Vissza a listához

ADBLUE TARTÁLY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tartsa be az adott ország erre vonatkozó szabályozását.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a gépkocsi üzemben tartója megbüntethető a hatályos törvények be nem tartása esetén.

Működési elv

Az AdBlue SCR (szelektív katalitikus reduktor) rendszerrel szerelt dízelmotorokhoz szükséges.

Az AdBlue használata csökkenti a nitrogénoxidok mennyiségét a kipufogó gázokban.

Az AdBlue adalék fogyasztása a gépkocsi használati körülményeitől, felszereltségétől és a vezetési stílustól függ.

Reagens minősége

Csak az ISO 22241 szabványnak megfelelő reagenst használja, tanksapkán található címkének megfelelően.

Feltöltés

Az tartály hasznos térfogata: körülbelül 21 liter vagy 28 liter (gépjárműtől függően).

Kapcsolja ki a gyújtást, nyissa ki az utasoldali első ajtót a betöltőnyílás fedelének 2 nyitása érdekében. Csavarja le a zárósapkát 1.

Megjegyzés: ammónium-hidroxid gőzök távozhatnak a sapka lecsavarásakor, ha a tartály hőmérséklete elég magas.

Reagenssel való feltöltés előtt le kell állítania a motort (nem csak készenléti állapotba a Stop and Start funkcióval felszerelt járművek esetében). Ki kell kapcsolnia a gyújtást MOTOR LEÁLLÍTÁSA, BEINDÍTÁSA, STOP ÉS START FUNKCIÓ.

Ha a(z) „xxxKM hiba AdBlue töltés” üzenet jelenik meg, töltse fel a reagens tartályát és tekintse meg a feltöltéssel kapcsolatos útmutatót.

A gépkocsi elgurulhat.

A betöltőnyílás zárósapkája speciális kivitelű.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza. Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza! Forduljon márkaszervizhez A betöltőnyílás környékét ne mossa nagynyomású mosóberendezéssel.

Használati tanácsok

A tartályt benzinkútnál lehet feltölteni. Más esetekben feltétlenül olvassa el a reagens tartályon (pl. palack vagy üveg) lévő információt.

Töltéskor, kezelje körültekintően a reagenst. Károsíthatják a ruhákat, cipőket, karosszéria-elemeket stb.

Ha a reagens túlfolyik vagy a fényezésre kerül, tisztítsa meg gyorsan a felületet sok hideg vízzel és puha kendővel.

Megjegyzés: ha a reagens kikristályosodik, használjon puha szivacsot.

A reagens nem kerülhet bőrre vagy szembe. Ha mégis sav kerül a bőrre vagy a szembe, öblítse le bő vízzel. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

Szélsőséges hideg időjárási körülmények között

Fagyos időben töltse fel az AdBlue-tartályt, amint a visszajelzőlámpa és a „AdBlue feltöltés 1500 km-en belül” vagy - a gépjármű típusától függően - a „AdBlue feltöltés 1200 km-en belül” üzenet megjelenik a kijelzőegységen.

Különleges esetek

A reagens megfagy -10 °C alatt.

Ebben az esetben, ne próbálja feltölteni, ha a folyadék megfagyott. Ha után kell tölteni vagy teljesen fel kell tölteni a tartályt reagenssel ( be), álljon a gépkocsival melegebb helyre, ha lehetséges, így a reagens kiolvadhat. Egyéb esetben kérjen meg egy szakembert, hogy töltse fel a reagenst.

Miután feltöltötte a reagens tartályát, ellenőrizze, hogy lezárta-e a fedelet és a burkolatot, indítsa be a motort és VÁRJON 10 másodpercet álló helyben, járó motorral mielőtt újra elindulna.

Ha ez a lépés kimarad, a tartály feltöltését csak jó néhány percnyi haladás után észleli automatikusan a rendszer.

A(z) „--- AdBlue feltöltés” üzenet látható marad, és a jelzőlámpa továbbra is villogni fog, amíg a rendszer nem regisztrálja a feltöltést.

A rendszer egyetlen pontján sem lehet dolgozni. Sérülések elkerülése érdekében csak hálózatunk képzett szakemberei dolgozhatnak a rendszeren.

Figyelmeztető üzenet a műszerfalon a 3 kijelzőn

Elsőkerék-hajtású és furgon változatok

A kijelzőegységen szereplő visszajelzőlámpák és üzenetek 3a maradék reagenssel megtehető várható hatótávnak megfelelően jelennek meg.

A gépkocsi vezetési módjától függően még azelőtt megjelenhetnek a kijelzőegységen, mielőtt a reagens szelvény minimum szintre csökken KIJELZŐK ÉS MUTATÓK.

Karbantartás/Megtehető távolság

A kijelzőegységen megjelenő információt hangjelzés kísérheti

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Teendő

-

AdBlue szint megfelelő (járműtől függően)

-

-

„AdBlue feltöltés 2400 km-en belül”

Ha az üzenet bekapcsolt gyújtás mellett jelenik meg, az Ön járművének kevesebb mint 2400 km a megmaradt hatótávolsága.

Töltse újra vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol újratöltik a tartályt.

A kigyullad.

„AdBlue feltöltés 1500 km-en belül” vagy a gépkocsitól függően, „AdBlue feltöltés 1200 km-en belül”

Ha az üzenet a gyújtás bekapcsolásakor megjelenik, az Ön járművének megmaradt hatótávolsága 1500 km és 1000 km között vagy a jármű típusától függően 1200 km és 800 km között van.

Töltse újra vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol újratöltik a tartályt.

Karbantartás/Megtehető távolság

A kijelzőegységen megjelenő információt hangjelzés kísérheti

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Teendő

A kigyullad.

„xxxKM hiba AdBlue töltés”

Az üzenet megjelenik a gyújtás bekapcsolásakor és megismétlődik:

- Körülbelül minden 100 km-t követően az Ön járművének 1000 km és 200 km közötti hatótávolsága vagy járműtől függően 800 km és 200 km közötti hatótávolsága marad;

- Körülbelül 50 kilométerenként, a hatótáv kevesebb mint 200 km.

Bármilyen esetben a lehető leghamarabb töltse fel vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol feltöltik vagy utántöltik a tartályt.

járműtől függően villog vagy kigyullad.

„0KM hiba AdBlue töltés”

A motor nem indul.

Az újraindításhoz fel kell töltenie a tartályt.

Rendszer meghibásodásai

Ha a leírt jelzőlámpák kigyulladnak, hangjelzés is kísérheti őket.

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Értelmezések

A és a © kigyullad.

„Környezetvédel- met ellenőrizni”

„AdBlue minősége ellenőrizendő”

„AdBlue rendszer ellenőrizendő”

A rendszer meghibásodását jelzi. A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

A és a © kigyullad.

„xxxKM hiba környezetvédelem”

Rendszerhibát jelez, és azt, hogy az Ön járművének megmaradó hatótávolsága kevesebb mint 1000 km vagy járműtől függően kevesebb mint 800 km, amíg már nem lehet újraindítani a járművet.

Ezek a figyelmeztetések ismétlődnek:

- az Ön járművének 100 kilométerenként körülbelül 1000 km és 200 km közötti hatótávolsága marad vagy járműtől függően 800 km és 200 km között amíg már nem lehet újraindítani a járművet;

- 50 kilométerenként, ha kevesebb, mint 200 km van hátra, és a gépkocsi nem indítható újra.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

A és a © kigyullad.

„0KM hiba környezetvédelem”

Azt jelzi, hogy a jármű a gyújtás lekapcsolása után nem fog újból elindulni. Forduljon márkaszervizhez.

Riasztás üzenet nélkül a kijelzőegységen

Busz és hátsókerék-hajtású változatok

A visszajelzőlámpa a 4 mutató által jelölt reagens-szintnek megfelelően jelenik meg a kijelzőegységen.

Karbantartás/Megtehető távolság

Szintjelzés

Figyelmeztetések

Teendő

Hatótávolság A

-

-

Hatótávolság B

A kigyullad.

Töltse fel vagy pótolja a reagenstartályt egy minősített márkaszerviz segítségével.

Hatótávolság C

A néhány másodpercig villog a figyelmeztetés kezdetén és a gyújtás bekapcsolásakor, majd folyamatosan világít.

Hatótávolság D

A néhány másodpercig villog a figyelmeztetés kezdetén és a gyújtás bekapcsolásakor, majd folyamatosan világít. Hangjelzés kíséri.

A motor teljesítményhiányos.

A lehető leghamarabb töltse fel vagy pótolja a reagenstartályt egy minősített márkaszerviz segítségével.

E-nél

Üres tartály.

hangjelzés kíséretében villog.

Ebben az esetben a következő motorleállás/indításnál a jármű sebessége körülbelül 20 km/h-ra lesz korlátozva, amíg megtölti a reagenstartályt, vagy elvégezteti egy márkaszervizzel.

Rendszer meghibásodásai

Ha a leírt jelzőlámpák kigyulladnak, hangjelzés is kísérheti őket.

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Értelmezések

A és a © kigyullad.

„Környezetvédel- met ellenőrizni”

A rendszer meghibásodását jelzi. A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

és © villog a motor indításakor, majd folyamatosan világít.

-

Rendszerhibát jelez a motor teljesítményvesztésével. A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

villog és a következő © gyullad ki.

-

A rendszer meghibásodását jelzi. Ebben az esetben a következő motorleállításnál/indításnál a jármű sebessége körülbelül 20 km/h-ra lesz korlátozva. A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.