Vissza a listához

SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kamera 1 információi alapján a funkció figyelmezteti a vezetőt záróvonal vagy szaggatott vonal irányjelző nélküli átlépésekor.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A fejmagasságú kijelzővel felszerelt gépkocsik esetében bizonyos információkat ez utóbbi is kijelez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A sávelhagyásra figyelmeztető funkció nem módosítja a gépkocsi pályáját.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Navigációs berendezéssel felszerelt gépkocsik

A multimédiás képernyőn2: válassza ki a „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Sávelhagyás figyelmeztetés” lehetőségeket, majd a(z) „ON” vagy a(z) „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 3 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

Nyomja meg a 4 kapcsolót.

Művelet

Amikor a funkció be van kapcsolva, a bal- és jobboldali terelő- vagy záróvonalak láthatóságának szürke kijelzői 5 megjelennek a kijelzőegységen.

A funkció figyelmeztetésre készen áll, ha:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 70 km/óránál;

és

- a vonal jelzések 5 zöldek, vagy a jármű típusától függően fehérek.

A funkció figyelmeztet, ha anélkül halad át a terelővonalon, hogy az irányjelzők be lennének kapcsolva.

A funkció figyelmezteti a vezetőt:

- hangjelzés hallgató;

és

- a kereszthez tartozó jelzőlámpa pirosra vált a kijelzőegységen.

A figyelmeztető funkció nem kapcsol be:

- Az irányjelzőlámpa a vonalon áthaladás előtt kevesebb mint kb. kettő másodperccel lett bekapcsolva;

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- nagy ívben bevett kanyarnál;

- bekapcsolt elakadásjelző-lámpa;

-...

Beállítások

Navigációs berendezéssel felszerelt gépkocsik

A multimédia képernyőn válassza a(z) 2, „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Sávelhagyás jelző beállítása”, majd az alábbi lehetőséget:

- hangerő: állítsa be a figyelmeztetés hangerejét. Ehhez válassza ki az öt hangszint egyikét;

- érzékenység: állítsa be a sávfigyelés érzékenységi szintjét. Ehhez válassza ki:

- „Alacsony” áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Közepes” közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „magas” a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- A beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 6 OK;

- nyomja meg többször a(z) 7 kapcsolót fel vagy le, amíg a(z) „Beállítások Sávelhagyás jelző” menü jelenik meg, majd nyomja meg ezt a kapcsolót: 6 OK.

- Hangerő: állítsa be a figyelmeztetés hangerejét. Ehhez válassza ki a három hangszint egyikét;

- érzékenység: állítsa be a sávfigyelés érzékenységi szintjét. Ehhez válassza a következők egyikét:

- „Alacsony” áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „Közepes” közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „hangos” a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

Működési rendellenesség

Működési rendellenesség esetén a(z) „Sávelhagyás jelző hibás” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen és a bal és jobb oldali terelő- vagy záróvonalak láthatóságának kijelzői eltűnnek a kijelzőegységről.

Forduljon a márkaképviselethez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- kopott, kontraszt nélküli vagy nagy távolságra lévő (részlegesen törölt vonalak stb.) esetén;

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő jármű.

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer