Vissza a listához

ELSŐ ABLAKTÖRLŐ, ABLAKMOSÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Szakaszosan működő első ablaktörlővel felszerelt járművek

A egyszeri törlés

A rövid megnyomás az ablaktörlő egyszeri oda-vissza mozgását eredményezi.

B kikapcsolt állás

C szakaszos törlés

Két törlés között az ablaktörlő lapátok néhány másodpercre megállnak. A gyűrű forgatásával 2 változtathatja a törlések közötti időt.

D folyamatos lassú törlés

E folyamatos gyors törlés

Különlegesség

Menet közben, ha a jármű megáll, az ablaktörlő sebessége csökken.

Gyors folyamatos sebességről lassú folyamatos sebességre vált. Amint a jármű megmozdul, az ablaktörlők visszatérnek az eredetileg kiválasztott sebességre.

A kombinált kapcsolókar 1 működtetése elsőbbséget élvez és megszünteti az automatika hatását.

A(z) AC és D helyzetek bekapcsolt gyújtásnál érhetők el. A E helyzet kizárólag járó motornál érhető el.

Törlőlapát hatékonysága

Ügyeljen az ablaktörlő lapátok állapotára. Élettartama Öntől függ:

- tisztán kell maradjon: tisztítsa meg a pengéket és a szélvédőt rendszeresen szappanos vízzel;

- ne használja, ha a szélvédő száraz;

- emelje fel a szélvédőről, ha sokáig nem használta.

Minden esetben cserélje, amint csökken a hatásfoka: kb. évente. ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK: csere.

Az ablaktörlővel kapcsolatos óvintézkedések

- Fagypont alatti havas időben tisztítsa meg a szélvédőt az ablaktörlők használata előtt (túlmelegedhet a motor);

- győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a lapát szabad mozgását.

Esőérzékelős első ablaktörlővel felszerelt jármű

Az esőérzékelő a szélvédőn található, a belső visszapillantó tükör előtt.

A egyszeri törlés

Egy rövid megnyomás az ablaktörlő egyszeri oda-vissza mozgását eredményezi.

B kikapcsolt állás

C automata ablaktörlés

Ebben a helyzetben a rendszer érzékeli a szélvédőre érkező vizet és ehhez igazítja az ablaktörlő törlési sebességét. A gyűrű 2 elforgatásával lehetséges a kioldódási határsebesség és a törlések közötti idő módosítása:

- F: minimális érzékenység;

- G: maximális érzékenység.

Minél nagyobb az érzékenység, annál gyorsabban reagál és töröl az ablaktörlő.

Az automatikus ablaktörlés bekapcsolásakor vagy az érzékenység növelésekor az ablaktörlő egy oda-vissza mozgást tesz.

Megjegyzés:

- az esőérzékelő csak segítő funkciót lát el. Csökkent látási viszonyok között a vezetőnek kell manuálisan bekapcsolnia az ablaktörlőt. Ködben vagy havazáskor az automatikus törlés nem szisztematikus, Önnek kell kezelnie;

- amennyiben a hőmérséklet mínuszban van, az automatikus ablaktörlés nem kapcsolódik be a gépkocsi indításakor. Automatikusan bekapcsol, amikor a gépkocsi átlép egy bizonyos sebességkorlátot (körülbelül 8 km/óra);

- száraz időben ne kapcsolja be az automatikus ablaktörlést;

- az automatikus ablaktörlés bekapcsolása előtt teljesen jégtelenítse a szélvédőt;

- kefés mosóberendezéssel történő alvázmosáskor az automatikus törlés kikapcsolásához forgassa el a 1 gyűrűt B állásba.

Működési rendellenesség

Az automatikus ablaktörlés hibája esetén az ablaktörlő szakaszosan töröl.

Forduljon márkaszervizhez.

Az esőérzékelő működését megszakíthatják a következők:

- sérült ablaktörlő lapátok; a lapátok által az esőérzékelő észlelési tartományában hagyott vízhártya vagy foltok növelhetik az automatikus ablaktörlés reakcióidejét vagy a törlési gyakoriságot;

- sérülés vagy repedés a szélvédőn ott, ahol az esőérzékelő van, vagy porral, piszokkal, rovarokkal jéggel borított szélvédő, mosóviasz és víztaszító vegyszerek használata; az ablaktörlő lapát kevésbé lesz érzékeny vagy esetleg egyáltalán nem reagál.

D folyamatos lassú törlés

E folyamatos gyors törlés

Különlegesség

Menet közben, ha a jármű megáll, az ablaktörlő sebessége csökken.

A folyamatos gyors törlésről folyamatos lassú törlésre vált.

Amikor a gépkocsi elindul, a törlési sebesség visszaáll az eredetire.

A kombinált kapcsolókar 1 működtetése elsőbbséget élvez és megszünteti az automatika hatását.

Előírások

- Fagy esetén, az ablaktörlő első működtetése előtt ellenőrizze, hogy a lapátok nincsenek-e ráragadva a szélvédőre. Ha úgy működteti az ablaktörlőt, hogy a lapátok ráfagytak a szélvédőre, az a lapátok és az ablaktörlőmotor károsodásához vezethet.

- Nem aktiválja az ablaktörlőt száraz szélvédő esetén. Ez az ablaktörlő lapátok idő előtt elhasználódását eredményezheti, illetve annak sérüléséhez vezethet.

A és D helyzetek bekapcsolt gyújtásnál érhetők el.

C és E helyzetek kizárólag járó motornál érhetők el.

Az első ablaktörlő speciális helyzete (szervizelési helyzet)

Ebben a helyzetben felemelhetők a lapátok, hogy leválaszthatók legyenek a szélvédőről.

Ez hasznos lehet:

- a lapátok tisztításakor;

- téli időben a lapátok leválasztásához a szélvédőről;

- cserélje ki az ablaktörlő lapátokat ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK: csere.

Bekapcsolt gyújtásnál és álló motornál tolja le teljesen (folyamatos gyors törlési helyzetbe) az ablaktörlés kapcsolókarját; a lapátok a motorháztetőtől távoli helyzetben megállnak.

A lapátok visszaállításához győződjön meg arról, hogy a lapátokat visszahelyezte a szélvédőre, majd bekapcsolt gyújtás mellett állítsa vissza a kapcsolókart B (kikapcsolt) helyzetbe.

A gyújtás bekapcsolása előtt helyezze az ablaktörlőket a szélvédőre. Ellenkező esetben fennállhat a motorháztető vagy az ablaktörlők sérülésének veszélye az ablaktörlési funkció bekapcsolásakor.

Megjegyzés: a cserét követően a lapátok megfelelő pozicionálás érdekében gondoskodjon róla, hogy az ablaktörlő lapátok a szélvédőn feküdjenek, kapcsolja be a gyújtást, és kapcsolja be az ablaktörlő vezérlést.

amennyiben a szélvédőn feltűnik valami (piszok, hó, jég stb.) tisztítsa meg a szélvédőt (beleértve a belső visszapillantó tükör mögötti középső részt is) mielőtt beindítaná az ablaktörlőket (motortúlhevülés veszélye).

Ha a lapát mozgását akadályozza valami, a lapát megállhat.

Távolítsa el az akadályt és a kapcsolókar segítségével kapcsolja vissza az ablaktörlést.

A szélvédőn történő minden beavatkozás előtt (gépjármű mosása, jégmentesítés, szélvédő tisztítása stb.) állítsa a kombinált kapcsolókart 1 B (kikapcsolt) állásba.

Sérülés és rongálódás veszélye áll fenn.

Ablakmosó

Bekapcsolt gyújtás mellett húzza meg a kapcsolókart 1, majd engedje el.

Rövid idejű kapcsolás működteti az ablakmosót is és egyszeri törlést eredményez.

Hosszabb idejű kapcsolás működteti az ablakmosót, háromszori törlést eredményez, amit néhány másodperc múlva egy negyedik követ.

Megjegyzés: nulla fok alatti hőmérséklet esetén az ablaktörlő-folyadék ráfagyhat a szélvédőre, ez pedig rontja a látási viszonyokat. A páramentesítés kapcsolójának használatával fűtse meg a szélvédőt, mielőtt megtisztítaná.

A motortérben végzett műveletek előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlés kapcsolókarja B (kikapcsolt) helyzetben van.

Sérülésveszély

Fényszórómosók

Bekapcsolt fényszórók esetén

Gépjárműtől függően, járó motornál tartsa maga felé húzva a kart 1 körülbelül 2 másodpercig, ezzel egyidejűleg működteti a fényszórómosót és az ablakmosót.

Az első ablakmosó kapcsolójának három hosszú megnyomásával a fényszórómosó is bekapcsol.

Megjegyzés: a téli időszakban, a fényszórómosó megfelelő működésének biztosítása érdekében távolítsa el a havat a fúvókafoglalatokból és jégmentesítse a fúvókafoglalatokat jégmentesítő aeroszollal.

Ugyanakkor ajánlott rendszeresen eltávolítani a fényszóró üvegére erősen feltapadó szennyeződéseket.

Amikor az ablakmosó-folyadék eléri a minimum szintet, a fényszórómosó-kör levegőssé válhat.

Töltse fel az ablakmosó tartályt és működtesse a fényszórómosó rendszert, járó motornál, a légtelenítéshez.

A motortérben végzett műveletek előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlés kapcsolókarja B (kikapcsolt) helyzetben van.

Sérülésveszély