Vissza a listához

DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A készülék a gumiabroncs futófelületén levő A 4 mm-nél kisebb sérüléseket javítja meg. Nem használható a 4 mm-nél nagyobb, és a gumiabroncs oldalán elhelyezkedő B sérülések megjavítására.

Ellenőrizze, hogy a keréktárcsa állapota megfelelő-e.

Ha a defektet okozó tárgy még mindig a gumiabroncsban van, ne vegye ki.

Ne használja a gumiabroncsjavító készletet, ha a defektes gumiabronccsal történő haladás következtében a gumiabroncs károsodott.

Minden beavatkozás előtt ellenőrizze gondosan a gumiabroncs oldalfelületét.

Ha leeresztett (teljesen lapos vagy defektes) gumiabronccsal közlekedik, ez csökkenti a biztonságot, és a gumiabroncs javíthatatlanná válhat.

Ez a javítás csak ideiglenes.

Defekt után vizsgáltassa meg (és lehetőség szerint javíttassa meg) a gumiabroncsot egy szakemberrel.

Ha a készülékkel megjavított gumiabroncsot cseréltet ki, figyelmeztesse a szakembert erre.

A gumiabroncsban a befújt anyag miatt menet közben rezgések jöhetnek létre.

A készülék csak az eredetileg a készülékkel felszerelt járművek gumiabroncsainak megjavítására használható.

Semmi esetre sem használható más jármű gumiabroncsainak vagy más eszköznek (úszógumi, gumicsónak stb.) a felfújására.

Vigyázzon, hogy a palackból ne jusson javítóanyag a bőrére. Ha mégis rácsöpög, azonnal öblítse le.

A javítókészletet gyermekektől elzártan tárolja.

A palackot ne dobja el. Adja le márkaszervizben vagy az ilyen jellegű hulladék összegyűjtésével foglalkozó szervezetnek.

A palacknak a címkén jelzett szavatossági ideje van. Ellenőrizze a felhasználhatóság idejét.

Márkaszervizben cseréltesse ki a felfújótömlőt és a javítóanyagot tartalmazó palackot.

Defekt esetén (gépkocsitól függően) használja a csomagtér padlószőnyege alatti C vagy a tárolórekeszben, jobb oldalon D található készletet.

Gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszerével felszerelt gépjármű

Alacsony légnyomás esetén (defekt, stb.) a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen. tájékozódjon a 2. fejezet „A gumiabroncsok nyomásellenőrző rendszere” című részében.

Járó motornál és behúzott kéziféknél

- Kösse le a segédberendezéseket a segédberendezések csatlakozóiról;

- kövesse a gépkocsi csomagtartójában található kompresszor javítókészlet utasításait;

- fújja fel a gumiabroncsot az előírt nyomásra (tájékozódjon a „Gumiabroncsok levegőnyomása” című részben);

- legfeljebb 15 perc után állítsa le a felfújást és ellenőrizze a nyomást (a nyomásmérőn 1).

Megjegyzés: a palack kiürüléséig (kb. 30 másodperc), a nyomásmérő 1 rövid ideig 6 bar nyomást jelez, majd a nyomás lecsökken.

- állítsa be a nyomást: a nyomás növeléséhez folytassa a felfújást a készlet segítségével. A nyomás csökkentéséhez nyomja meg a 2 gombot.

A készlet használata előtt állítsa le a gépkocsit forgalomtól távol, kapcsolja be az elakadásjelző lámpát, húzza be a parkolóféket, szállítsa ki az összes utast és küldje őket forgalommentes helyre.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget és az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

Ha 15 perc elteltével a nyomás nem éri el az 1,8 bar minimális értéket, a javítás nem lehetséges. Ne induljon el, hanem vegye fel a kapcsolatot márkaszervizzel.

Az abroncs megfelelő felfújása után távolítsa el a készletet: lassan csavarja le a felfújóadaptert a tartályról 3, hogy ne fröcskölhessen szét anyag, és tárolja a tartályt műanyag tasakban, hogy a termék ne ömölhessen ki.

- Ragassza fel a (palack alatt található) vezetésre vonatkozó, figyelmeztető matricát a műszerfalra, a gépkocsivezető által jól látható helyre.

- Tegye el a készletet.

- Az első felfújást követően a gumi ereszteni fog, ezért kötelező menni a járművel, hogy a lyuk betömődjön.

- Késlekedés nélkül induljon el és haladjon 20-60 km/h sebességgel, hogy az anyag a gumiabroncsban egyenletesen eloszoljon; 3 km megtétele után álljon meg a nyomás ellenőrzésének céljából.

- Ha a nyomás nagyobb, mint 1,3 bar de alacsonyabb, mint az előírt nyomás (lásd a vezetőoldali ajtó oldalára ragasztott matricán), állítsa be az előírásnak megfelelően. Ellenkező esetben forduljon a legközelebbi márkaszervizhez: az abroncs javítása nem lehetséges.

ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és megakadályozhatják azok működését.

A készülék használatával kapcsolatos szabályok

A készüléket nem szabad 15 percnél tovább folyamatosan működtetni.

A palackot az első használat után ki kell cserélni még akkor is, ha maradt benne folyadék.

A készlettel végzett javítást követően legfeljebb 200 km távolság tehető meg. Ezen felül, mérsékelje a sebességet, ne haladjon 80 km/h-nál gyorsabban. A műszerfal jól látható helyére ragasztandó matrica erre figyelmeztet.

Országtól és helyi szabályoktól függően a felfújókészlettel javított gumiabroncsot ki kell cserélni.

Figyelem, hiányzó vagy rosszul felszerelt szelepsapka a gumiabroncs nem megfelelő tömítettségét eredményezheti és nyomásveszteséget okozhat.

A szelepsapka mindig az eredetivel megegyező legyen, és csavarja vissza teljesen.