Vissza a listához

ELEKTRONIKUS PARKOLÓFÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rásegítéses működés

Parkolófék behúzása

A gépkocsi legyen álló helyzetben, rögzíthető az elektromos parkolófékkel:

- a motorindító/-leállító gomb megnyomásával 1 vagy a gyújtáskapcsoló 2 ON 2 helyzetbe való forgatásával;

vagy

- ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva;

vagy

- ha a vezetőoldali ajtó nyitva van;

vagy

- automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén, ha a(z) állást P kapcsolták.

Más esetekben, például a motor lefulladása esetén, vagy ha a Stop and Start funkció miatt készenléti állapotba kerülne STOP AND START FUNKCIÓ, a parkolófék nem aktiválódik automatikusan.

Ilyenkor a parkolóféket kézzel kell behúzni.

Bizonyos országokban a rásegítéses fékbehúzás nem működik. Tájékozódjon a „Kézi működtetés” című fejezetben.

Az elektronikus parkolófék behúzását a(z) „Parkolófék behúzva” üzenet és a kijelzőegységen elhelyezkedő visszajelző lámpa }, valamint a kapcsolón 3 lévő visszajelző lámpa 4 igazolja vissza.

A motor leállítását követően, a visszajelző-lámpa 4 az automata parkolófék behúzása után néhány perccel kialszik, és a gépkocsi zárásakor kialszik a visszajelző-lámpa }.

Rásegítéses művelet (folytatás)

Megjegyzés: bizonyos esetekben (elektronikus parkolófék meghibásodása, a rögzítőfék kézi kioldása, stb.), egy hangjelzés hallható és az „Húzza be a kéziféket” üzenet jelenik meg a műszerfalon, ami figyelmezteti a parkolófék kioldására.

- járó motornál: a vezetőoldali ajtó nyitásakor;

- álló motornál (például ha a gépjármű lefullad): az egyik első ajtó nyitásakor.

Ebben az esetben húzza meg, majd engedje el a kapcsolót 3 az automata parkolófék behúzásához.

Az elektronikus rögzítőfék használható a jármű indításgátlására. Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A 4 visszajelzőlámpa a 3 gombon, és a } visszajelzőlámpa a kijelzőegységen kigyullad, a parkolófék behúzását jelezve, de az ajtók zárását követően kialszik. A járműtől függően a szélvédő felső részén matrica helyezkedik el, hogy emlékeztesse erre önt.

A parkolófék rásegítéses kiengedése

A parkolófék ki van engedve:

- amint a gépkocsi gyorsítani kezd;

vagy

- automata sebességváltóval felszerelt gépkocsiknál, P helyzetbe való váltáskor.

Kézi működtetés

Az elektronikus parkolóféket manuálisan is vezérelheti.

Az elektromos parkolófék behúzása kézzel

Húzza meg a(z) 3 kapcsolót: felgyullad a figyelmeztető lámpa a kapcsolón 4 és a } kijelzőegységen.

Az elektronikus rögzítőfék használható a jármű indításgátlására. Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A 4 visszajelzőlámpa a 3 gombon, és a } visszajelzőlámpa a kijelzőegységen kigyullad, a parkolófék behúzását jelezve, de az ajtók zárását követően kialszik. A járműtől függően a szélvédő felső részén matrica helyezkedik el, hogy emlékeztesse erre önt.

Az elektromos parkolófék kioldása kézzel

Nyomja meg a(z) 1 gombot a pedálok lenyomása nélkül a gépkocsitól függően, a gyújtást bekapcsolva 2 a kulcsot „ON” állásba 2 forgatva.

Nyomja le a fékpedált, majd a kapcsolót 3: a visszajelző lámpa 4 a kapcsolón és a } kijelzőegységen kialszik.

Pillanatnyi megállás

Az elektronikus parkolófék kézi aktiválásához (ha megáll egy piros lámpánál vagy ha a járművet megállítja járó motor mellett stb.): húzza meg és engedje el a 3 kapcsolót.

A gépjármű újraindításakor a kioldás automatikus.

Különleges esetek

Lejtőn vagy vontatmánnyal történő parkoláskor húzza meg a kapcsolót 3 néhány másodpercre a maximális rögzítés elérésére.

Parkolás kiengedett parkolófékkel (például fagyveszély esetén):

- kapcsoljon bármely fokozatba vagy a P állásba: a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak;

- állítsa le a motort a stop/start gomb megnyomásával 1 vagy a gyújtáskapcsolóval 2;

- oldja ki a vezető biztonsági övét;

- nyissa ki a vezetőoldali ajtót;

- kézzel oldja ki az elektronikus parkolóféket (kérjük, olvassa el az előzőekben leírt „Az elektromos parkolófék kézi kioldása” című információt).

Ha a vezető biztonsági övét kioldották a gépkocsi megállása előtt, győződjön meg róla, hogy a kéziféket megfelelően működésbe hozták: } figyelmeztető lámpa felgyullad a kijelzőegységen.

A gépkocsi elgurulhat.

Ha a „VESZÉLY! Elekt- romos hiba”, az „Ellenőrizze az akkumulátort” vagy a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet jelenik meg, a járművet indításgátlás alá kell helyezni az első fokozat választásával (mechanikus sebességváltó esetén), vagy P semleges helyzetbe állítással (automata sebességváltó esetében) vagy a(z) 3 kapcsoló mintegy 10 másodpercig tartó meghúzásával.

Ha a lejtő és a körülmények megkövetelik, ékelje ki a jármű kerekeit.

A gépkocsi elgurulhat.

Forduljon márkaszervizhez.

Mielőtt kiszáll a gépkocsiból, tegye a fokozatválasztó kart a P helyzetbe, és állítsa le a motort. Erre azért van szükség, mert a gépkocsi elindulhat, ha álló helyzetben be van kapcsolva a motor, és sebességben van a gépkocsi.

Balesetveszély.

Automata sebességváltóval rendelkező változatok

Ha a vezetőoldali ajtó nincs vagy rosszul van becsukva és a motor jár, biztonsági okokból, az automatikus kioldás kikapcsolt helyzetben van (nehogy a gépjármű elguruljon a vezető nélkül).

Ha a gépkocsivezető lenyomja a gázpedált, a kijelzőegységen megjelenik az „Engedje ki kézzel” üzenet.

A kijelzőegység hibáját jelzi a (hang)jelzés hiánya. Ez arra figyelmezteti, hogy feltétlenül álljon meg, amint azt a forgalmi viszonyok lehetővé teszik. Rögzítse megfelelően a gépjárművet, és forduljon márkaszervizhez.

Működési rendellenességek

- Hiba esetén a visszajelző lámpa © kigyullad a kijelzőegységen, a(z) „Ellenőriztesse a parkolóféket” üzenet és bizonyos esetekben a visszajelző lámpa } kíséretében.

Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

- Az automata parkolófék meghibásodása esetén, a visszajelző-lámpa ® kigyullad a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet, hangjelzés és bizonyos esetekben a visszajelzőlámpa } kíséretében.

Azonnal álljon meg a forgalmi viszonyoknak megfelelően.

Ekkor feltétlenül rögzítse a gépjárművet az első sebességfokozat kapcsolásával (mechanikus sebességváltónál) vagy a P helyzet kiválasztásával (automata sebességváltónál). Ha a lejtő miatt szükséges, támassza meg a jármű kerekét.