Vissza a listához

ELEKTROMOS ÁLLÍTÁSÚ ELSŐ ÜLÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A gépkocsi felszereltségétől függően a kapcsoló 1 lehetővé teszi a többfunkciós képernyő „ülés” menüjének elérését (tájékozódjon a következő oldalakon).

Az üléstámla beállítása

Az üléstámla megdöntéséhez mozgassa a kapcsoló felső részét 2 előre vagy hátra.

Az ülés deréktámaszának beállítása

Mozgassa a kapcsolót 3 előre, hátra, fel- vagy lefelé.

Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

Nem tanácsos az üléstámlákat túlságosan hátradönteni, mert ez rontja a biztonsági öv hatékonyságát.

A padlón (a vezető előtt) semmiféle tárgy nem lehet: ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és akadályozhatják azok működését.

Az ülőrész beállítása

Az ülőrész állítása előre vagy hátra

Mozgassa a kapcsolót 4 előre vagy hátra.

Az ülőrész felemeléséhez vagy leengedéséhez

Működtesse a kapcsoló hátsó részét 4 fel vagy le.

Az ülőrész megdöntéséhez

(gépkocsitól függően)

Működtesse a kapcsoló elejét 4 felfele vagy lefele.

Az ülőrész hosszúságának beállítása

Emelje fel a fogantyút 5 a rögzítés nyitásához. A kívánt helyzetben engedje vissza a fogantyút, és győződjön meg arról, hogy rendesen van-e rögzítve.

Fűthető ülések

Bekapcsolt gyújtással

- az adott ülés kapcsolójának 6 először történő megnyomásával a fűtés magas fokozaton kapcsol be. Mindkét integrált kapcsoló figyelmeztető lámpája világít. A rendszer automatikusan szabályozza a fűtést, és kikapcsolja, ha szükséges;

- a kapcsoló újbóli megnyomásával a fűtés alacsony fokozatra kapcsol. Egy integrált figyelmeztető lámpa kigyullad;

- harmadszori megnyomásra a fűtés kikapcsol.

Működési rendellenességek

Ha működési rendellenességet észlel, a kapcsoló figyelmeztető lámpája 6 az érintett ülésen villog, vagy, típustól függően körülbelül 5 másodperc után kikapcsol.

Forduljon a márkaképviselethez.