BIZTONSÁGI ÖVEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy a gépkocsi minden utasa mindig használja a biztonsági övet, még rövidebb távolságra is. Ezenkívül tartsa be annak az országnak az erre vonatkozó előírásait, amelyikben éppen tartózkodik.

Indulás előtt végezze el a kezelőszervek helyzetének beállítását, majd a biztonsági övek beállítását minden utas részére, a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A vezetőülés beállítása

- Helyezkedjen el úgy az ülésen, hogy a háta végig támasztva legyen (miután levette kabátját, dzsekijét, stb.). Ez nagyon fontos a hát megfelelő helyzetben tartásához;

- állítsa be az ülést a pedálok függvényében. Úgy tolja hátra az ülését, hogy a pedálokat még teljesen ki tudja nyomni. A háttámlát úgy állítsa be, hogy a karjai könyökben enyhén behajlított helyzetben legyenek;

- állítsa be a fejtámla helyzetét. A maximális biztonság érdekében a feje és a fejtámla közötti távolság a lehető legkisebb legyen;

- állítsa be az ülőrész magasságát. Ez lehetővé teszi a legjobb kilátás kialakítását;

- állítsa be a kormánykerék helyzetét.

A biztonsági övek beállítása

Dőljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a háta teljesen felfeküdjön a támlára.

A vállheveder 1 minél közelebb húzódjon a nyak alsó részéhez anélkül, hogy azt elérné.

A medencét rögzítő heveder 2 feküdjön fel a combokra és a medencére.

Az övek feszesen feküdjenek a testre. Pl.: kerülje a túl vastag ruhákat, a heveder alá beszoruló tárgyakat stb.

A rosszul beállított vagy összecsavarodott biztonsági övek baleset esetén sérülést okozhatnak.

Egy személyhez (felnőtt vagy gyermek) egy biztonsági övet használjon.

Még a terhes nőknek is használniuk kell a biztonsági övet. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a medencét rögzítő heveder ne nyomja túlságosan a has alját, de túlságosan laza se legyen.

Becsatolás

A hevedert lassan, rángatás nélkül húzza ki mindaddig, amíg az öv fémnyelve 3 hallhatóan bekattan a rögzítőházba 5 (a fémnyelv 3 meghúzásával ellenőrizze, hogy a csat nem old ki).

Ha a heveder megakad, végezzen egy széles mozdulatot hátrafelé, és húzza ki újra.

Ha a biztonsági öve teljesen elakadt, húzza lassan, de erőteljesen mintegy 3 cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd húzza ki újra.

Ha a hiba nem szűnik meg, forduljon márkaszervizhez.

Nyitás

Nyomja meg a gombot 4, és az övtekerő visszahúzza a hevedert. Kísérje a kezével.

ß A vezetőoldali és - gépjárműtől függően - az utasoldali első biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető visszajelzőlámpa

Ez jelenik meg a 6 központi kijelzőn, ha a gyújtás bekapcsolásakor a vezető- és/vagy az első utasoldali biztonsági öv nincs bekötve (ha az utasülésben ülnek).

A gépkocsitól függően, ha az ülésben ülnek, és az egyik biztonsági öv nincs becsatolva vagy kioldódik, miközben a gépkocsi körülbelül 20 km/h feletti sebességgel halad, a ß visszajelző lámpa villog, és hangjelzés hallatszik:

- körülbelül 120 másodpercig az egy első üléssel felszerelt változatoknál;

- a biztonsági öv ismételt becsatolásáig a két első üléssel felszerelt változatoknál.

Megjegyzés: gépkocsitól függően az utasoldali ülésre helyezett tárgy bizonyos esetekben bekapcsolhatja a figyelmeztető jelzést.

A nem becsatolt hátsó biztonsági övre figyelmeztető jelzés (gépkocsitól függően)

A gyújtás bekapcsolásakor a 7 visszajelzőlámpa megjelenik a kijelzőegységen Ez minden alkalommal tájékoztatja a gépkocsivezetőt a hátsó biztonsági övek becsatolási állapotáról:

- a gyújtás ráadásakor;

- bármelyik ajtó nyitásakor;

- ha egy hátsó biztonsági övet be- vagy kicsatolnak.

A(z) 7 ábra magyarázata:

- fehér szimbólum: a biztonsági öv rögzítve;

- fekete szimbólum: a biztonsági öv nincs rögzítve.

Ha a gépkocsi sebessége körülbelül 20 km/h alatt van, a(z) 7 ábra körülbelül 60 másodpercig világít minden egyes alkalommal, ha valamelyik hátsó biztonsági övet becsatolják vagy kioldják.

Amikor a jármű sebessége eléri vagy meghaladja a 20 km/h-t, ha az egyik hátsó biztonsági övet kikötik menet közben:

- a(z) ß visszajelzőlámpa villog a központi kijelzőn;

és

- körülbelül 30 másodpercig sípoló hang hallható;

és

- a(z) 7 szimbólum legalább 60 másodpercig megjelenik, és az érintett ülés szimbóluma feketére változik.

Mindig győződjön meg arról, hogy a hátsó utasok megfelelően be vannak-e kötve, és a becsatolt övek kijelzett száma megegyezik-e a hátsó ülésen utazók számával.

Az első biztonsági övek magasságának állítása

Használja a gombot 8 az öv magasságának beállításához, és úgy állítsa be, hogy a vállheveder az előzőkben ismertetettek szerint haladjon.

Nyomja be a gombot 8 és engedje le vagy emelje fel a biztonsági övet.

A beállítás után győződjön meg arról, hogy rendesen rögzítve van-e.

Könyöktámasszal rendelkező ülések

Ügyeljen rá, hogy a biztonsági öv a könyöktámasz alatt haladjon 9, akassza be a nyelvet 3 a rögzítőházba 5.

Alsó kartámasz 9 az ajtó oldalán (mozgás A).

Húzza ki lassan, rángatás nélkül a hevedert.

Hajtsa át az övet a kartámasz alatt 10 és a vállpántot a kartámasz fölött 10.

Győződjön meg arról, hogy az övnyelv bekattant a rögzítőházba (a fémnyelv meghúzásával ellenőrizze a rögzítést).

- Az eredeti biztonsági rendszer elemein − üléseken, öveken és ezek rögzítésein − semmiféle módosítás nem végezhető. Egyedi kívánságokkal (például: gyermekülés beszerelése) forduljon a márkaképviselethez.

- Ne használjon olyan tárgyakat, amelyek miatt az övek lazák tesznek (például: ruhacsipesz, kapocs stb.), mert a túl laza öv baleset esetén sérülést okozhat.

- Figyeljen arra, hogy a vállheveder ne legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

- Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyereket sose kössön be a saját biztonsági övével.

- Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

- Baleset után ellenőriztesse és ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

- Ügyeljen arra, hogy az övnyelvet a megfelelő rögzítőházba csatolja.

- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv csatjának közelébe ne kerüljön olyan tárgy, amely zavarhatja annak megfelelő működését.

- Győződjön meg a biztonsági öv csatjának megfelelő elhelyezéséről (nincs elrejtve vagy megnyomva sem az utasok, sem más tárgyak által).