Vissza a listához

SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kamera 1 információi alapján a funkció figyelmezteti a vezetőt záróvonal vagy szaggatott vonal irányjelző nélküli átlépésekor.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A fejmagasságú kijelzővel felszerelt gépkocsik esetében bizonyos információkat ez utóbbi is kijelez.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A multimédiás képernyőn2: válassza ki a „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Sávelhagyás jelző” lehetőségeket, majd a(z) „ON” vagy a(z) „OFF” lehetőséget.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A sávelhagyásra figyelmeztető funkció nem módosítja a gépkocsi pályáját.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 3 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Működés

Ha a funkció be van kapcsolva, a bal- és jobb oldal jelzései 4, vagy a jármű típusától függően a figyelmeztető lámpa szürkén jelenik meg a műszerfalon.

A funkció figyelmeztetésre készen áll, ha:

- körülbelül 70 km/h és 200 km/h közti sebesség között;

és

- a vonal jelzések 4 zöldek, vagy a jármű típusától függően a figyelmeztető fény fehér.

A funkció figyelmeztet, ha anélkül halad át a terelővonalon, hogy az irányjelző be lenne kapcsolva.

A funkció figyelmezteti a vezetőt:

- a hangjelzés segítségével, vagy a jármű típusától függően a kormány rezgésével;

és

- a sáv átlépése jelzés pirosra vált, vagy gépkocsitól függően a 5 figyelmeztető lámpa kigyullad a műszerfalon.

Megjegyzés: nagy ívben bevett kanyarnál a rendszer engedi a kanyar kismértékű levágását.

A következő esetekben nem elérhető a funkció:

- ha az irányjelző-lámpa már be van kapcsolva, vagy a vonalon áthaladás előtt körülbelül 4 másodperccel lett bekapcsolva;

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonal közelében halad;

- a sávváltás után körülbelül 4 másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

-...

Ha a funkció nem érhető el, a vonal jelzések 4, vagy a gépkocsi típusától függően a figyelmeztető lámpa szürkén jelenik meg a műszerfalon.

Beállítások

A multimédia képernyőről 2válassza ki a „Jármű”, „Vezetési segéd”, majd a „Sávelhagyási figyelmeztetés beállításai” menüpontot.

A menü a következő lehetőségeket tartalmazza:

- „HANGERŐ”: a figyelmeztetés hangerejének módosítása;

- „Erősség”: a kormánykerék rezgésének módosítása;

- „érzékenység”: állítsa be a sávfigyelés érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Alacsony”: áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Átlag”: közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „hangos”: a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Működési rendellenesség

Hibás működés esetén a bal és jobb vonal jelzések, vagy a gépkocsi típusától függően, a figyelmeztető lámpa eltűnik, vagy szürke marad a műszerfalon. Bizonyos esetekben az „Sávelhagyás fi-gyelő hibás” üzenet vagy a © a műszerfali figyelmeztető lámpa felvillanása kíséri.

Forduljon a márkaképviselethez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- kopott, kontraszt nélküli vagy nagy távolságra lévő (részlegesen törölt vonalak stb.) esetén;

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő jármű.

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő

DINAMIKUS JELLEMZŐK : SÁVELHAGYÁSI FIGYELMEZTETÉS