Vissza a listához

MOTORHÁZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kinyitásához húzza meg műszerfal bal oldalán található nyitókart 1.

Minden alkalommal, mielőtt a motortérben dolgozna, feltétlenül kapcsolja ki a gyújtást (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

A motorházfedél biztonsági zárja

A központi nyitáshoz a motorháztető emelése közben nyomja meg a nyelvet 3.

Motorháztető kinyitása

Emelje fel a motorháztetőt, és kézzel kísérje végig a mozgását; a két emelőszerkezet 2 megtartja.

Ne támaszkodjon rá a motorháztetőre, mert véletlenül becsukhatja azt.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély

A motorháztető bezárása

Ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott a motortérben.

A motorháztető zárásához fogja meg a motorháztetőt középen, és kísérje végig a mozgását, amíg az 30 cm távolságra nem kerül a zárt helyzetétől, majd engedje el. A saját súlyánál fogva bezáródik.

A motortérben végzett minden beavatkozás után ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott-e ott (rongyok, szerszámok stb.).

Ezek károsíthatják a motort, vagy tüzet okozhatnak.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi (kavics, rongy stb.) nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését.

Ha a hűtőrácsot vagy a motorháztetőt akármilyen kis ütés is éri, ellenőriztesse a motorháztető zárszerkezetét márkaszervizben.

A motorháztető kinyitása