Vissza a listához

STOP AND START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti.

A gépkocsi beindításakor a rendszer automatikusan bekapcsol. Haladás közben a rendszer leállítja a motort (készenléti leállás), amikor a jármű megáll (csúcsforgalom, jelzőlámpa...).

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad.

Automata sebességváltó esetén:

- a sebességváltó D, M vagy N állásban van;

és

- a fékpedál (elég erősen) benyomva;

és

- a gázpedál nincs benyomva;

és

- a sebesség kb. 1 másodpercen keresztül nulla.

A motor készenléti üzemmódban van, ha P állásba van kapcsolva, vagy ha behúzott parkolófékkel, felengedett fékpedállal N állásba van kapcsolva.

Kézi sebességváltó esetén:

- a sebességváltó semleges (üres) állásban van;

és

- a tengelykapcsoló pedál felengedett állapotban van. Ha a(z) visszajelzőlámpa villog, ez arra figyelmezteti Önt, hogy a tengelykapcsoló-pedál nincs eléggé felengedve;

és

- a gépkocsi sebessége kisebb, mint kb. 5 km/h.

Minden gépjárműnél:

A visszajelzőlámpa folyamatosan világít a műszerfalon, ha a motor készenléti üzemmódban van. A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

Ha a motor készenlétbe kapcsol, akkor a kormányszervo működése megszűnhet.

Ebben az esetben újra működőképessé válik, amikor a motor már nincs készenléti állapotban vagy a sebesség meghaladja a körülbelül 1 km/órát (lejtmenetben, lejtőn stb.).

Mielőtt elhagyja a gépkocsit, a motort nem készenléti állapotba kell helyezni, hanem le kell állítani (lásd a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részben található információkat).

Ne haladjon a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen).

A motor készenléti állapotában az automata parkolófék (gépkocsitól fűggően) nem húz be automatikusan.

Akadályozza meg a motor készenléti üzemmódba kerülését

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél történő megálláskor, a rendszer bekapcsolt állapotában a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

A fékpedál enyhe megnyomásával tartsa álló helyzetben a gépkocsit.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

Tartsa lenyomva a tengelykapcsoló pedált:

A motor lefulladása esetén, ha a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedál teljes benyomásával újból beindítjuk a motort.

A motor készenléti állapotának megszüntetése

Automata sebességváltó esetén:

- engedje fel a fékpedált, tegye D vagy M állásba a kart;

vagy

- a fékpedál N sebességfokozatban fel van engedve, a kézifék pedig ki van engedve;

vagy

- a fékpedált P vagy N sebességfokozatban újra lenyomják, a kézifék behúzása mellett;

vagy

- a gépkocsi R sebességfokozatba van kapcsolva;

vagy

- a gázpedál le van nyomva;

vagy

- manuális módban a sebességváltó + vagy - állásba mozdítható.

Kézi sebességváltó esetén:

- a sebességváltó üres fokozatban van, a tengelykapcsoló-pedál pedig enyhén le van nyomva;

vagy

- tegye sebességbe a sebességváltót és teljesen nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.

Külön megjegyzés: A gépjárműtől függően, ha kikapcsolja a gyújtást, amikor a motor készenléti üzemmódban van, a Ä visszajelző lámpa néhány másodpercre kigyullad a műszerfalon.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok

Az újraindítás megszakadhat, ha a tengelykapcsoló-pedált túl gyorsan engedik fel kiválasztott fokozat mellett.

Az üzemanyag feltöltéséhez le kell állítania a motort (nem csak készenléti állapotba, ha a jármű a STOP and START funkcióval felszerelt): hanem a gyújtást is le kell kapcsolnia. (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részéből).

Tűzveszély.

A motor készenléti állapotának kizárása

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

a „szabad kezes” kártyával rendelkező járművek esetében:

- a vezetőoldali ajtó nincs becsukva;

- a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva.

minden gépkocsi esetén:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi belső hőmérséklete jelentősen eltér az automatikus légkondicionáló beállított hőmérsékletétől;

- a parkolást segítő rendszer működés alatt áll;

- a magasság túl magas;

- a lejtő túl meredek az automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik számára;

- a „Tisztánlátás” funkció bekapcsolt állapotban van (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionálás” című részében);

- a motor nincs eléggé bemelegedve;

- a környezetvédelmi rendszer regenerálási fázisban van;

-...

A kijelzőegységen megjelenő visszajelzőlámpa figyelmezteti arról, hogy a motor készenléti üzemmódja nem érhető el.

Különleges tok „szabad kezes” kártyával felszerelt járművekhez

A motor készenléti üzemmódjában (elakadáskor, jelzőlámpánál stb.) a gyújtás kikapcsol, ha a vezető kioldja a biztonsági övét és kinyitja a vezetőoldali ajtót vagy felemelkedik az üléséből.

Az automata parkolófék ilyenkor automatikusan behúz.

A Stop and Start rendszer újraindítása és újra bekapcsolása érdekében indítsa be a motort (lásd „A motor beindítása, leállítása” című rész információit a 2. fejezetben).

A kulccsal rendelkező gépjárművekre jellemző sajátos eset

Ha készenléti állapotban lévő motor mellett (csúcsforgalom, piros jelzőlámpa stb. esetén) elhagyja a járművet, egy hangjelzés figyelmezteti, hogy a motor készenléti üzemmódban van és nem állt le.

Kapcsolja ki a Stop and Start funkciót, amikor a motortérben dolgozik.

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- a „Tisztánlátás” funkció bekapcsolt állapotban van (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionálás” című részében);

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 5 km/óránál (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

A funkció be és kikapcsolása

Nyomja meg a kapcsolót 1 a rendszer kikapcsolásához. A műszerfalon a „Stop & Start nem aktív” üzenet jelenik meg, és a kapcsolóba beépített visszajelzőlámpa 2 világít.

Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A műszerfalon a „Stop & Start aktív” megjelenése és a kapcsolóba 2 beépített visszajelzőlámpa 1 elalszik.

A rendszer automatikusan visszakapcsolódik a motor minden szándékos beindításakor (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

Működési rendellenességek

Amikor a műszerfalon a(z) „Stop & start ellenőrizendő” üzenet megjelenik, a kapcsolóba 1 beépített visszajelzőlámpa 2 világításával együtt a rendszer kikapcsol.

Forduljon márkaszervizhez.

különleges funkció kulccsal rendelkező gépkocsik esetén: néhány ilyen körülmény esetén a motor automatikus újraindítása az első ajtó nyitott állapotában tiltott.

Különlegesség: a motor készenléti állapotában nyomja meg a 1 kapcsolót a motor automatikus újraindításához.

Mielőtt elhagyja a gépkocsit, a motort nem készenléti állapotba kell helyezni, hanem le kell állítani (lásd a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részben található információkat).

MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK : ECO ÜZEMMÓD ÉS A STOP & START RENDSZER