Vissza a listához

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS: B kezelőelemek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

B-vezérlés

5 és 11 A jobb és bal oldali hőmérsékletérték beállítása.

6 A hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök pára- / jégmentesítése (gépkocsitól függően).

7 Az utastéri levegőelosztás.

8 „Automatikus levegőkeringtetés” funkció.

9 Levegőkeringtetés.

10 „Jó kilátás” funkció.

12 és 18 A ventilátor fordulatszáma.

13 „DUAL” funkció.

1415 és 16 automatikus módok.

17 Légkondicionálás.

Irányjelzők

A következő kijelzések jelennek meg a képernyőn 3:

1 Aktív mód, ventilátorsebesség és a levegő elosztása az utastérben (ideiglenes kijelző a társított kapcsolók megnyomása után).

2 A külső levegő hőmérséklete.

4 A levegő hőmérséklete, bal és jobb.

Automata üzemmód

Az automata légkondicionáló berendezés biztosítja (a szélsőséges eseteket kivéve) az utastér kényelmét és a megfelelő kilátást, optimális fogyasztás mellett. A rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, a levegőelosztást, a belső levegőkeringtetést, a levegő hőmérsékletét és a légkondicionálás elindítását vagy leállítását.

Ez az üzemmód három választható programot tartalmaz:

AUTO: a külső körülmények függvényében a választott komfortfokozat elérésének optimalizálása. nyomja meg a gombot 15.

SOFT: óvatosabban és csendesebben éri el a kívánt komfortfokozatot. nyomja meg a gombot 14.

FAST: Az utastérbe befújt levegő légáramát növeli. A kényelem optimalizálására ez a mód ajánlott különösen a hátsó ülések esetében. nyomja meg a gombot 16.

Bizonyos gombokhoz visszajelzőlámpa tartozik, amely a funkció állapotáról tájékoztat.

A ventilátor fordulatszámának módosítása

Az automata üzemmódban a rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, amely optimális a megfelelő komfortfokozat eléréséhez és megtartásához.

Továbbra is módosíthatja a ventilátor fordulatszámát a 12 vagy 18 gombok megnyomásával (a járműtől függően), vagy ha az ujját a(z) 19 zónában csúsztatja.

Hőmérséklet szabályozása

Kétféle beállítás áll rendelkezésre:

- egyforma beállítás az egész utastérben;

- „DUAL” funkciójú beállítás: a jobb és a bal oldal külön beállítása.

Egyforma beállítás az egész utastérben

Működtesse a kapcsolót 11.

DUAL” funkció beállítás

A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot 13. A bal oldali beállításhoz működtesse a(z) 11 kapcsolót, a jobb oldali beállításhoz pedig a(z) 5 kapcsolót.

Megjegyzés: a légkondicionálás konfigurációja a „Multi-Sense” menüben kiválasztott módtól függ (tekintse meg a „Multi-Sense” rendszerrel kapcsolatos információkat a 3. fejezetben)

A kijelzett hőmérsékleti értékek meghatározott komfortfokozatot jelentenek.

A gépjármű indításakor a kijelzett érték növelése vagy csökkentése semmiképpen sem teszi lehetővé a kívánt komfortfokozat gyorsabb elérését. A rendszer mindig optimalizálja a levegő hőmérsékletének csökkentését vagy növelését (a szellőzés nem indul el azonnal teljes sebességgel, növekedése fokozatos), ez néhány másodperctől több percig is eltarthat.

Hacsak nem különösen zavaró, a műszerfali szellőzőnyílásokat állandóan nyitva kell tartani.

„Jó kilátás” funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő, az első oldalablakok, az elektromos visszapillantó tükrök és hátsó szélvédő gyors páramentesítését és jégtelenítését (az adott gépkocsitól függően). Automatikusan elindítja a légkondicionálást és a hátsó szélvédő jégmentesítését és - gépkocsitól függően - a szélvédő elektromos jégmentesítését.

Nyomja meg a gombot 10, a beépített visszajelzőlámpa világít.

Nyomja meg a gombot 6 a hátsó ablak jégmentesítésének leállítására, a beépített visszajelzőlámpa kialszik.

A ventilátor fordulatszámának beállítása: nyomja meg a 12 vagy 18 gombok vagy csúsztassa az ujját a(z) 19 zónában.

Ebből a funkcióból úgy tud kilépni, hogy megnyomja:

- még egyszer a gombot 10;

- a 1415 vagy 16 gombok egyikét.

A légkondicionálás bekapcsolása vagy kikapcsolása

Automata üzemmódban a rendszer felügyeli a légkondicionálás bekapcsolását és kikapcsolását a külső időjárási viszonyoknak megfelelően.

A gomb 17 megnyomásával:

- bekapcsolhatja a légkondicionálást (a(z) 1 zónában kigyullad egy visszajelzőlámpa);

- kikapcsolhatja a légkondicionálást (a(z) 1 zónában kialszik a visszajelzőlámpa).

Kikapcsoló

A rendszer bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomogassa a 12 gombot addig, amíg az OFF üzenet meg nem jelenik a(z) 1 zónában.

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Nyomja meg a gombot 6, a beépített visszajelzőlámpa világít. Ez a funkció a hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök (ha a gépkocsi fel van ezekkel szerelve) gyors páramentesítését teszi lehetővé.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 6. Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.

Lehetőség szerint valamelyik automata üzemmódot használja: AUTO, SOFT vagy FAST.

Automata üzemmódban (a(z) 1415 vagy 16 gomb visszajelzőlámpája világít) a légkondicionáló berendezés összes funkciója a rendszer ellenőrzése alatt áll.

Továbbra is módosíthatja a rendszer automatikus kiválasztását. Ebben az esetben a gomb visszajelzőlámpája 1415 vagy 16 kialszik.

Az automata üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg az egyik gombot: AUTO 15, SOFT 14 vagy FAST 16.

Az utastérbe befújt levegő elosztásának módosítása

A kívánt elosztás kiválasztásához használja a(z) 7 gombokat (a(z) 1 zónában megjelenik egy visszajelzőlámpa):

Ø A levegő elsősorban a szélvédő páramentesítő nyílásain és az első oldalsó páramentesítő nyílásokon át áramlik.

½ Főként a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

¿ A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

Belső levegőkeringtetés

A funkció automatikus, de kézzel is be tudja kapcsolni.

Megjegyzés:

- A levegőkeringtetés közben kívülről nem jut levegő az utastérbe, hanem az utastér levegőjének keringtetése történik.

- a levegőkeringtetés lehetővé teszi, hogy a külső hatásoktól elszigetelje az utasfülkét (szennyezett területen való áthaladás stb.) és gyorsabban csökkentse az utastér hőmérsékletét.

Automata sebességváltó használata

Nyomja meg a gombot 8 (a(z) 1 zónában megjelenik egy visszajelzőlámpa).

Manuális használat

A gomb 9 egyszeri megnyomása lehetővé teszi a belső levegőkeringtetés elindítását.

A kapcsoló ezen állásának hosszantartó használata a nem cserélődő levegő miatt szagok, az ablakokon pedig pára megjelenésével járhat.

Tanácsos tehát visszatérni automata üzemmódba újra megnyomva a(z) 8 vagy a(z) 9 gombot, amikor már nincs szükség belső levegőkeringtetésre.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a(z) 8 vagy a(z) 9 gombot.

A pára- és jégmentesítés mindig fontosabb funkció, mint a belső levegőkeringtetés.

BELSŐTÉR BEMUTATÁSA : FŰTŐ- ÉS SZELLŐZŐRENDSZER