GYEREKBIZTONSÁG: első utasoldali légzsák kikapcsolása, bekapcsolása

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az első utasoldali légzsákok airbag kikapcsolása

Mielőtt gyermekülést szerelne az első utasülésre:

- ellenőrizze, hogy a gyermekülés elhelyezhető-e erre az ülésre;

- Ki kell kapcsolnia a légzsákot abban az esetben, haa hátrafelé néző gyermekülés van a gépjármű ülésén.

A(z) l’airbag kikapcsolása: a gépkocsi álló helyzetében és kikapcsolt gyújtásnál, tolja be, és fordítsa el az 1 reteszt OFF állásba.

Feltétlenül ellenőrizze bekapcsolt gyújtásnál, hogy a ¹ visszajelző lámpa valóban kialszik-e a központi kijelzőn 2.

Ez a visszajelzőlámpa folyamatosan világít, jelezve, hogy a gyermekülés elhelyezhető, a légzsák ki van kapcsolva.

Az első utasoldali légzsák ki- és bekapcsolását a gépkocsi álló helyzetében végezze.

Ha menet közben beavatkozás történik, a visszajelzőlámpák å és © világítanak.

Hogy a légzsák állapota megfeleljen a kapcsoló állásának, kapcsolja ki a gyújtást, majd kapcsolja vissza.

VESZÉLY

Mivel az első utasoldali légzsák kinyílása és a gyermekülés menetiránynak háttal történő elhelyezése nem összeegyeztethető, ezért SOHA ne helyezzen gyermekeknek kifejlesztett visszatartó rendszert a menetiránynak háttal, ha az ülés BEKAPCSOLT első AIRBAG egységgel felszerelt. Ez a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

A műszerfalon található jelölések és az utas oldali napellenző A két oldalán elhelyezett matricák 3 (lásd a fenti példát) ezekre az utasításokra figyelmeztetnek.

VESZÉLY

Mivel az első utasoldali légzsák kinyílása és a gyermekülés menetiránynak háttal történő elhelyezése nem összeegyeztethető, ezért SOHA ne helyezzen gyermekeknek kifejlesztett visszatartó rendszert a menetiránynak háttal, ha az ülés BEKAPCSOLT első AIRBAG egységgel felszerelt. Ez a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

Az első utas oldali légzsák airbag bekapcsolása

Ha kiveszi a gyermekülést az első utasülésből, kapcsolja vissza a légzsákokat - airbag, hogy az első utas ütközés elleni védelme biztosítva legyen.

A airbag újraaktiválásához: az álló helyzetű, éskikapcsolt gyújtású gépkocsival nyomja meg és fordítsa el a zárat 1 a(z) ON állásba.

Bekapcsolt gyújtásnál feltétlenül ellenőrizze, hogy a visszajelző-lámpa ] kialudt-e és hogy a visszajelző-lámpa minden indítás után körülbelül 1 percre kigyullad-e a kijelző-egységen 2.

Az első utas oldali légzsák airbag be van kapcsolva.

Működési rendellenességek

Ha az első utasoldali légzsákok - airbag ki- és bekapcsoló/kikapcsolás rendszere meghibásodott, az első ülésre tilos a menetiránynak háttal gyermekülést beszerelni.

Ilyenkor az sem ajánlott, hogy ezen az ülésen utas foglaljon helyet.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

Az első utasoldali airbag ki- és bekapcsolását a gépkocsi álló helyzetében végezze.

Ha menet közben beavatkozás történik, a visszajelzőlámpák å és © világítanak.

Hogy a légzsák állapota megfeleljen a kapcsoló állásának, kapcsolja ki a gyújtást, majd kapcsolja vissza.