Vissza a listához

SEBESSÉGHATÁROLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességhatároló funkció biztosítja, hogy a kiválasztott sebességhatárt menet közben ne tudja túllépni.

A gépkocsi típusától függően a sebességhatároló a „Lejtmenet-vezérlő” funkcióhoz van társítva, amely a fékrendszert alkalmazza a lejtmeneti sebesség korlátozása érdekében.

A „Lejtmenet-vezérlő” funkció jelenléte a 6 gomb jelenlétével azonosítható.

Kapcsolók

1 Sebességhatároló Be/Ki gomb.

2 Sebességtartó automatika Be/Ki gomb.

3 Kapcsolja be az aktiváláshoz, és csökkentse a sebességhatárt (SET/-).

4 Kapcsolja be az aktiváláshoz, és növelje a sebességhatárt a tárolt sebességhatár beállításához (RES/+).

5 A funkció készenléti állapota (a sebességhatár memorizálásával) (0).

A sebességhatárolót a „Közúti jelzőtáblák felismerése” funkcióhoz kapcsolhatja. KÖZÚTI JELZŐTÁBLÁK FELISMERÉSE.

Vezetés

Ha a sebességhatárt beállította, de még nem érte el, a vezetés azonos a sebességhatárolóval nem felszerelt gépkocsiéval.

Amint elérte a sebességhatárt, a gázpedál lenyomása nem teszi lehetővé a beprogramozott sebesség túllépését, sürgős esetet kivéve (tájékozódjon a „Sebességhatár túllépése” című részben).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a 1 kapcsolót. A 7 visszajelzőlámpa szürkén jelenik meg. A „Seb. határoló bekapcsolva” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében, amelyek azt jelzik, hogy a sebességhatároló funkció működik, és a sebességhatár tárolására vár.

Az aktuális sebességérték tárolásához nyomja meg a 4 gombot (RES/+) vagy a 3 gombot (SET/-): a sebességhatár veszi át a vonalak helyét. és a gépkocsi típusától függően a 7 visszajelzőlámpa fehér színben jelenik meg.

A minimális memorizálható sebességérték 30 km/h.

A sebesség változtatása

A sebességhatár változtatása a következő gombok egymást követő vagy folyamatos megnyomásával történhet:

- a kapcsoló 4 (RES/+) a sebesség növeléséhez;

- a kapcsoló 3 (SET/-) a sebesség csökkentéséhez.

A sebességhatár átlépése

Bármikor lehetőség van a sebességhatár átlépésére: nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált (az „ellenállási ponton” túlhaladva a pedállal).

A sebesség átlépése közben a sebességhatár pirosan villog a kijelzőegységen. Ezt követően engedje fel a gázpedált: a sebességhatároló funkció ismét működésbe lép, amint a gépkocsi sebessége a memorizált érték alá csökken.

Ha a sebesség betartása nem lehetséges

Előfordulhat, hogy menet közben, egy meredek úton a rendszer nem képes tartani a sebességhatárt: a sebességhatár pirosan fog villogni a kijelzőegységen, és egy hangjelzés hallatszik figyelmeztetésül rendszeres időközönként.

Ha a sebességhatároló nem érhető el (az aktiválás többszöri megkísérlése után), forduljon egy márkaszervizhez.

Sebességtartó/sebességhatároló Lejtmenet-vezérlővel:

előfordulhat, hogy a funkció hatással van a fékrendszerre.

Sebességtartó/sebességhatároló Lejtmenet-vezérlő nélkül:

A funkció soha nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Figyelem: mindig, mindenképpen tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A funkció készenléti állapota

Az 5 (0) gomb működtetése esetén a sebességhatároló funkció készenléti üzemmódba kerül. A sebességhatár memorizált, és szürkén jelenik meg a kijelzőegységen.

Az elmentett sebességérték lehívása

Ha egy sebességérték el van mentve, a 4 gomb megnyomásával elő lehet hívni.

A funkció kikapcsolása

A sebességhatároló funkció megszakad:

- ha megnyomja az 1 gombot. Ebben az esetben nincs memorizált sebességérték;

- ha megnyomja a 2 gombot. Ebben az esetben a sebességtartó van kiválasztva, és nincs tárolt sebességérték.

A 7 figyelmeztető lámpa kialszik a műszerfalon, hogy jelezze, hogy a funkció már nem aktív.

Ha a sebességhatároló készenléti állapotban van, akkor a 3 gomb megnyomásával ismét aktiválhatja a funkciót a tárolt sebesség figyelembevétele nélkül: a gépkocsi sebessége kerül figyelembevételre.