Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

Az ultrahangos érzékelők, amelyek a gépkocsi lökhárítójában helyezkednek el, „mérik” a gépkocsi és az akadály közötti távolságot.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti akadály közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a kb. 20-30 centimétert, a hangjelzés folyamatossá válik.

A rendszer a gépkocsi előtt, mögött és oldalán észleli az akadályokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, a parkolást segítő rendszer aktív marad.

A parkolást segítő rendszer nem veszi figyelembe vontató, teherszállító stb. rendszereket.

Különlegességek

Ügyeljen arra, hogy a nyíllal 1 jelölt ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

Megjegyzés: a kijelzés 2 a hangjelzéseket kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Az oldalsó érzékelés bekapcsolódásához a gépkocsival meg kell tenni néhány métert.

Ha az összes zóna ki van húzva szürkével, a gépkocsi körüli összes területet figyeli a rendszer:

- A: a gépkocsi környezetének elemzése folyamatban;

- B: a gépkocsi környezetének elemzése befejeződött.

Működés

A rendszer érzékeli a gépkocsi elejéhez, hátuljához és oldalaihoz közel elhelyezkedő tárgyak többségét.

A gépkocsi és az akadály közötti távolságtól függően a hangjelzés gyakorisága egyre nő egészen körülbelül 20 cm-ig (akadály a gépkocsi oldalánál) és körülbelül 30 cm-ig (akadály a gépkocsi elejénél vagy hátuljánál), ezután folyamatossá válik. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn C.

Akadályok észlelése oldalt

A kerekek irányából következtetve a rendszer meghatározza a gépkocsi által leírt pályát, és tájékoztat, hogy fennáll-e a gépkocsi oldalánál elhelyezkedő akadállyal 3 történő ütközés veszélye.

Ha a rendszer akadályt észlel oldalt:

- ha fennáll az ütközésveszély, az akadály közelebb kerülésével egyre gyakoribbá, majd folyamatossá válnak a hangjelzések. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn D;

- ha nincs ütközésveszély, az akadály közelebb kerülése nem vált ki hangjelzést. A zöld, narancssárga és piros területek sraffírozva jelennek meg a kijelzőn D.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

beállítás

A többfunkciós képernyőn lehetőség van bizonyos paraméterek beállítására 4. További információkért tájékozódjon a berendezés kezelési útmutatójában.

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

Válassza: „Jármű”, „Parkolási segéd”, „Akadályérzékelés”.

A parkolást segítő rendszer hangereje

Állítsa be a parkolást segítő rendszer hangerejét a(z) + vagy a(z) - pont megérintésével.

A rendszer hangja

Lehetővé teszi a rendszerhang kiválasztását.

A rendszer hangjának kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszer hangját.

Megjegyzés: ha kikapcsolja a hangot, a rendszer nem fog hangjelzéssel figyelmeztetni az akadályok közeledésére.

A rendszer kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszert.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

A jármű álló helyzetében:

- a beállítások menüjének eléréséhez nyomja meg hosszan a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig;

- nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Parkolást segítő rendszer beállítása” menüpont eléréséig;

- nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- válassza ki a kapcsolóval 6 a módosítandó beállításokat;

- nyomja meg a kapcsolót 5 OK.

Ha a gépkocsi 10 km/óránál kisebb sebességgel halad, bizonyos zajforrások (motorkerékpár, tehergépkocsi, légkalapács stb.) előidézhetik a parkolást segítő rendszer hangjelzéseit.

A parkolást segítő rendszer automatikus kikapcsolása

A rendszer kikapcsol:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 10 km/h-nál;

- gépkocsitól függően, ha a gépkocsi körülbelül öt másodpercnél hosszabb ideig áll, és a rendszer akadályt érzékel (például közlekedési dugóban stb.);

- ha a kézi sebességváltó üres állásban vagy az automata sebességváltó N vagy P állásban van.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, minden hátramenetbe kapcsoláskor körülbelül 3 másodpercen keresztül hangjelzés hallatszik, és a(z) „Ellenőriztesse a parkolóradart” üzenet jelenik meg a kijelző-egységen. Forduljon a márkaképviselethez.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : TOLATÓKAMERA ÉS PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER („EASY PARK ASSIST

DINAMIKUS JELLEMZŐK : PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER