Vissza a listához

ELSŐ FÉNYSZÓRÓK: izzócsere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Távolsági/Oldali tompított halogén fényszórók

Fordítsa el a A vagy B fedelet egy negyed fordulattal, majd válassza le a 1 vagy 4 csatlakozót.

Oldja ki a 2 kapcsot annak lenyomásával, vagy fordítsa el az 3 izzótartót, és távolítsa el.

Cserélje ki az égőt.

Oldali tompított fényszórók 1H7

Távolsági fényszórók 3H9

Feltétlenül UV-szűrős (anti-U.V. 55W) izzókat használjon, hogy elkerülje a fényszórók műanyag elemeinek károsodását.

Ne érintse az izzó üvegét. A fémrésznél fogja meg.

Ha az izzót kicserélte, ellenőrizze a fedél megfelelő visszahelyezését.

Minden alkalommal, mielőtt a motortérben dolgozna, feltétlenül kapcsolja ki a gyújtást (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Sérülésveszély

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély

Nappali LED világítás és helyzetjelző lámpák 5

Forduljon márkaszervizhez.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Sérülésveszély

Távolsági LED fényszórók 6

Forduljon márkaszervizhez.

Oldali tompított LED fényszórók 7

Forduljon márkaszervizhez.

Irányjelző LED lámpák 8

Forduljon márkaszervizhez.

Első ködlámpa 9

Forduljon márkaszervizhez.

A hatályos jogszabályoknak vagy az előrelátás jegyében: vásároljon márkaszervizben tartalék izzókészletet és biztosítékkészletet.

Kiegészítő fényszórók

Ha további ködlámpákkal kívánja felszerelni a járművét, forduljon márkaszervizhez.

Az elektromos berendezéseken javítást vagy módosítást csak márkaszerviz végezhet, mert egy hibás csatlakoztatás az elektromos rendszer (a kábelek, és különösen a generátor) meghibásodását eredményezheti. A szakszervizben ezenkívül minden, a javításhoz vagy a módosításokhoz szükséges alkatrész megtalálható.