Vissza a listához

AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességmérő kamera-kamera 1 információinak segítségével a rendszer kiszámítja az előtte lévő jármű, valamint a környező gyalogosok távolságát.

A rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha frontális ütközés kockázata áll fenn. Előfordulhat, hogy a rendszer szándékosan fékez a gépkocsin az ütközés okozta kár minimalizálása érdekében.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A rendszer szükség szerint maximális fékezőerőt alkalmazhat a jármű teljes megállásáig.

Biztonsági okokból mindig kapcsolja be a biztonsági övét, és úgy helyezze el a csomagokat, hogy azok ne tudjanak előre repülve sérülést okozni.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Járművek felismerése

Művelet

Menet közben (körülbelül 7 és 160 km/h közötti sebességnél), ha fennáll az elöl haladó gépjárművel történő ütközés kockázata, a rendszer:

- figyelmezteti az ütközés kockázatára:

- a visszajelző lámpa pirosan jelenik meg a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében;

vagy

- a 2 kijelzés pirosan jelenik meg a kijelzőegységen és - a gépjárműtől függően - a fejmagasságban lévő kijelzőn, és hangjelzés kíséri.

Ha a vezető rálép a fékpedálra és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét.

- fékezést válthat ki: amikor a gépkocsi legfeljebb kb. 120 km/h sebességgel halad, és a vezető nem reagál a figyelmeztetésre, és az ütközés várhatóan hamarosan bekövetkezik.

Különlegességek

Ha a jármű sebessége:

- körülbelül 45 km/h alatti, a figyelmeztetés és a fékezés megkezdése egyidőben történik;

- körülbelül 45 km/h és 80 km/h közötti, a figyelmeztetés aktiválódik. A fékezés csak akkor aktiválódik, ha az ön előtt lévő jármű mozog. A fékezés nem aktiválódik álló járművekre;

- körülbelül 80 km/h és 160 km/h közötti sebességnél a figyelmeztetés és a fékezés csak akkor kapcsol be, ha az ön előtt lévő jármű mozgásban van. A figyelmeztetés és a fékezés nem aktiválódik álló járművekre;

- 160 km/h felett a rendszer nem aktív.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

Gyalogosok felismerése

Művelet

7 km/h és 60 km/h közötti sebességgel való közlekedés esetén, amikor nagyobb esély van gyalogossal való ütközésre:

- a visszajelző lámpa pirosan jelenik meg a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében;

vagy

- a 3 kijelzés pirosan jelenik meg a kijelzőegységen és - a gépjárműtől függően - a fejmagasságban lévő kijelzőn, és hangjelzés kíséri.

Ha az ütközés hamarosan bekövetkezik, a rendszer aktiválja a fékezést.

A rendszer szükség szerint maximális fékezőerőt alkalmazhat a jármű teljes megállásáig.

A rendszer be- és kikapcsolása

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

A többfunkciós képernyőn 4 válassza a(z) „Jármű”, a(z) „Vezetési segéd”, a(z) „Aktívfék” menüpontokat, majd a(z) „ON” vagy „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 5 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- A beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a(z) „Aktívfék” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 6 OK.

Nyomja meg újra a(z) 6 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

A rendszer letiltásának feltételei

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltókar semleges vagy üres állásban van;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- kanyarban.

Általában, ha a vezető a figyelem jeleit mutatja (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.) a rendszer késlelteti a működését vagy nem aktiválódik.

Átmenetileg nem elérhető

Ha a rendszer átmenetileg nem elérhető, a figyelmeztető jelzés villan fel a műszerfalon az „Aktív fékezés: szenzor nem érzékel”, vagy a jármű típusától függően a „Sebességmérő kamera: nem érzékel” üzenet kíséretében.

A lehetséges okok a következők:

- a rendszert átmenetileg elvakította valami (fényvisszaverődés, tompított fényszóró, rossz időjárási viszonyok stb.). A rendszer újra működőképes lesz, ha a láthatósági viszonyok jobbak lesznek;

- a rendszer működése ideiglenesen megszakadt (például: a szélvédő homályos szennyeződés, jég, hó stb. miatt). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a szélvédőt. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet megszűnik;

- ha nem ez az ok, akkor egy másik probléma okozhatja, forduljon egy hivatalos kereskedőhöz.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a műszerfalon felgyullad a lámpa, továbbá megjelenik a „Aktívfék kikapcsolva” üzenet. Forduljon a márkaképviselethez.

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. A funkció bekapcsolása késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofőr uralja a járművet (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.).

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a sebességmérő kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A sebességmérő kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- gyenge kontraszt az objektum (jármű, gyalogos stb.) és a körülötte lévő terület között (pl.: fehér ruhában lévő gyalogos havas környéken stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- a szélvédő el van takarva (sár, jég, hó, pára stb. által).

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A rendszer működésének korlátai

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket és nem befolyásolják a rendszer működését.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a sebességmérő kamera környékét a szélvédőn tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár, kerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően csúszós úton (eső, hó, jegesedés stb.).

- A megfelelő működés biztosításához a rendszernek meg kell tudnia állapítani a gyalogos teljes körvonalát. Így a rendszer nem ismeri fel:

- a gyalogosokat sötétben vagy gyenge fényviszonyok között;

- a csak részlegesen látható gyalogosokat:

- a 80 cm-nél alacsonyabb gyalogosokat;

- a nagy tárgyakat szállító gyalogosokat;

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- a sebességmérő kamera területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben).

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A funkció megszakítása

Bármikor leállíthatja az aktív fékezés funkciót, ha a gázpedálra lép vagy kikerülési manőver miatt elfordítja a kormányt.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS