A DÍZELMOTOROS VÁLTOZATOK SAJÁTOSSÁGAI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dízelmotor fordulatszáma

A dízelmotorok olyan elektronikus szabályozórendszerrel felszerelt befecskendezéssel rendelkeznek, amely egyik sebességfokozatban sem teszi lehetővé a megengedett fordulatszám túllépését.

Ha a visszajelzőlámpák Ä és © kigyulladnak, minél előbb forduljon a márkaképviselethez.

Menet közben az üzemanyag minőségétől függően, fehér füst jelenhet meg.

Ez a részecskeszűrő automatikus tisztulásának következménye, a jármű viselkedését nem befolyásolja.

Elfogyott az üzemanyag

A teljesen kiürült üzemanyagtartály feltöltése után, ha az akkumulátor jól feltöltött állapotban van, általában minden nehézség nélkül elindul a motor.

Azonban, ha néhány másodperc és többszöri próbálkozás után a motor nem indul ÜZEMANYAGTARTÁLY.

Motorfüst zavarosságának címkéje

Az információk 1 a motortérben található címkén A, vagy járműtől függően a gyártmánytáblán találhatók GÉPJÁRMŰ AZONOSÍTÓ TÁBLÁK.

1 Diesel káros anyag kibocsátás.

Téli tudnivalók

Ha hideg időben is problémamentesen szeretne autózni:

- ügyeljen arra, hogy az akkumulátor mindig feltöltött állapotban legyen;

- ne hagyja, hogy a gázolaj szintje nagyon lecsökkenjen az üzemanyagtartályban, mert ekkor a tartály alján kondenzvíz gyűlhet össze.

Járó motorral soha ne álljon meg olyan helyen, ahol a forró kipufogórendszer gyúlékony anyagokkal (pl. száraz fű, levelek) kerülhet érintkezésbe.

Részecskeszűrő

A részecskeszűrő kezeli a dízelmotorok kipufogógázait.

A gépkocsitól függően a(z) visszajelző lámpa jelenik meg a kiejlzőegységen, ami jelzi a szűrő eltömődését, ekkor tisztítás szükséges.

Automatikus regenerálás

Ehhez a visszajelzőlámpa megjelenésekor továbbra is hajtson a forgalmi körülményeknek megfelelően, és tartsa be a sebességkorlátozást, amíg ki nem alszik a visszajelzőlámpa. Lehetőség szerint ne engedje a motor fordulatszámát 2000 ford/perc alá esni.

A visszajelzőlámpának 10-20 perc után ki kell aludnia. KIJELZŐK ÉS MUTATÓK.

A visszajelzőlámpa megjelenését a kijelzőegységen kísérheti a motor fordulatszámának emelkedése, valamint a hűtőrendszer működése, hogy megtisztuljon a részecskeszűrő.

Megjegyzés: a visszajelző lámpa megjelenhet, ha a vezetési körülmények nem teljesülnek maradéktalanul a szűrőtisztítás tekintetében. Ha a jármű megáll, vagy a motor fordulatszáma kb. 2000 ford/perc alá esik a visszajelző lámpa eltűnése előtt, lehet hogy újra kell indítania a műveletet.

Az automatikus részecskeszűrő regenerálásának megkönnyítéséhez vezessen hosszabb távokat (legalább 20 percig) főútvonalakon, 200 km-enként.

Kézi regenerálás

(típustól függően)

Ha nem lehet betartani a körülményeket (szükséges vezetési idő stb.), a visszajelzőlámpa megjelenik a kijelzőegységen a következő üzenet kíséretében: „FAP regenerálás regenerálandó”, amely azt jelzi, hogy a telítettségi szint túl magas az automatikus regenerálás elvégzéséhez.

Gyorsan el kell végeznie a kézi regenerálást, hogy elkerülje a részecskeszűrő telítettségét, ami miatt esetleg beszélnie kell a márkaképviselettel.

A részecskeszűrő kézi regenerálása magas hőmérsékletet eredményez a kipufogórendszerben és a kipufogógázokban. A körülbelül 40 percig tartó folyamat során óvintézkedéseket (lásd lent és a következő oldalon) kell tenni.

Ehhez végezze el a következőt, amikor a(z) visszajelző lámpa világít, és a kijelzőn a(z) „FAP regenerálás regenerálandó” üzenet látható:

- parkolja le járművét az úton kívül, távol a forgalomtól és olyan helyen, ahol legalább három méterre van minden olyan akadálytól vagy anyagtól, amely könnyen meggyulladhat vagy megolvadhat (pl. papír, fű, műanyag, száraz szerves anyag stb.);

- húzza be a kéziféket;

- az automata sebességváltós gépkocsik esetében a sebességváltó kart állítsa üres (N) állásba;

Ezt követően járó motornál:

- kapcsolja le a(z) Stop and Start funkciót, ha a jármű rendelkezik vele STOP ÉS START FUNKCIÓ;

- nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) 2 vagy a(z) 3 gombot, amíg a(z) „FAP: regenerálni [hosszan nyomni]” üzenet meg nem jelenik;

- nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) 2 gombot, amíg a(z) „FAP regenerálás reg. folyamatban” vagy a(z) „40p regenerálás Stop: fékpedál” üzenet meg nem jelenik.

A figyelmeztető lámpa villog.

Várjon, amíg a visszajelzőlámpa kialszik (kb. 40 perc).

A „FAP regenerálás kész” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

Ha a feltételek nem teljesülnek a regenerálás előtt vagy alatt, a visszajelzőlámpa kialszik, és megjelenik a „FAP Regenerálás megszakadt” üzenet, az eljárás pedig megszakad.

A(z) „FAP: regenerálni [hosszan nyomni]” üzenet jelenik meg, amint a kézi eljárás megkezdéséhez szükséges feltételek ismét teljesülnek.

Megjegyzés: ne indítsa el a regenerálást elégtelen olaj- vagy hűtőfolyadékszint esetén (az olajnyomás visszajelző lámpája À vagy a hűtőfolyadék hőmérsékletének visszajelző lámpája Ô világít a kijelzőegységen). Ebben az esetben töltse fel MOTOROLAJSZINT: általánosságok és FOLYADÉKSZINTEK, SZŰRŐK.

A regenerálás nem lehetséges, ha:

- az üzemanyagszint túl alacsony;

- a motor túl hideg;

- szélsőséges időjárási körülmények között (túl hidegben, melegben vagy nagyon nagy magasságban).

A regenerációs eljárás során:

- a motor fordulatszáma először körülbelül 3000 ford/percre növekszik, hogy felmelegedjen a motor. Ezután a regeneráció végéig körülbelül 1 700 ford/percre csökken;

- a ventilátoregységek működésbe lépnek. Ez normál működés a motor hűtésének biztosítására;

- a regenerálás során gyakran fehér füst és szokatlan szag keletkezik a kipufogórendszerben. Ez nem azt jelenti, hogy a rendszer nem működik megfelelően.

Ha szükséges, a részecskeszűrő regenerálásának megszakításához nyomja meg az egyik pedált. Ebben az esetben a regenerálás csak részleges lesz.

Ne kezdje el a regenerálást garázsban vagy zárt területen.

A kipufogógáz mérgezést vagy fulladást okozhat.

Ügyeljen rá, hogy regeneráláskor senki ne legyen a kipufogógáz környezetében.

Égési sérülések veszélye

Soha ne álljon meg olyan helyen, ahol a forró kipufogócső gyúlékony anyagokkal (pl. levelek, száraz fű) érintkezhet, vagy azok a közelébe kerülhetnek.

Tűzveszély.

Ne hagyja felügyelet nélkül járművét a regenerálás során.

Különleges esetek

Ha a szűrő túlságosan megtelik, a © visszajelzőlámpa és típustól függően a visszajelzőlámpa felgyullad a kijelzőegységen, az alábbi üzenettel együtt: „Ellenőriztesse a befecskendezést”. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Ha a(z) ® visszajelző lámpa, és típustól függően a(z) visszajelző lámpa felgyullad a(z) „Motor meghibáso- dás veszélye” kíséretében, álljon meg, állítsa le a motort és vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.

A visszajelzőlámpa ® kigyulladása esetén biztonsági okokból azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.