VONTATÁS: autómentés

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bárminemű vontatás előtt tegye a sebességváltót semleges (üres) állásba, oldja ki a kormányzárat, majd engedje ki a parkolóféket.

Az automata sebességváltós gépkocsik esetében: ha nem lehet a sebességváltókart N állásba tenni, forduljon márkaszervizhez.

A kormányzár kioldása

Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba vagy, ha a kártya Önnél van, tartsa lenyomva körülbelül két másodpercig a motor indítógombját (a gépkocsi típusától függően).

Állítsa vissza a kart üres állásba (N állás automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén).

A kormányzár kinyílik, a kiegészítő funkciók táplálást kapnak: használhatja a gépkocsi világítását (irányjelző lámpa, féklámpa stb.). Éjszakai vontatáskor a gépkocsi legyen kivilágítva.

Gépkocsitól függően a vontatás befejeztével nyomja meg kétszer a motor indítógombját (akkumulátor lemerülésének a veszélye).

A vontatás hatályos szabályait feltétlenül tartsa be. Ha a vontatást Ön végzi, a gépjárműve által vontatható tömeget nem lépheti túl. TÖMEGADATOK (KG).

Automata sebességváltós jármű vontatása

A gépjárművet platón vagy felemelt első kerekekkel vontatva szállítsa.

Kivételesen keréken is vontatható, csak előremenetben, a sebességváltó semleges N (üres) állásában, legfeljebb 80 km távolságra, maximum 25 km/óra sebességgel.

Ne vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, és ne hagyja a kártyát a gépkocsiban vontatás közben (gépkocsitól függően).

A kormányzár bekapcsolódásának veszélye.

Ha a kar P állásban beszorul, amikor lenyomja a fékpedált, lehetséges a kar kézzel történő szabaddá tétele.

Ehhez pattintsa ki a kar aljzatát, majd helyezzen egy szerszámot (merev rúd) a nyílásba 1 és ezzel egy időben nyomja meg a gombot 2 a kar kioldásához.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

Leállított motor esetén a kormányszervó és a fékszervó nem működik.

Csak a vontatásra kiképzett első 3 és hátsó 6 vontatási pontokat használja

(soha ne a féltengelyt vagy a gépjármű egyéb részeit)

Ezek a vontatási pontok kizárólag vízszintes vontatásra alkalmasak, segítségükkel soha ne kísérelje meg - akár közvetlenül, akár közvetve - a gépkocsi felemelését.

Hozzáférés a vontatási pontokhoz

Első vontatási pont (3)

A fedél 4 nyitásához nyomja meg a(z) A részt, és tartsa lenyomva úgy, hogy közben meghúzza a(z) B részt.

Hátsó vontatási pont 6

A fedél 7 nyitásához nyomja meg a(z) C részt, és tartsa lenyomva úgy, hogy közben meghúzza a(z) D részt.

Kézzel csavarja be teljesen a vonószemet 5.

Csak az 5 vonószemet használja SZERSZÁMOK.

Soha ne hagyja széjjel a szerszámokat a gépjárműben, ezek fékezéskor elszabadulhatnak.

Ellenőrizze, hogy a vonószem megfelelően van-e felcsavarozva.

Ellenkező esetben fennáll a vontatott tárgy elvesztésének veszélye.

- Merev vonórudat használjon. Kötél vagy kábel használata esetén (amikor ez megengedett), szükséges, hogy a vontatott jármű fékezhető legyen.

- Nem lehet vontatni olyan járművet, amelynek az úton való haladási képessége megváltozott.

- Kerülje a vontatás során a rángatást, károsodhat a gépjármű.

- Ebben a helyzetben nem tanácsos 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni.