Vissza a listához

MOTOROLAJSZINT: általánosságok

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A motor a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használja az olajat, és teljesen normális, hogy két olajcsere között pótolni kell.

Ha azonban a bejáratás után az utántöltés mennyisége meghaladja az 1 000 kilométerenkénti 0,5 litert, keresse fel a legközelebbi márkaszervizt.

Ellenőrizze rendszeresen az olajszintet, nagyobb utazás előtt mindig, ezzel megelőzheti a motor károsodását.

Az olajszint ellenőrzése

Az ellenőrzést vízszintes talajon a motor hideg állapotában kell elvégezni.

A pontos olajszint megismeréséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a maximális olajszintet nem lépte-e túl (tönkremehet a motor), feltétlenül használja a szintjelző-pálcát. Tájékozódjon a következő oldalakon.

A kijelzőegység kijelzője csak alacsony olajszint esetén figyelmeztet.

Minden alkalommal, mielőtt a motortérben dolgozna, feltétlenül kapcsolja ki a gyújtást (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

- Vegye ki az olajszintjelző pálcát és törölje le egy tiszta és nem feslő ruhával;

- tolja be ütközésig a pálcát (a „szintmérő-zárósapkával”C felszerelt gépkocsiknál csavarja be teljesen a zárósapkát);

- húzza ki újra a pálcát;

- olvassa le az olajszintet: soha nem lehet a „mini” A jelzés alatt és a „maxi” B jelzés felett.

A szint leolvasása után ügyeljen arra, hogy a mérőpálcát ütközésig benyomja vagy a szintjelző-zárósapkát teljesen rácsavarja.

A maximum motorolajszint túllépése

Tilos a maximum feltöltési szintet B túllépni: tönkremehet a motor és a katalizátor.

Ha a maximum szintet túllépte, ne indítsa be a gépkocsit, és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

Motorolaj hozzáadása

Használjon csövet, vagy védje a betöltőnyílás területét, hogy a motorolaj ne kerüljön a motortér valamelyik felforrósodott elemére vagy érzékeny alkatrészére (pl. elektromos alkatrészek).

Tűzveszély.