Vissza a listához

A KÖVETÉSI TÁVOLSÁGRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességmérő kamera 1 információit használva ez a funkció tájékoztatja a vezetőt a gépkocsi és az előtte haladó gépkocsi közötti távolságról időben kifejezve, a két gépkocsi közötti biztonságos követési távolság betartása végett.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt nem takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A funkció akkor van bekapcsolva, ha a gépkocsi körülbelül 30 km/óra és 200 km/óra közötti sebességgel halad.

A motor beindításakor a funkció megtartja a motor utolsó leállítása előtti állapotát.

A funkció be-/kikapcsolása

A többfunkciós képernyőn 2 válassza a(z) „Jármű”, a(z) „Vezetési segéd”, a(z) „Követő rendszer” menüpontokat, majd a(z) „ON” vagy „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 3 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Működés

A funkció bekapcsolásakor a jelzés 4 a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti távolságra figyelmeztet.

- A (szürke): a funkció nem működőképes;

- A (zöld): nincs észlelt jármű;

- B (zöld): az időintervallum körülbelül 2 másodperc vagy annál több (a két jármű közötti távolság a gépkocsi sebességének megfelelő);

- C (narancssárga): az időintervallum körülbelül 1 és 2 másodperc között van (a két jármű közötti távolság kicsi);

- D (piros): az időintervallum körülbelül 1 másodperc vagy annál kevesebb (a két jármű közötti távolság nagyon kicsi).

Ha a két gépkocsi közötti távolság időben mérve kevesebb, mint körülbelül 0,5 másodperc, a(z) 4 értesítés, a(z) D kijelző villog a kijelzőegységen. Az időintervallumot bizonyos körülmények között nem lehet megjeleníteni:

- kanyarban;

- sávváltáskor;

- ha a gépkocsi előtti jármű elég messze vagy az érzékelő hatótávolságán kívül halad.

A fejmagasságú kijelzővel felszerelt gépkocsik esetében bizonyos információkat ez utóbbi is kijelez.

A funkció nem érhető el, ha az adaptatív sebességtartó be van kapcsolva.

Azt, hogy mi a teendő, tájékoztatásképpen jelzi ki a rendszer: a gépkocsit nem irányítja.

A funkció sem városi forgalomban, sem dinamikus vezetéskor (kanyarok, gyorsítások, hirtelen fékezések stb.) nem használandó, hanem akkor, ha stabilak a haladási körülmények.

A funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A szélvédőnek tisztának kell lennie a rendszer megfelelő működéséhez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a sebességmérő kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A sebességmérő kamera helyzete körüli területen a műveleteket (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezheti el.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- rossz a kontraszt a gépkocsi és az azt körülvevő terület között (pl. fehér gépkocsi egy havas területen stb.);

- vakító körülmények (vakító napsütés, szembejövő gépkocsik fényszórói stb.);

- ha az út keskeny és kanyargós (éles kanyarok stb.)

Hibás téves riasztás veszélye.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : FIGYELMEZTETÉS A BIZTONSÁGOS KÖVETÉSI TÁVOLSÁGRA