Vissza a listához

SEBESSÉGHATÁROLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességhatároló funkció biztosítja, hogy a kiválasztott sebességhatárt menet közben ne tudja túllépni.

Kapcsolók

1 Központi be-/kikapcsoló.

2 Kapcsolók:

a a sebességhatár bekapcsolása, elmentése és növelése (+);

b a sebességhatár csökkentése (-).

3 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességhatár (R) visszahívásával.

4 A funkció készenléti állapota (a sebességhatár memorizálásával) (O).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 1 oldalát. A visszajelzőlámpa narancssárgán gyullad ki, és a(z) „Seb.határoló” üzenet jelenik meg a kijelző-egységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességhatároló működik, és várja a sebességhatár bejegyzését.

Az aktuális sebességérték memorizálásához nyomja meg a 2 kapcsoló a oldalát ((+)): a korlátozott sebességérték a vonalak helyébe lép.

A minimális memorizálható sebességérték 30 km/h.

Ha szeretné, a sebességhatárolót a sebességhatár átlépésére figyelmeztető funkcióval együtt is használhatja (tájékozódjon a 2. fejezet „A sebességhatár átlépésére figyelmeztető rendszer” című részében).

Vezetés

Ha a határ sebességérték memorizálódott, amíg ezt a sebességértéket el nem éri, a vezetés azonos a sebességhatárolóval nem felszerelt gépkocsiéval.

Amint elérte a sebességhatárt, a gázpedál lenyomása nem teszi lehetővé a beprogramozott sebesség túllépését, sürgős esetet kivéve (tájékozódjon a „Sebességhatár túllépése” című részben).

A sebesség változtatása

A sebességhatár módosításához nyomja meg egymás után többször a kapcsolót 2:

- a (+) oldalon a sebesség növeléséhez;

- b (-) oldalon a sebesség csökkentéséhez.

A sebességhatár átlépése

Bármikor lehetőség van a sebességhatár átlépésére: nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált (az „ellenállási ponton” túlhaladva a pedállal).

A sebesség átlépése közben a sebességhatár pirosan villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: a sebességhatároló funkció ismét működésbe lép, amint a gépkocsi sebessége a memorizált érték alá csökken.

Ha a sebesség betartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a sebességhatár értékét: a memorizált sebességérték pirosan villog a kijelzőegységen, és rendszeres időközönként figyelmeztető hangjelzés hallatszik.

A sebességhatároló automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A funkció készenléti állapota

A kapcsoló 4 (O) működtetése esetén a sebességhatároló funkció készenléti üzemmódba kerül. Ebben az esetben a sebességhatár értéke memorizált marad, és a kijelzőegységen megjelenik a(z) „Memorizált érték” üzenet a memorizált sebességérték kíséretében.

Az elmentett sebességérték lehívása

Ha egy sebességérték el van mentve, a kapcsoló 3 (R) segítségével elő lehet hívni.

A sebességhatároló rendszer készenléti állapotában a kapcsoló 2 oldalának a (+) egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi aktuális haladási sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességhatároló funkció kikapcsol, ha megnyomja a kapcsolót 1, ekkor nem marad elmentett sebességérték. A kijelzőegységen a narancssárga visszajelző-lámpa kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ