával.

Megjegyzés: ha a vezető a jármű kezelőszerveit használja (kormánykerék, pedálok stb.), a rendszer késleltethet bizonyos műveleteket, vagy előfordulhat, hogy nem aktiválja őket.

Álló járművek speciális tulajdonságai

A rendszer akkor érzékeli az álló gépkocsikat, ha Ön körülbelül 5 és 110 km/h közötti sebességgel halad a gépkocsival. A rendszer nem működik, és nem figyelmezteti a vezetőt az álló gépkocsikra, ha Ön túllépi a körülbelül 110 km/h sebességet.

A gépkocsi sebességétől függően a rendszer csak a gépkocsi haladási irányával megegyező irányban haladó vagy az álló gépkocsikat észleli. Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a motorkerékpárokat, mivel az ezek által leírt pályát nehéz előre meghatározni.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

A rendszer kiés bekapcsolása

Álló gépkocsinál, bekapcsolt gyújtással:

- nyomja meg többször a(z) 3 vagy a(z) 4 gombot a(z) „Aktívfék” funkció aktiválásához a(z) 2 kijelzőn;

- nyomja meg és tartsa nyomva a(z) 3 vagy a(z) 4 gombot (kb. három másodpercig) a rendszer deaktiválásához.

A visszajelzőlámpa folyamatosan világít a kijelzőegységen, ezzel megerősíti, hogy a rendszer ki van kapcsolva.

A visszajelzőlámpa folyamatosan világít a kijelzőegységen, ezzel megerősíti, hogy a rendszer ki van kapcsolva.

A(z) 3 vagy a(z) 4 gomb lenyomva tartásával ismét aktiválhatja a rendszert. A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

Átmenetileg nem elérhető

Ha a rendszer azt észleli, hogy a funkció átmenetileg nem érhető el, a(z) visszajelző lámpa gyullad fel és világít a kijelzőegységen, a(z) „Első radar kitakarva” üzenettel kísérve.

Két lehetőség van:

- a rendszer működése átmenetileg akadályozott (például: piszok, sár, hó stb. takarja a sebességmérő kamerát). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a sebességmérő kamera érzékelési zónáját. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet megszűnik;

- ha nem ez az ok, akkor egy másik probléma okozhatja, forduljon egy hivatalos kereskedőhöz.

Működési rendellenességek

Ha a(z) és a(z) visszajelző lámpák világítanak a kijelzőegységen, valamint a(z) „Aktívfék ellenőrizendő” üzenet jelzi a rendszerhibát. Forduljon márkaszervizhez

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. A funkció bekapcsolása késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofőr uralja a járművet (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.).

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltó kar üres állásban van, vagy a tengelykapcsoló-pedál körülbelül tíz másodpercig le van nyomva;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) elindult;

- kanyarban.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A sebességmérő kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, fényezés javítása) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál vagy véletlenül fékez.

A rendszer működésének korlátai

- A jármű minden egyes indításakor rendszerkalibrálást végez a jármű környezetének megfelelően, és előfordulhat, hogy mintegy kettő-öt percig inaktív marad.

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket és nem befolyásolják a rendszer működését.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár, kerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet.

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál vagy véletlenül fékez.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- ha a gépkocsi elejét ütés érte vagy megsérült;

- a gépkocsit vontatják (autómentés).

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A funkció megszakítása

Bármikor leállíthatja az aktív vészfékezés funkciót, ha a gázpedálra lép vagy kikerülési manőver miatt elfordítja a kormányt.