Vissza a listához

DEFEKT, PÓTKERÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Defekt esetén

Gépkocsitól függően defektjavító készlet vagy pótkerék áll a rendelkezésére (tájékozódjon a következő oldalakon).

Különlegesség

A „Gumiabroncsok nyomását ellenőrző rendszer” funkció nem ellenőrzi a pótkereket (az a kerék, amelyet a pótkerékre cseréltünk, eltűnik a kijelzőegység kijelzőjéről).

Lásd a 2. fejezet „Gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszere” című részét.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget és az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

Ha a pótkerék már több éve használaton kívül van, ellenőriztesse, hogy megfelelő és problémamentesen használható-e.

A többi négy keréknél kisebb pótkerékkel felszerelt változatok

- Egy gépjárműre soha ne tegyen föl egynél több pótkereket.

- A defektes kerék szélesebb, mint a pótkerék, ezért a jármű szabadmagassága lecsökken.

- A pótkereket minél előbb cserélje ki egy olyan kerékkel, amelynek a mérete egyezik az eredetivel.

- A pótkerék csak ideiglenesen használható, a használat során az utazási sebesség nem haladhatja meg a keréktárcsa jelölőmatricáján feltüntetett értéket.

- A kerék használata módosíthatja a gépjárműve megszokott menettulajdonságait. Kerülje a szélsőséges gyorsításokat és lassításokat, a kanyarokban lassabban vezessen.

- Ha hóláncot kell használnia, a pótkereket a hátsó tengelyen helyezze el, ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Pótkerék A

A csomagtartóban helyezkedik el:

- nyissa ki a csomagtérajtót ;

- gépkocsitól függően emelje fel a mozgatható padlólemezt és a csomagtér szőnyegét 1;

- csavarja ki a pótkerék középső rögzítését 2 ;

- azon járművek esetén, amelyek vannak felszerelve vele, csatlakoztassa le a csomagtér padlószőnyege alatt található csatlakozót 3, majd vegye ki az audioerősítőt. Ne csatlakoztassa az audioerősítő újra a pótkerék nélkül;

- távolítsa el a pótkereket;

- Tegye a defektes gumit a rakodózsákba (lásd az 5. fejezet „Szerszámok” című bekezdését), és helyezze el a csomagtartóban.

Pótkerék C

A jármű alatt van.

A csomagtér felől:

- az erősítővel felszerelt gépkocsik esetében: csavarja ki a három rögzítőcsavart 5, majd tegye arrébb az erősítőt 4, hogy hozzáférjen a burkolathoz 7;

- emelje fel a burkolatot 7;

- vegye ki a védősapkát;

- a kerékrögzítő elemet 6 csak a rögzítőkábel letekerésére használja (más szerszám használata a mechanizmust károsíthatja). Csavarja ki az anyát az óramutató járásával ellentétes irányban (a B-mozdulat), és a kerék leereszkedik a földre.

Ne érintse meg a kipufogórendszert.

Égési sérülések veszélye.

A gépkocsin kívülről állítsa a kereket függőleges helyzetbe, vezesse át a keréktárcsán a huzalt és az elemet 8, kiszabadítva ezzel a kereket.

A pótkerék visszahelyezése C

Ehhez a művelethez a huzalnak letekert állapotban kell lenni.

Állítsa a kereket függőlegesen, a szelep Ön felé álljon. Vezesse át a keréktárcsán a huzalt és az elemet 8. Fektesse le a kereket úgy, hogy a szelep a talaj felé álljon.

A csomagtérből húzza meg az anyát óramutató járásával megegyező irányban (a B-mozdulat ellentéte), hogy felhúzza a rögzítő kábelt, ezzel biztosítva, hogy a kerék vízszintesen marad a kábel pedig feszes.

Tegye vissza a védősapkát és a burkolatot 7.

Az erősítővel felszerelt gépkocsik esetében: tegye vissza az erősítőt 5. Csavarja vissza a három csavart 4.

A leszerelt defektes kerék szélesebb a pótkeréknél, ezért ha a defektes kereket behelyezi a pótkerék helyére, a gépkocsi szabadmagassága lecsökken. A sérülések elkerülése érdekében óvatosan vezessen a kiemelt gyalogátkelőhelyeken történő áthaladáskor és a járdaszegélyről történő lehajtás során. A pótkerék csak ideiglenesen használható, a használat során az utazási sebesség nem haladhatja meg a keréktárcsa jelölőmatricáján feltüntetett értéket. A pótkereket minél előbb cserélje ki egy olyan kerékkel, amelynek a mérete egyezik az eredetivel.

Pótkerék D

A kerékkosárban, a jármű alatt található.

A csomagtér felől:

- az erősítővel felszerelt gépkocsik esetében: csavarja ki a három rögzítőcsavart 5, majd tegye arrébb az erősítőt 4, hogy hozzáférjen a burkolathoz 7;

- emelje fel a burkolatot 7;

- vegye ki a védősapkát;

- kizárólag a kerékkulcsot használja 6 (más eszköz használatával károsíthatja a mechanizmust) a kerékkosár kinyitásához és leengedéséhez D. Csavarja ki az anyát az óramutató járásával ellentétes irányban (a B-mozdulat) - a kosár leesik;

- a gépjármű alatt, emelje fel, majd nyomja meg (az E-mozdulat) a fogantyút 9, hogy leeressze a kosarat a talajra;

- húzza a kereket D maga felé, a kerék alatt található műanyag segédeszköz megkönnyíti a kerék mozgását;

- szerelje le a műanyag segédeszközt a kerékről, mielőtt felszerelné azt a járműre.

A kerékkosár visszaszerelése:

- használja a kerékcsavarkulcsot 6 az anya teljes, az óramutató járásával megegyező meghúzásához (a B-fordított mozgás);

- győződjön meg a kerékkosár megfelelő rögzítettségéről;

- szerelje vissza a fedelet, majd a burkolatot 7.

Ügyeljen rá, hogy a kerékkosár mindig zárva legyen, benne a pótkerékkel, illetve anélkül.

Balesetveszély.

Ha a pótkerék a jármű alatt van, rendkívül fontos, hogy kivegye azt a jármű felemelése előtt.

Sérülésveszély.

AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA VÉGZETT KARBANTARTÁS : PÓTKERÉK/GUMIJAVÍTÓ KÉSZLET/BIZTOSÍTÉKOK