Vissza a listához

DEFEKT, PÓTKERÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Defekt esetén

Gépkocsitól függően defektjavító készlet vagy pótkerék áll a rendelkezésére (tájékozódjon a következő oldalakon).

Különlegesség

A „Gumiabroncsok nyomását ellenőrző rendszer” funkció nem ellenőrzi a pótkereket (az a kerék, amelyet a pótkerékre cseréltünk, eltűnik a kijelzőegység kijelzőjéről) A GUMIABRONCSOK NYOMÁSCSÖKKENÉSÉRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget vagy az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

Ha a pótkerék már több éve használaton kívül van, ellenőriztesse, hogy megfelelő és problémamentesen használható-e.

A többi négy keréknél kisebb pótkerékkel felszerelt változatok

- Egy gépjárműre soha ne tegyen föl egynél több pótkereket.

- A defektes kerék szélesebb, mint a pótkerék, ezért a jármű szabadmagassága lecsökken.

- A pótkereket minél előbb cserélje ki egy olyan kerékkel, amelynek a mérete egyezik az eredetivel.

- A pótkerék csak ideiglenesen használható, a használat során az utazási sebesség nem haladhatja meg a keréktárcsa jelölőmatricáján feltüntetett értéket.

- A kerék használata módosíthatja a gépjárműve megszokott menettulajdonságait. Kerülje a szélsőséges gyorsításokat és lassításokat, a kanyarokban lassabban vezessen.

- Ha hóláncot kell használnia, a pótkereket a hátsó tengelyen helyezze el, ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Pótkerék 3

A csomagtartóban helyezkedik el.

Mélynyomóval nem felszerelt jármű

Hogy hozzáférjen:

- nyissa ki a csomagtartót;

- Emelje fel a csomagtér szőnyegét 1 a nyelv segítségével 2 (vagy a fogantyúval, a gépjárműtől függően);

- csavarja ki a középső rögzítést 6 a jack 4 alatt;

- vegye ki a szerszámkészletet 5;

- vegye ki a pótkereket.

Mélynyomóval felszerelt jármű

Hogy hozzáférjen:

- nyissa ki a csomagtartót;

- Emelje fel a csomagtér szőnyegét 1 a nyelv segítségével 2 (vagy a fogantyúval, a gépjárműtől függően);

- csavarja ki a középső rögzítést 6 a jack 4 alatt;

- vegye ki a szerszámkészletet 5;

- kösse le a mélynyomó tápkábelét 7;

- szerelje ki a mélynyomót;

- vegye ki a pótkereket.

Szerelje ki a 7 mélyhangsugárzót, majd szerelje vissza, és csatlakoztassa újra ugyanabban a helyzetben. Óvatosan kezelje. Amennyiben erre nem figyel, az zavarokat idézhet elő a mélyhangsugárzó megfelelő működésében.

Nem ajánlott kicserélni és újra bekötni a mélyhangsugárzót, ha egy abroncs defektet kap: ez károsíthatja a mélyhangsugárzót.

Pótkerék 11

A jármű alatt helyezkedik el.

A következők szerint férhet hozzá:

- a csomagtartóban, emelje fel a 9 fedelet a csomagtér szőnyegéről;

- vegye ki a védősapkát;

- kizárólag a kerékcsavarkulcsot 8 használja az anya teljes, az óra járásával ellentétes irányban történő kicsavarásához (más szerszám használata tönkreteheti a mechanizmust) (Amozdulat), és a kerék leereszkedik a talajhoz;

- a gépjármű alatt, emelje fel, majd nyomja meg (B mozdulat) a fogantyút 10, hogy leeressze a kosarat a talajra;

- húzza a kereket 11 maga felé, a kerék alatt található műanyag segédeszköz megkönnyíti a kerék mozgását;

- szerelje le a műanyag segédeszközt a kerékről, mielőtt felszerelné azt a járműre.

A kerékkosár visszaszerelése:

- használja a kerékcsavarkulcsot 8 az anya teljes, az óramutató járásával megegyező meghúzásához (A fordított mozgás);

- győződjön meg a kerékkosár megfelelő rögzítettségéről;

- szerelje vissza a fedelet, majd a burkolatot 9.

Megjegyzés: 4 ajtós változat, tegye a defektes kereket a csomagtartóba.

Ne érintse meg a kipufogórendszert.

Égési sérülések veszélye.

Ügyeljen rá, hogy a kerékkosár mindig zárva legyen, benne a pótkerékkel, illetve anélkül.

Balesetveszély.

Ha a pótkerék a jármű alatt van, rendkívül fontos, hogy kivegye azt a jármű felemelése előtt.

Sérülésveszély.