REAGENS TARTÁLYA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tartsa be az adott ország erre vonatkozó szabályozását. Felhívjuk a figyelmét, hogy a gépkocsi üzemben tartója megbüntethető a hatályos törvények be nem tartása esetén.

Működési elv

A reagens SCR (szelektív katalitikus reduktor) rendszerrel szerelt dízelmotorhoz szükséges.

A reagens használata csökkenti a nitrogénoxidok mennyiségét a kipufogó gázokban.

A reagens fogyasztása a gépkocsi használati körülményeitől, felszereltségétől és a vezetési stílustól függ.

Reagens minősége

Csak az ISO 22241 szabványnak megfelelő reagenst használja, tanksapkán található címkének megfelelően.

Feltöltés

Az üzemanyagtartály hasznos térfogata körülbelül 16 liter.

Kikapcsolt gyújtásnál nyissa ki a(z) A burkolatot, csavarja le a(z) 1 fedelet.

Megjegyzés: ammónium-hidroxid gőzök távozhatnak a sapka lecsavarásakor, ha a tartály hőmérséklete elég magas.

Az AdBlue betöltéséhez le kell állítania a motort (ha a jármű rendelkezik Stop and Start funkcióval, nem elég készenléti állapotba állítania): kapcsolja ki a gyújtást. A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépkocsi MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyával rendelkező gépkocsi.

A reagens nem kerülhet bőrre vagy szembe. Ha mégis sav kerül a bőrre vagy a szembe, öblítse le bő vízzel. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

Ha az „XXX KM Hiba AdBlue töltés” üzenet jelenik meg, töltse fel a reagens tartályát és olvassa el a feltöltéssel kapcsolatos útmutatót.

A gépkocsi elgurulhat.

A betöltőnyílás zárósapkája speciális kivitelű.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza. Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza! Forduljon márkaszervizhez A betöltőnyílás környékét ne mossa nagynyomású mosóberendezéssel.

Töltés (folytatás)

A tartályt benzinkútnál lehet feltölteni. Kikapcsolt gyújtásnál illessze be a töltőpisztolyt és vezesse be ütközésig, mielőtt a betöltést elindítja (kifröccsenés veszélye). A teljes betöltés alatt tartsa meg ebben a helyzetben.

A tankolás közben bekövetkező első automatikus leállás után maximum kétszer indítsa újra a töltést, hogy maradjon egy kis tágulási térfogat.

Más töltési esetekben feltétlenül olvassa el a reagens tartályon (pl. palack vagy üveg) lévő információt.

Használati tanácsok

Töltéskor:

- óvatosan kezelje a reagenst. Károsíthatják a ruhákat, cipőket, karosszéria-elemeket stb.;

- ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a tartályba.

Ha a reagens túlfolyik vagy a fényezésre kerül, tisztítsa meg gyorsan a felületet sok hideg vízzel és puha kendővel.

Megjegyzés: ha a reagens kikristályosodik, használjon puha szivacsot.

Szélsőséges hideg időjárási körülmények között

Fagyos időben, a reagens tartályát fel kell tölteni, ha a kijelzőegységen megjelenik a jelzés, és a „AdBlue feltöltéσ 1200 km-en belül” üzenet.

Különleges esetek

A reagens megfagy -10 °C alatt.

Ebben az esetben, ne próbálja feltölteni, ha a folyadék megfagyott. Ha után kell tölteni vagy teljesen fel kell tölteni a tartályt reagenssel ( be), álljon a gépkocsival melegebb helyre, ha lehetséges, így a reagens kiolvadhat. Egyéb esetben kérjen meg egy szakembert, hogy töltse fel a reagenst.

Miután feltöltötte a reagens tartályát, ellenőrizze, hogy lezárta-e a fedelet és a burkolatot, indítsa be a motort és VÁRJON 10 másodpercet álló helyben, járó motorral mielőtt újra elindulna.

Ha ez a lépés kimarad, a tartály feltöltését csak jó néhány percnyi haladás után észleli automatikusan a rendszer.

A(z) „--- AdBlue feltöltéσ” üzenet látható marad, és a jelzőlámpa továbbra is villogni fog, amíg a rendszer figyelembe nem veszi a feltöltést.

A rendszer egyetlen pontján sem lehet dolgozni. Sérülések elkerülése érdekében csak hálózatunk képzett szakemberei dolgozhatnak a rendszeren.

Karbantartás/Megtehető távolság

A kijelzőegységen megjelenő információt hangjelzés kísérheti

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Teendő

-

„AdBlue feltöltés 2400 km-en belül”

Ha az üzenet megjelenik a gyújtás kikapcsolásakor, akkor kevesebb mint 2400 km-es a hatótáv.

Töltse újra vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol újratöltik a tartályt.

jelenik meg.

„AdBlue feltöltéσ 1200 km-en belül”

Ha az üzenet megjelenik a gyújtás kikapcsolásakor, akkor a hatótáv 1200 km és 800 km között van.

Töltse újra vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol újratöltik a tartályt.

jelenik meg.

„XXX KM Hiba AdBlue töltés”

Az üzenet megjelenik a gyújtás bekapcsolásakor és megismétlődik:

- Körülbelül 100 kilométerenként, a hatótáv 800 km és 200 km közötti;

- Körülbelül 50 kilométerenként, a hatótáv kevesebb mint 200 km.

Mindenképpen a lehető leghamarabb töltse fel a reagens tartályt, vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol feltöltik Önnek

villog

„0 KM Hiba AdBlue töltés”

A motor nem indul.

Az újraindításhoz fel kell töltenie a tartályt.

Rendszer meghibásodása

Ha a figyelmeztető lámpák kigyulladnak, hangjelzés is kísérheti őket.

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Értelmezések

A és a © kigyullad.

„Környezetvédel met ellenőrizni”

„AdBlue minősége ellenőrizendő”

„AdBlue rendszer ellenőrizendő”

A rendszer meghibásodását jelzi. A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

A és a © kigyullad.

„XXX KM Hiba környezetvédelem”

Rendszerhibát jelez, ami szerint 800 km-en túl nem lehet újraindítani a gépkocsit.

Ezek a figyelmeztetések ismétlődnek:

- 100 kilométerenként, amíg körülbelül 800 km és 200 km közötti mennyiség marad még hátra mielőtt a járművet újra lehet indítani;

- 50 kilométerenként, ha kevesebb, mint 200 km van hátra, és a gépkocsi nem indítható újra.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

A és a © kigyullad.

„0 KM Hiba környezetvédelem”

Azt jelzi, hogy a jármű a gyújtás lekapcsolása után nem fog újból elindulni. Forduljon márkaszervizhez.