Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (blokkolásgátló rendszer);

- ESC (dinamikus menetstabilizáló rendszer) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel;

- vészfékezést segítő rendszer;

- aktív vészfékezés;

- az utánfutóval történő vezetést segítő rendszer;

- az emelkedőn való elindulást segítő rendszer;

- hátsókerék-kormányzás.

A következő oldalak egyéb vezetést segítő rendszerek leírását tartalmazzák.

ABS (blokkolásgátló rendszer)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. Ezen felül a féktávolság optimális, különösen csúszós útfelületen (szennyezett útfelület stb.).

Ha a berendezés működésbe lép, a fékpedálon rezgés tapasztalható. A gumiabroncs és az útfelület tapadásának fizikai korlátai az ABS rendszer alkalmazása esetén sem léphetők át. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság stb.).

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Ha a helyzet megkívánja, veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Működési rendellenességek:

- A(z) © és a(z) x jelzés kigyullad a műszerfalon a(z) „Ellenőrizze az ABS-t”, a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” és a(z) „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet kíséretében: ez azt jelenti, hogy a(z) ABS, a(z) ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- x, D, © és ® világít a kijelző-egységen a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

A visszajelzőlámpa ® kigyulladása esetén biztonsági okokból azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.

A fékrendszer részlegesen működik. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni és a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

További, a gépkocsin elhelyezett érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a gépkocsivezető szándékát a gépkocsi valós pályájával, és korrigálja azt, ha szükséges, működtetve a fékrendszert bizonyos kerekeken és/vagy módosítva a motor teljesítményét. A rendszer működésekor a visszajelzőlámpa villog a kijelző-egységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC rendszer működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordulatszámára is, hozzáigazítva azt a kerekek tapadásához, függetlenül a gázpedál működtetésétől.

Megjegyzés: bizonyos helyzetekben (nagyon puha talajon való közlekedéskor, hóban, sárban vagy hólánc használatakor) a rendszer csökkentheti a motor teljesítményét a kipörgés megakadályozása érdekében.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet, a © visszajelzőlámpa és a visszajelzőlámpa jelenik meg a kijelzőegységen.

Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva. Forduljon márkaszervizhez.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, mely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrásegítő azonnal maximális hatást fejt ki, és működteti az ABS-t.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A vészvillogó bekapcsolása

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Fékezést elősegítő rendszer

Gépjárműtől függően, ha hirtelen felengedi a gázpedált, a rendszer előkészíti a fékezést a féktávolság csökkentése érdekében.

Különleges esetek

Sebességtartó használata során:

- ha használja a gázpedált, a gázpedál felengedésekor a rendszer bekapcsolódhat;

- a rendszer nem kapcsolódik ki, ha nem használja a gázpedált.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelző-egységen a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” üzenet jelenik meg és a © visszajelző-lámpa világít.

Forduljon a márkaképviselethez.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Aktív vészfékezés

A radar 1 segítségével a rendszer meghatározza a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti távolságot és a frontális ütközés kockázatának fennállása esetén figyelmezteti a vezetőt. Előfordulhat, hogy a rendszer szándékosan fékez a gépkocsin az ütközés okozta kár minimalizálása érdekében.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy az érzékelőket 1 ne takarja semmi (piszok, sár, hó stb.).

Működés

Vezetés közben (kb. 30-140 vagy 150 km/h közti sebességnél a gépkocsitól függően), ha frontális ütközésveszély észlelhető, a(z) 2 visszajelző lámpa villan fel piros fénnyel a kijelzőegységen, hangjelzéssel kísérve a kijelzőegységen.

Ha a vezető rálép a fékpedálra és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét.

Ha a figyelmeztetést követően a vezető nem reagál és az ütközés be fog következni, a rendszer fékez.

A rendszer csak a gépkocsi haladási irányával megegyező irányban haladó járműveket észleli. Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a motorkerékpárokat, mivel az ezek által leírt pályát nehéz előre meghatározni.

A rendszer be- és kikapcsolása

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

A multimédiás képernyőn 3válassza ki a „Jármű” menü, „Vezetési segéd”, „Aktív fékrendszer” lehetőségeket, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget.

A(z) „Vezetési segéd” menüpontot a gomb 4 megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- a beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Aktív fékrendszer” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 5 OK.

Nyomja meg újra a(z) 5 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= bekapcsolt funkció

< funkció ki van kapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

A rendszer letiltásának feltételei

A rendszer nem aktiválja:

- ha a sebességváltókar semleges vagy üres állásban van;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- kanyarban.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a műszerfalon felgyullad a lámpa, továbbá megjelenik a „Aktívfék kikapcsolva” üzenet.

Két lehetőség van:

- a rendszer működése átmenetileg akadályozott (például: piszok, sár, hó stb. takarja a sebességmérő kamerát). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a sebességmérő kamera érzékelési zónáját. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet megszűnik;

- ellenkező esetben ezt egy másik hiba okozhatja. Forduljon a márkaképviselethez.

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A sebességmérő kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, fényezés javítása) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

Túl erős lehet a fékezés.

Aktív vészfékezés

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer csak a mozgó vagy a mozogni észlelt járműveket veszi figyelembe.

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket és nem befolyásolják a rendszer működését.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár, kerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- ha a gépkocsi elejét ütés érte vagy megsérült;

- a gépkocsit vontatják (autómentés).

A funkció megszakítása

Bármikor leállíthatja az aktív fékezés funkciót, ha a gázpedálra lép vagy kikerülési manőver miatt elfordítja a kormányt.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

Az utánfutóval történő vezetést segítő berendezés

A gépjármű típusától függően, az utánfutó használatakor a rendszer segít megtartani a gépkocsi feletti uralmat.

Észleli az utánfutó vontatásából eredő, különleges vezetési körülmények között fellépő kilengést.

Működési feltételek

- A vontatószerkezetet minősített szerviznek kell jóváhagynia;

- a kábeleket márkaszerviznek kell jóváhagynia;

- a vonóhorgot a gépkocsihoz kell kapcsolni.

A berendezés működési elve

A funkció biztosítja a gépkocsi stabil helyzetét:

- az első kerekek aszimmetrikus fékezése által, az utánfutó kilengésének csökkentése érdekében;

- a négy kerék fékezése és a motornyomaték csökkentése által, a gépkocsi sebességének mérséklése érdekében, amíg a kilengés meg nem szűnik.

A visszajelzőlámpa tájékoztatásul villog a kijelzőegységen.

Ha a vontatókábel használva van, de a gépkocsihoz nincs vontató kapcsolva (világítással felszerelt kerékpártartó, csomagtartó stb.), a funkció különleges vezetési körülmények között (a kerekek hatására eldeformálódott útfelület) is működhet.

A gépkocsi lelassulhat.

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetésének érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltó nem üres állásban van (nem N vagy P helyzet automata sebességváltó esetén), és ha a gépjármű álló helyzetben van (fékpedál lenyomva).

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: erre használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépjármű állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen figyelmesnek kell lennie, ha csúszós, alacsony tapadású felületen vezet.

Súlyos balesetveszély.

Hátsókerék-kormányzás

Amennyiben a gépkocsi fel van szerelve ezzel a rendszerrel, haladáskor a rendszer biztosítja a hátsó kerekek vezetési feltételeknek megfelelő kormányzását: kis sebességen javítja a gépkocsi manőverező képességét, nagyobb sebesség esetén hozzájárul a gépkocsi stabilitásához.

Kis sebességgel történő haladás esetén, a hátsó kerekek az első kerekekkel ellentétesen fordulnak el (A ábra) a gépkocsi jobb manőverezhetősége érdekében. Ez városi közlekedés során, kanyargós úton, parkolási manőverek esetén stb. hasznos.

Nagyobb sebességgel haladáskor a hátsó kerekek az elsőkkel azonos irányban fordulnak el (B ábra) a gépkocsi stabilitásának javítása érdekében. Ez jól használható sávváltás során, kanyarodáskor stb.

Megjegyzés: a rendszer konfigurációja (rugalmasság, stb.) a „Multi-Sense” menüben kiválasztott módtól függ (tekintse meg a „Multi-Sense” rendszerrel kapcsolatos információkat a 3. fejezetben).

Működési rendellenességek

- Ha a kijelző-egységen megjelenik a visszajelző-lámpa © a(z) „Ellenőriztesse a kormányszervót” üzenet kíséretében: forduljon a márkaképviselethez.

- Ha a kijelző-egységen megjelenik a visszajelző-lámpa ® a(z) „Kormányszervó hiba” üzenet kíséretében, az a rendszer meghibásodását jelzi.

® kigyulladása esetén a forgalmi viszonyok figyelembevételével azonnal álljon meg. Forduljon márkaszervizhez.

Az alváz felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például: a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.