AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

P: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

M: kézi üzemmód

+: magasabb sebességfokozat

-: alacsonyabb sebességfokozat

A pillanatnyilag kiválasztott fokozat a kijelzőegységen (A) látható.

Megjegyzés: nyomja meg a gombot 2, ha a D vagy az N állásból az R vagy a P állásba szeretne váltani.

Művelet

A fokozatválasztó kar 1 P helyzetben, indítsa be a motort.

A P állásból történő kivételhez a biztosítógomb 2 lenyomása előtt feltétlenül nyomja le a fékpedált.

Tartsa a lábát a fékpedálon (a visszajelzőlámpa Ó nem világít a kijelzőn), vegye ki P állásból.

Csak akkor váltsa a gépkocsit D vagy R sebességfokozatba, ha a jármű le van állítva, a vezető lába a fékpedálon van, a gázpedál fel van engedve és a motor jár.

Vezetés automata üzemmódban

Tegye a kart 1 D állásba.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni: a sebességváltás automatikusan és a motor fordulatszáma szerinti legalkalmasabb pillanatban történik, mivel az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és a vezetési stílust.

Bizonyos esetekben (meredek lejtőn parkolás stb.) sokkal nagyobb erő szükséges ahhoz, hogy a sebességváltó kart P állásból egy másik állásba kapcsolja.

Vezetés automata üzemmódban (folyt.)

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Nyomja meg határozottan a gázpedált (a pedál ellenállási pontján túlhaladva).

Ez lehetővé teszi, hogy a motor lehetőségeit figyelembe véve az automatika visszakapcsoljon a megfelelő fokozatba.

Vezetés kézi üzemmódban

Mozgassa a választókart 1 a D állásába, majd húzza a kart jobbra az M állásig.

A kar egymást követő megnyomásai teszik lehetővé a fokozatok kézzel történő váltását.

- sebességfokozat csökkentéséhez a kart mozdítsa előrefelé;

- a sebességfokozat növeléséhez a kart mozdítsa hátrafelé.

A kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegység kijelzőjén.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (például a motor kímélése vagy az elektromos menetstabilizáló rendszer ESC működésbe lépése mellett stb.) elképzelhető, hogy az automatika felülbírálja a kézi fokozatot és automatikusan egy másikba kapcsolja a váltót.

A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást: ebben az esetben figyelmeztetésül a sebességfokozat kijelzése villog néhány másodpercig.

A gépkocsi elhagyása előtt ellenőrizze, hogy a P visszajelzőlámpa világít-e a kijelzőegységen.

A gépkocsi elgurulhat.

Különleges helyzetek

- Ha az út felszíne és minősége miatt nem lehetséges, hogy automata üzemmódban maradjon (pl. a hegyekben), ajánlatos átváltani kézi üzemmódba. Ez azért szükséges, hogy elkerülje az „automatika” által kezdeményezett állandó sebességváltásokat, vagy hogy hosszú lejtőknél legyen motorfék.

- Hideg időben, hogy a motor lefulladását elkerülje, várjon néhány pillanatot, mielőtt a választókart kiveszi P vagy N helyzetből, és D vagy R állásba kapcsolja.

Várakozás a járművel

Amikor a gépkocsi megállt, tartsa a lábát a féken, és tegye a kart P állásba: a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak.

Győződjön meg arról, hogy az automata parkolófék aktiválva van-e.

Megjegyzés: ha a jármű meredek lejtőn parkol P állásban, a „Húzza be a kéziféket” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Emelkedőn az álló helyzet megtartásához ne hagyja a lábát a gázpedálon.

Ez az automata sebességváltó túlmelegedését okozhatja.

Biztonsági okokból soha ne kapcsolja ki a gyújtást a gépkocsi teljes leállása előtt.

működési rendellenességek

- menet közben, ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez. Forduljon azonnal márkaszervizhez;

- menet közben, ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik;

- Automata sebességváltós jármű hibaelhárítása VONTATÁS: autómentés.

Aktivált állapotban, abban az esetben, ha a kar beragadt a P állásba, nyomja le a fékkapcsolót. A kart szabad kézzel is ki lehet oldani. Ehhez pattintsa le a kar támasztékát, majd helyezzen egy szerszámot (merev tengely) a 3 nyílásba (a kartól jobbra vagy balra). Nyomja meg egyszerre a szerszámot (merev tengely) és a 2 gombot a kar kioldásához.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.