Vissza a listához

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSŐ JELZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Helyzetjelző lámpa

Forgassa a gyűrűt 4 úgy, hogy a szimbólum a jellel 3 szemben legyen: Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Ha az oldalsó helyzetjelző lámpák be vannak kapcsolva, akkor lehetőség van a műszerfal világításához tartozó fényerő módosítására a 2 vezérlőgomb elforgatásával.

á Távolsági fényszórók

Bekapcsolt tompított fényszóróknál nyomja meg a kombinált kapcsolókart 1. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

A tompított fényszóró állásba történő visszatéréshez húzza a kapcsolókart 1 maga felé.

k Tompított fényszórók

Kézi működtetés

Forgassa a gyűrűt 4 úgy, hogy a szimbólum a jellel 3 szemben legyen: Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Automatikus működés

Forgassa a gyűrűt 4, hogy az AUTO szimbólum a jellel 3 szembe kerüljön: járó motor esetén a tompított fényszórók a külső fényviszonyok függvényében automatikusan be- vagy kikapcsolódnak, a kapcsolókar 1 működtetése nélkül.

Automata távolsági fényszóró:

Gépjárműtől függően, a rendszer automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórókat. A belső visszapillantó tükör mögött elhelyezett kamera segítségével felismeri a gépkocsi előtt és az ellentétes irányú sávban haladó járműveket.

A távolsági fényszórók automatikusan kigyulladnak, ha:

- - gyengék a külső fényviszonyok;

- - más jármű vagy külső világítás nem észlelhető;

- a gépkocsi sebessége nagyobb mint kb. 40 km/h.

Ha a fenti feltételek közül egy sem teljesül, a rendszer a tompított fényszórókat kapcsolja be.

Éjszakai vezetés előtt: ellenőrizze, hogy az elektromos berendezések megfelelően működnek-e, és állítsa be a fényszórókat. Lásd az 1. fejezet „Tompított fényszórók elektromos beállítása” című bekezdését. Ellenőrizze, hogy a fényszórókat semmi sem takarja (piszok, sár, hó, szállított tárgy stb.).

Ha balkormányos járművel balra tartó közlekedésben halad (vagy fordítva), tartózkodása idejére feltétlenül állítsa át a lámpák állását (lásd az 1. fejezet „A tompított fényszórók beállítása” című részében).

A távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer nem helyettesíti a vezetőt, aki a gépkocsi külső világítását az aktuális fény- és útviszonyoknak megfelelően kell, hogy alakítsa.

A rendszert bizonyos körülmények megzavarhatják :

- szélsőséges időjárási viszonyok (eső, hó, köd stb.);

- a szélvédőn vagy kamerán szennyeződés, eléjük helyezett tárgyak, stb;

- a gépkocsi mögött vagy ellentétes irányban haladó jármű gyenge vagy rosszul észlelhető világítása;

- az első fényszórók hibás beállítása;

- fényvisszaverő felületek;

- ...

Üzembe helyezés

Navigációs berendezéssel felszerelt gépkocsi

A multimédiás képernyőn 5válassza ki a „Jármű” menü, „Vezetési segéd”, „Automatikus távfény” lehetőségeket, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- A beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a „Automatikus távfény” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg újra a(z) 6 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Az automata távolsági fényszórók bekapcsolásához:

- forgassa a gyűrűt 4, hogy az AUTO szimbólum a 3 jellel szembe kerüljön;

- nyomja meg a kapcsolókart 1.

A kijelzőegységen megjelenik a visszajelzőlámpa.

Az automata távolsági fényszórók kikapcsolásához:

- húzza meg a kapcsolókart 1;

- vagy forgassa a 4 gyűrűt egy másik helyzetbe, mint a AUTO.

A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A gépkocsitól függően a motor minden egyes beindításakor húzza meg és tolja el a kapcsolókart 1 újra a rendszer újbóli bekapcsolásához.

A szélvédő közelében a kamera alatt elhelyezett hordozható navigációs berendezés éjszakai használata megzavarhatja a távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer működését (fényvisszaverődés a szélvédőn).

Működési rendellenességek

Amikor a kijelzőegységen az „Ellenőrizze az auto fényszórót” üzenet megjelenik, a rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

Nappali világítás bekapcsolás funkció

A nappali világítás a kapcsolókar 1 működtetése nélkül is automatikusan bekapcsol a motor beindításakor (kizárólag elöl), a motor leállításakor pedig kikapcsol.

Működési rendellenességek

Ha a(z) „Ellenőriztesse a világítást” üzenet jelenik meg a visszajelzőlámpa © kíséretében, és a visszajelző lámpa k villog a kijelzőegységen, ez a világítás meghibásodására utal.

Forduljon a márkaképviselethez.

A lámpák kikapcsolása

Két lehetőség van:

- Állítsa kézzel a 4 gyűrűt 0 helyzetbe;

- a lámpák automatikusan kialszanak a motor leállítása után, a vezető-oldali ajtó kinyitásakor vagy a jármű bezárásakor. Ebben az esetben a motor indításakor a lámpák újra felgyulladnak, ha a gyűrű 4 a megfelelő helyzetben van.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali első ajtó kinyitásakor hangjelzés figyelmeztet, ha a lámpák égve maradtak.

„Külső tájékozódó világítás”

Ez a funkció lehetővé teszi a tompított fényszóró rövid idejű bekapcsolását (kapu nyitásához stb.).

Kikapcsolt gyújtás és világítás, valamint4 gyűrű 0 vagy AUTO pozícióba való állítása mellett húzza maga felé az 1 kapcsolókart: a tompított fényszórók körülbelül 30 másodpercre kigyulladnak. Az idő meghosszabbításához a kart négy alkalommal húzhatja meg (legfeljebb körülbelül két perc időtartam). A művelet visszajelzéseképpen a(z) „Kisérőfény _ _ _” üzenet és a világítás időtartama lesz látható a kijelzőegységen. Ekkor bezárhatja a gépkocsit.

A világításnak az automatikus kikapcsolódása előtt történő kikapcsolásához forgassa el a 4 gyűrűt bármelyik irányba, majd állítsa vissza AUTO helyzetbe.

Üdvözlő és elköszönő funkció

(gépkocsitól függően)

A funkció bekapcsolt állapotában a nappali világítás és a hátsó helyzetjelző lámpák automatikusan kigyulladnak a Renault kártya észlelésekor vagy a gépkocsi központi nyitásakor.

Automatikusan kikapcsolódnak:

- a bekapcsolásuk után körülbelül egy perccel;

- a motor beindításakor, a világítás kapcsolókarjának helyzetétől függően;

vagy

- a gépkocsi központi zárásakor.

Üdvözlő világítás a külső visszapillantó tükrök alatt

A funkció bekapcsolt állapotában a külső visszapillantó tükrök alatt elhelyezett világítás automatikusan bekapcsol a RENAULT kártya észlelésekor, a gépkocsi központi nyitásakor vagy valamelyik ajtó kinyitásakor.

Automatikusan kikapcsolódnak:

- a bekapcsolásuk után körülbelül egy perccel;

- a motor beindításakor;

vagy

- a gépkocsi központi zárásakor.

A funkció be-/kikapcsolása

A multimédiás képernyőn válassza a „Jármű”, „Felhasználói beállítások”, „Külső üdvözlés” lehetőséget. A funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a(z) „ON” vagy a(z) „OFF” pontot.

g Első ködlámpák

Forgassa a kombinált kapcsolókar 1 középső gyűrűjét 8, hogy a szimbólum a jelzéssel 3 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

Hátsó ködlámpa

Forgassa a kombinált kapcsolókar középső gyűrűjét 8, hogy a szimbólum a jelzéssel 3 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpát, ha már nincs rá szükség, hogy ne zavarja a közlekedésben résztvevőket.

Ködös, havas időjárás esetén vagy a tetőn túllógó tárgy szállításakor a fényszórók automatikus bekapcsolása módosulhat.

A ködlámpák működését a vezető irányítja: a kijelzőegység kijelzői adnak információt a lámpák bekapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa világít) vagy kikapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa nem világít).

A világítás kikapcsolása

Forgassa el ismét a gyűrűt 8, hogy a jelzés 3 annak a ködlámpának a szimbólumával kerüljön szembe,amelyet ki szeretne kapcsolni. A megfelelő visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

A külső világítás kikapcsolásakor a ködlámpák is kialszanak.

Kanyarfényszórók

(Gépjárműtől függően)

Ha a tompított fényszórók be vannak kapcsolva, és bizonyos vezetési feltételek teljesülnek (sebesség, kormány helyzete, előremenet, irányjelző-lámpa használata stb.), kanyarodáskor bekapcsolódik az egyik első ködfényszóró a kanyar belső ívének megvilágítása érdekében.

Kanyarfényszóró