Vissza a listához

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS: Kezelőelemek A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kezelőelemek A

A többfunkciós képernyő 1 gombjainak eléréséhez nyomja meg a(z) 14 részt. A következőkben bemutatott gombok megléte a gépkocsi változatának függvénye.

2 és 7 A jobb és bal oldali hőmérsékletérték beállítása.

3 A hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök pára-/jégmentesítése (gépkocsitól függően).

489 és 10 Automata üzemmódok.

5 Levegőkeringtetés.

6 „Jó kilátás” funkció.

11 és 18 A ventilátor fordulatszáma.

12 Az utastéri levegőelosztás.

13 A jobb és bal oldali hőmérséklet kijelzése.

14 A légkondicionálás beállításainak kijelzési zónája.

15 „DUAL” funkció.

16 „Automatikus levegőkeringtetés” funkció.

17 Légkondicionálás.

19 A rendszer kikapcsolása.

Automata üzemmód

Az automata légkondicionáló berendezés biztosítja (a szélsőséges eseteket kivéve) az utastér kényelmét és a megfelelő kilátást, optimális fogyasztás mellett. A rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, a levegőelosztást, a belső levegőkeringtetést, a levegő hőmérsékletét és a légkondicionálás elindítását vagy leállítását.

Ez az üzemmód három választható programot tartalmaz:

NORMAL : a külső körülmények függvényében a választott komfortfokozat elérésének optimalizálása. Nyomja meg a(z) 4 vagy a(z) 9 gombot.

SOFT: óvatosabban és csendesebben éri el a kívánt komfortfokozatot. Nyomja meg a gombot 8.

FAST: Az utastérbe befújt levegő légáramát növeli. A kényelem optimalizálására ez a mód ajánlott különösen a hátsó ülések esetében. Nyomja meg a gombot 10.

Bizonyos gombokhoz visszajelzőlámpa tartozik, amely a funkció állapotáról tájékoztat.

A ventilátor fordulatszámának módosítása

Az automata üzemmódban a rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, amely optimális a megfelelő komfortfokozat eléréséhez és megtartásához.

Továbbra is módosíthatja a ventilátor fordulatszámát a 11 vagy 18 gombok megnyomásával vagy ha az ujját a(z) 20 zónában csúsztatja.

Hőmérséklet szabályozása

Kétféle beállítás áll rendelkezésre:

- egyforma beállítás az egész utastérben;

- DUAL funkciójú beállítás: a jobb és a bal oldal külön beállítása.

Egyforma beállítás az egész utastérben

Működtesse a kapcsolót 7.

DUAL funkció beállítás

A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot 15. A bal oldali beállításhoz működtesse a(z) 7 kapcsolót, a jobb oldali beállításhoz pedig a(z) 2 kapcsolót.

Megjegyzés: a légkondicionálás konfigurálása a „Multi-Sense” menüben kiválasztott üzemmódtól függ (tájékozódjon a 3. fejezet „Multi-Sense” című részéből).

A kijelzett hőmérsékleti értékek meghatározott komfortfokozatot jelentenek.

A gépjármű indításakor a kijelzett érték növelése vagy csökkentése semmiképpen sem teszi lehetővé a kívánt komfortfokozat gyorsabb elérését. A rendszer mindig optimalizálja a levegő hőmérsékletének csökkentését vagy növelését (a szellőzés nem indul el azonnal teljes sebességgel, növekedése fokozatos), ez néhány másodperctől több percig is eltarthat.

Hacsak nem különösen zavaró, a műszerfali szellőzőnyílásokat állandóan nyitva kell tartani.

„Jó kilátás” funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő, az első oldalablakok, az elektromos visszapillantó tükrök és hátsó szélvédő gyors páramentesítését és jégtelenítését (az adott gépkocsitól függően). Automatikusan elindítja a légkondicionálást és a hátsó szélvédő jégmentesítését és - gépkocsitól függően - a szélvédő elektromos jégmentesítését.

Nyomja meg a gombot 6, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

Nyomja meg a gombot 3 a hátsó szélvédő jégmentesítésének leállításához; a beépített visszajelzőlámpa kialszik.

A ventilátor fordulatszámának beállítása: nyomja meg a 11 vagy 18 gombok vagy csúsztassa az ujját a(z) 20 zónában.

Ebből a funkcióból úgy tud kilépni, hogy megnyomja:

- a gombot 4;

- még egyszer a gombot 6;

- a(z) 89 vagy 10 gombok egyikét.

A légkondicionálás bekapcsolása vagy kikapcsolása

Automata üzemmódban a rendszer felügyeli a légkondicionálás bekapcsolását és kikapcsolását a külső időjárási viszonyoknak megfelelően.

A gomb 17 megnyomásával:

- bekapcsolhatja a légkondicionálást (a(z) 14 zónában kigyullad egy visszajelzőlámpa);

- kikapcsolhatja a légkondicionálást (a(z) 14 zónában kialszik a visszajelzőlámpa).

Kikapcsoló

Nyomja meg a gombot 19 a rendszer be- vagy kikapcsolásához (a gomb 19 működését jelző visszajelzőlámpa a rendszer állapotáról tájékoztat).

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Nyomja meg a gombot 3, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad. Ez a funkció a hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök (ha a gépkocsi fel van ezekkel szerelve) gyors páramentesítését teszi lehetővé.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 3. Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.

Lehetőség szerint valamelyik automata üzemmódot használja: NORMAL, SOFT vagy FAST.

Automata üzemmódban (az gomb 4 visszajelzőlámpa világít) a rendszer szabályozza a légkondicionálás összes funkcióját.

Továbbra is módosíthatja a rendszer automatikus kiválasztását. Ebben az esetben a gomb visszajelzőlámpája 4 kialszik.

Az automata üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg az egyik üzemmód gombját: NORMAL 9, SOFT 8, FAST10 vagy a 4 gombot.

Az utastérbe befújt levegő elosztásának módosítása

A kívánt elosztás kiválasztásához használja a(z) 12 gombokat (a(z) 14 zónában megjelenik egy visszajelzőlámpa):

Ø A levegő elsősorban a szélvédő páramentesítő nyílásain és az első oldalsó páramentesítő nyílásokon át áramlik.

½ Főként a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

¿ A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

Belső levegőkeringtetés

A funkció automatikus, de kézzel is be tudja kapcsolni.

Megjegyzés:

- A levegőkeringtetés közben kívülről nem jut levegő az utastérbe, hanem az utastér levegőjének keringtetése történik.

- a levegőkeringtetés lehetővé teszi, hogy a külső hatásoktól elszigetelje az utasfülkét (szennyezett területen való áthaladás stb.) és gyorsabban csökkentse az utastér hőmérsékletét.

Automata sebességváltó használata

Nyomja meg a gombot 16 (a(z) 14 zónában megjelenik egy visszajelzőlámpa).

Manuális használat

A gomb 5 egyszeri megnyomása lehetővé teszi a belső levegőkeringtetés elindítását.

A kapcsoló ezen állásának hosszantartó használata a nem cserélődő levegő miatt szagok, az ablakokon pedig pára megjelenésével járhat.

Tanácsos tehát visszatérni automata üzemmódba újra megnyomva a(z) 16 vagy a(z) 5 gombot, amikor már nincs szükség belső levegőkeringtetésre.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a(z) 16 vagy a(z) 5 gombot.

A pára- és jégmentesítés mindig fontosabb funkció, mint a belső levegőkeringtetés.

BELSŐTÉR BEMUTATÁSA : FŰTŐ- ÉS SZELLŐZŐRENDSZER