Vissza a listához

ELEKTRONIKUS PARKOLÓFÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rásegítéses működés

Parkolófék behúzása

A gépkocsi legyen álló helyzetben, rögzíthető az elektromos parkolófékkel:

- a motorindító/-leállító gomb megnyomásával 1 vagy a gyújtáskapcsoló 2 („ON” helyzetbe 2) való forgatásával;

vagy

- ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva;

vagy

- ha a vezetőoldali ajtó nyitva van;

vagy

- automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén, ha a P állást kapcsolták.

Minden egyéb esetben, például a motor lefulladása vagy a motornak a Stop & Start funkcióval történő készenléti állapotba kapcsolása esetén Stop and Start (a „Stop and Start funkcióval” kapcsolatban az információkat lásd a 2. részben), az automata parkolófék nem húz be automatikusan. Ilyenkor a parkolóféket kézzel kell behúzni.

Bizonyos országokban a rásegítéses fékbehúzás nem működik. Tájékozódjon a „Kézi működtetés” című fejezetben.

Az elektronikus parkolófék behúzását a(z) „Parkolófék behúzva” üzenet és a kijelzőegységen elhelyezkedő visszajelző lámpa }, valamint a kapcsolón 3 lévő visszajelző lámpa 4 igazolja vissza.

A motor leállítását követően, a visszajelző-lámpa 4 az automata parkolófék behúzása után néhány perccel kialszik, és a gépkocsi zárásakor kialszik a visszajelző-lámpa }.

Rásegítéses művelet (folytatás)

Megjegyzés: bizonyos esetekben (elektronikus parkolófék meghibásodása, a rögzítőfék kézi kioldása, stb.), egy hangjelzés hallható és az „Húzza be a kéziféket” üzenet jelenik meg a műszerfalon, ami figyelmezteti a parkolófék kioldására.

- járó motornál: a vezetőoldali ajtó nyitásakor;

- álló motornál (például ha a gépjármű lefullad): az egyik első ajtó nyitásakor.

Ebben az esetben húzza meg, majd engedje el a kapcsolót 3 az automata parkolófék behúzásához.

A parkolófék rásegítéses kiengedése

A fék kioldódik, ha elinduláskor megnyomja a gázpedált.

Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a visszajelzőlámpa 4 kigyulladása jelzi a kapcsolón 3, a kijelzőegységen pedig a visszajelzőlámpa } kigyulladása.

Kézi működtetés

Az automata parkolóféket manuálisan működtetheti.

Az elektromos parkolófék behúzása kézzel

Húzza meg a kapcsolót 3. A visszajelzőlámpa 4 és a visszajelzőlámpa } a kijelzőegységen világít.

Az elektromos parkolófék kioldása kézzel

Nyomja meg a 1 kapcsolót a pedálok lenyomása, vagy a kulcs elfordítása nélkül 2 az alábbi helyzetbe: „ON” 2 a gyújtás bekapcsolásához. Nyomja le a fékpedált, majd a kapcsolót 3: a visszajelző lámpa 4 a kapcsolón és a } kijelzőegységen kialszik.

Pillanatnyi megállás

Az elektronikus parkolófék kézi aktiválásához (ha megáll egy piros lámpánál vagy ha a járművet megállítja járó motor mellett stb.): húzza meg és engedje el a 3 kapcsolót. A gépjármű újraindításakor a kioldás automatikus.

Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a visszajelzőlámpa 4 kigyulladása jelzi a kapcsolón 3, a kijelzőegységen pedig a visszajelzőlámpa } kigyulladása.

Különleges esetek

Lejtőn vagy vontatmánnyal történő parkoláskor húzza meg a kapcsolót 3 néhány másodpercre a maximális rögzítés elérésére.

Parkolás kiengedett parkolófékkel (például fagyveszély esetén):

- állítsa le a motort a stop/start gomb megnyomásával 1 vagy a gyújtáskapcsolóval 2;

- az elektromos parkolófék kioldása kézzel;

- amikor sebességfokozatba vagy P állásba kapcsolt, engedje fel a fékpedált és a kapcsolót 3.

Automata sebességváltóval rendelkező változatok

Ha a vezetőoldali ajtó nincs vagy rosszul van becsukva és a motor jár, biztonsági okokból, az automatikus kioldás kikapcsolt helyzetben van (nehogy a gépjármű elguruljon a vezető nélkül). Ha a gépkocsivezető lenyomja a gázpedált, a kijelzőegységen megjelenik az „Engedje ki kézzel” üzenet.

Működési rendellenességek

- Hiba esetén a visszajelző lámpa © kigyullad a kijelzőegységen, a(z) „Ellenőriztesse a parkolóféket” üzenet és bizonyos esetekben a visszajelző lámpa } kíséretében.

Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

- Az automata parkolófék meghibásodása esetén, a visszajelző-lámpa ® kigyullad a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet, hangjelzés és bizonyos esetekben a figyelmeztető lámpa } kíséretében.

Azonnal álljon meg a forgalmi viszonyoknak megfelelően.

A(z) „VESZÉLY! Elekt- romos hiba” vagy a(z) „Ellenőrizze az akkumulátort” üzenet esetén a kapcsoló 3 meghúzásával működtesse manuálisan az automata parkolóféket (vagy - automata sebességváltó esetén - tegye a sebességváltót P állásba), mielőtt leállítja a motort.

A gépkocsi elgurulhat.

Forduljon márkaszervizhez.

Mielőtt kiszáll a gépkocsiból, tegye a fokozatválasztó kart a P helyzetbe, és állítsa le a motort. Ha a motor jár, a sebességváltó sebességben van, a jármű álló helyzetében gázadással el tud indulni.

Balesetveszély.

Ekkor feltétlenül rögzítse a gépjárművet az első sebességfokozat kapcsolásával (mechanikus sebességváltónál) vagy a P helyzet kiválasztásával (automata sebességváltónál). Ha a lejtő miatt szükséges, támassza meg a jármű kerekét.

A kijelzőegység hibáját jelzi a (hang)jelzés hiánya. Ez arra figyelmezteti, hogy feltétlenül álljon meg, amint azt a forgalmi viszonyok lehetővé teszik. Rögzítse megfelelően a gépjárművet, és forduljon márkaszervizhez.