Vissza a listához

„AUTOHOLD” FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Amikor a jármű megállt (pl. egy piros lámpánál, egy útkereszteződésnél, közlekedési dugóban stb.), a funkció akkor is biztosítja a fékezési erőt, ha a gépkocsivezető felengedi a fékpedált.

A fékezési erő megszűnik, amint a gépkocsivezető elég erősen megnyomja a gázpedált kapcsolt sebességfokozattal.

Bekapcsolás

Nyomja meg a kapcsolót 3.

3 gomb visszajelzőlámpája felgyullad, ezzel megerősítve a funkció aktiválását.

Kikapcsolás

Nyomja le a fékpedált és a 3 gombot egyidejűleg.

3 gomb visszajelzőlámpája kikapcsol, megerősítve a funkció kikapcsolását.

Ha a fékezési erő fennmarad, a parkolófék automatikusan behúz az alábbi esetekben:

- a gépkocsivezető kiszáll a járműből;

vagy

- a jármű több mint három perce mozdulatlan.

A fékezési erő megmaradásának feltételei

A következő feltételeknek kell teljesülniük:

- a gépkocsivezető biztonsági öve be van kapcsolva;

és

- a parkolófék kiengedett állapotban van;

és

- a jármű nagyon meredek lejtőn nincs leállítva.

A fenntartott fékezési erőt a figyelmeztető lámpa jelzi a kijelzőegységen.

A fékezési erő megszakításának feltételei

A következő feltételeknek kell teljesülniük:

- a vezető elég erősen nyomja a gázpedált kapcsolt sebességfokozattal;

vagy

- a gépkocsivezető kikapcsolja a funkciót.

A figyelmeztető lámpa kialszik a kijelzőegységen.

Az elektronikus rögzítőfék használható a jármű indításgátlására. Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. Az 1 visszajelzőlámpa a 2 gombon, és a } visszajelzőlámpa a kijelzőegységen kigyullad, a parkolófék behúzását jelezve, de az ajtók zárását követően kialszik. A járműtől függően a szélvédő felső részén matrica helyezkedik el, hogy emlékeztesse erre önt.

Az egyes indítások során a funkció a legutóbbi leállításkor alkalmazott üzemmódtól folytatja.