Vissza a listához

DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A készülék a gumiabroncs futófelületén levő A 4 mm-nél kisebb sérüléseket javítja meg. Nem használható a 4 mm-nél nagyobb, és a gumiabroncs oldalán elhelyezkedő B sérülések megjavítására.

Ellenőrizze, hogy a keréktárcsa állapota megfelelő-e.

Ha a defektet okozó tárgy még mindig a gumiabroncsban van, ne vegye ki.

Ne használja a gumiabroncsjavító készletet, ha a defektes gumiabronccsal történő haladás következtében a gumiabroncs károsodott.

Minden beavatkozás előtt ellenőrizze gondosan a gumiabroncs oldalfelületét.

Ha leeresztett (teljesen lapos vagy defektes) gumiabronccsal közlekedik, az veszélyes, és a gumiabroncs javíthatatlanná válhat.

Ez a javítás csak ideiglenes

Defekt után vizsgáltassa meg (és lehetőség szerint javíttassa meg) a gumiabroncsot egy szakemberrel.

Ha a készülékkel megjavított gumiabroncsot cseréltet ki, figyelmeztesse a szakembert erre.

A gumiabroncsban a befújt anyag miatt menet közben rezgések jöhetnek létre.

A készülék csak az eredetileg a készülékkel felszerelt járművek gumiabroncsainak megjavítására használható.

Semmi esetre sem használható más jármű gumiabroncsainak vagy más eszköznek (úszógumi, gumicsónak stb.) a felfújására.

Vigyázzon, hogy a palackból ne jusson javítóanyag a bőrére. Ha mégis rácsöpög, azonnal öblítse le.

A javítókészletet gyermekektől elzártan tárolja.

A palackot ne dobja el. Adja le márkaszervizben vagy az ilyen jellegű hulladék összegyűjtésével foglalkozó szervezetnek.

A palacknak a címkén jelzett szavatossági ideje van. Ellenőrizze a felhasználhatóság idejét.

Márkaszervizben cseréltesse ki a felfújótömlőt és a javítóanyagot tartalmazó palackot.

Defekt esetén használja a csomagtérben vagy a csomagtér padlószőnyege alatt található készletet (gépkocsitól függően). RAKODÓREKESZEK, A CSOMAGTARTÓ FELSZERELÉSEI.

Gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszerével felszerelt gépjármű

Ha alacsony a nyomás (defektek, alacsony keréknyomás stb.), akkor a visszajelzőlámpa felgyullad a kijelzőegységen. A GUMIABRONCSOK NYOMÁSCSÖKKENÉSÉRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER.

Működő motor, parkoló-fék behúzva:

- Csatlakoztassa a kompresszor csövét 4 a palack szájához 9;

- Vegye le a zárósapkát a palack 3 felfújó toldatáról;

- az adott kerék szelepsapkáját vegye le, és csavarja bele a palack felfújó toldatát 3 ;

- csatlakoztasson le minden olyan kiegészítő berendezést, amelyet korábban a jármű segédberendezési csatlakozóihoz csatlakoztatott;

- a toldatot 7 feltétlenül a jármű segédberendezés-csatlakozójához kell csatlakoztatni;

- nyomja meg az 5 gombot, hogy a gumiabroncsot az előírt nyomásra felfújja A GUMIABRONCSOK LEVEGŐNYOMÁSA;

- legfeljebb 15 perc után állítsa le a felfújást, és ellenőrizze a nyomást (a nyomásmérőn 6).

Megjegyzés: a palack kiürülése során (mintegy 30 másodperc) a nyomásmérő 6 rövid ideig 6 bar nyomást jelez, majd visszaesik a nyomás.

- Állítsa be a nyomást: a növeléshez folytassa a felfújást a készülékkel; a csökkentéshez nyomja meg a 8 gombot.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget vagy az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

A készlet használata előtt állítsa le a gépkocsit forgalomtól távol, kapcsolja be az elakadásjelző lámpát, húzza be a parkolóféket, szállítsa ki az összes utast és küldje őket forgalommentes helyre.

Ha 15 perc elteltével a nyomás nem éri el az 1,8 bar minimális értéket, a javítás nem lehetséges. Ne induljon el, hanem vegye fel a kapcsolatot márkaszervizzel.

Ha a gumiabroncs megfelelően fel van fújva, távolítsa el a készletet:

- Úgy csavarja le lassan a 3 felfújótoldatot, hogy a kifröccsenést elkerülje, és tartsa a palackot műanyag csomagolásban, hogy az anyag ne szivárogjon ki.

- Ragassza fel a (palack alatt található) vezetésre vonatkozó, figyelmeztető matricát a műszerfalra, a gépkocsivezető által jól látható helyre.

- Tegye el a készletet.

- Az első felfújást követően a gumi ereszteni fog, ezért kötelező menni a járművel, hogy a lyuk betömődjön.

- Késlekedés nélkül induljon el és haladjon 20-60 km/h sebességgel, hogy az anyag a gumiabroncsban egyenletesen eloszoljon. 3 km megtétele után álljon meg a nyomás ellenőrzésének céljából.

- Ha a nyomás nagyobb, mint 1,3 bar, de az előírt érték alatt van, állítsa be (lásd a vezetőoldali ajtó oldalsó részén elhelyezett matricán), ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel: a javítás nem lehetséges.

Figyelem! A szelepsapka elvesztése vagy helytelen visszatétele árthat a gumiabroncsok tömítettségének, és a nyomás csökkenését okozhatja.

A szelepsapka mindig az eredetivel megegyező legyen, és csavarja vissza teljesen.

A készülék használatával kapcsolatos szabályok

A készüléket nem szabad 15 percnél tovább folyamatosan működtetni.

A padlón a vezető előtt semmiféle tárgy nem lehet: ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és megakadályozhatják azok működését.

A készlettel végzett javítást követően legfeljebb 200 km távolság tehető meg. Ezen felül, mérsékelje a sebességet, ne haladjon 80 km/h-nál gyorsabban. A műszerfal jól látható helyére ragasztandó matrica erre figyelmeztet.

Országtól és helyi szabályoktól függően a felfújókészlettel javított gumiabroncsot ki kell cserélni.