Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gépjárműtől függően a következőket tartalmazhatja:

- blokkolásgátló rendszer (ABS);

- az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel, oldalszeleket figyelő rendszerrel és kipörgésgátlóval;

- az utánfutóval történő vezetést segítő berendezés;

- vészfékezést segítő rendszer;

- kipörgésgátló rendszer;

- emelkedőn való elindulást segítő rendszer.

A következő oldalak egyéb vezetést segítő rendszerek leírását tartalmazzák.

Blokkolásgátló rendszer (ABS)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. A rendszer lehetővé teszi a féktávolság optimalizálását is, különösen csúszós útfelületen (nedves útfelület stb.).

Ha a berendezés működésbe lép, a fékpedálon rezgés tapasztalható. A gumiabroncs és az útfelület tapadásának fizikai korlátai az ABS rendszer alkalmazása esetén sem léphetők át. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság, stb.).

Ha a helyzet megkívánja, veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Működési rendellenességek

- © és x megjelennek a kijelzőegységen az „Ellenőrizze az ABS-t” és „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenettel: ez megerősíti, hogy az ABS, ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- A(z) x, a(z) D, a(z) © és a(z) ® jelzés világít a kijelzőegységen a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

A fékrendszerek részlegesen működnek. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni, de a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

Dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

További, a gépkocsin elhelyezett érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a gépkocsivezető szándékát a gépkocsi valós pályájával, és korrigálja azt, ha szükséges, működtetve a fékrendszert bizonyos kerekeken és/vagy módosítva a motor teljesítményét. A rendszer működésekor a visszajelzőlámpa villog a kijelzőegységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC rendszer működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

Oldalszélfigyelő rendszer

Ez a rendszer optimalizálja a(z) ESC műveleteit és segít a jármű kormányzásában az oldalszél irányának megváltozása esetén. Ez segít megtartani a gépkocsi pályáját fékhasználat segítségével.

Ha a rendszer aktív, a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordulatszámára is, hozzáigazítva azt a kerekek tapadásához, függetlenül a gázpedál működtetésétől.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet jelenik meg és a © valamint a figyelmeztető lámpa világít a kijelzőegységen. Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

Az utánfutóval történő vezetést segítő berendezés

Utánfutó használatakor a rendszer segít megtartani a gépkocsi feletti uralmat. Észleli az utánfutó vontatásából eredő, különleges vezetési körülmények között fellépő kilengést.

Működési feltételek

- A vontatószerkezetet minősített szerviznek kell jóváhagynia;

- a nyalábot márkaszerviznek kell jóváhagynia;

- a vonóhorgot a gépkocsihoz kell kapcsolni.

A berendezés működési elve

A funkció biztosítja a gépkocsi stabil helyzetét:

- az első kerekek aszimmetrikus fékezése által, az utánfutó kilengésének csökkentése érdekében;

- a négy kerék fékezése és a motornyomaték csökkentése által, a gépkocsi sebességének mérséklése érdekében, amíg a kilengés meg nem szűnik.

A visszajelzőlámpa tájékoztatásul villog a kijelzőegységen.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, mely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrásegítő azonnal maximális hatást fejt ki, és működteti az ABS-t.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A vészvillogó bekapcsolása

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen a „Ellenőrizze az ABS-t” üzenet jelenik meg és a © figyelmeztető lámpa világít.

Forduljon a márkaképviselethez.

Tapadás ellenőrző rendszer

Ha a gépkocsi rendelkezik tapadás ellenőrző rendszerrel, ez a rendszer lehetővé teszi korlátozott tapadású úton (puha talaj stb.) a gépkocsi feletti irányítás megőrzését.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Nyomja meg a 4 gombot: a „Gyenge tapadás üzemmód aktív” üzenet megjelenik a kijelzőegységen.

Ez a helyzet laza útfelület esetén (sár, homok, avar stb.) optimális használatot tesz lehetővé. Ebben a pozícióban a motorfordulatszám a járművezető ellenőrzése alatt marad.

A rendszer automatikusan átvált „Közúti” módba 50 km/h sebesség felett. Az Ön figyelmeztetése érdekében a kijelzőegységen megjelenik a „Távfény üzemmód aktív” üzenet.

Gumiabroncsok

Ha a gumiabroncsok cseréje szükséges, csak azonos gumiabroncsok szerelhetők fel (azonos márka, méret, típus és mintázat).

Legyenek azonosak a gyári gumikkal, vagy a márkaszerviz által ajánlott típusúak legyenek.

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával a lejtő fokának megfelelően megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetése érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltó nem üres állásban és a gépjármű álló helyzetben van (fékpedál lenyomva).

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék fokozatosan kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: erre használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépjármű állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen figyelmesnek kell lennie, ha csúszós, alacsony tapadású felületen vezet.

Súlyos balesetveszély.