Vissza a listához

STOP AND START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti.

A gépkocsi beindításakor a rendszer automatikusan bekapcsol. Haladás közben a rendszer leállítja a motort (készenléti leállás), amikor a jármű megáll (csúcsforgalom, jelzőlámpa...).

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad.

Automata sebességváltó esetén:

- a sebességváltó D, M vagy N állásban;

és

- fékpedál lenyomva. Ha a visszajelző lámpa villog, és az „Nyomja erősebben a féket” üzenet megjelenik a műszerfalon, ez azt jelzi, hogy a fékpedált nem nyomta le eléggé;

és

- a gázpedál nincs benyomva;

és

- a sebesség nulla.

A motor készenléti üzemmódban van, ha P állásba van kapcsolva, vagy ha behúzott parkolófékkel, felengedett fékpedállal N állásba van kapcsolva.

Kézi sebességváltó esetén:

- a sebességváltó semleges (üres) állásban van;

és

- a tengelykapcsoló pedál felengedett állapotban van. Ha a visszajelző lámpa villog, és az „Engedje fel a kuplungpedált” üzenet megjelenik a műszerfalon, ez azt jelzi, hogy a tengelykapcsoló-pedált nem engedte fel eléggé;

és

- a jármű sebessége nulla.

Minden gépjárműnél:

A visszajelzőlámpa folyamatosan világít a műszerfalon, ha a motor készenléti üzemmódban van. A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

Ha a motor készenlétbe kapcsol, akkor a kormányszervo működése megszűnhet.

Ebben az esetben újra működőképessé válik, amikor a motor már nincs készenléti állapotban vagy a sebesség meghaladja a körülbelül 1 km/órát (lejtmenetben, lejtőn stb.).

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot). A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű.

Ne haladjon a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen).

Akadályozza meg a motor készenléti üzemmódba kerülését

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél történő megálláskor, a rendszer bekapcsolt állapotában a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

Automata sebességváltóval felszerelt változatok:

A fékpedál enyhe megnyomásával tartsa álló helyzetben a gépkocsit.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok:

Tartsa lenyomva a tengelykapcsoló pedált:

A motor készenléti állapotának megszüntetése

Automata sebességváltó esetén:

- ha a vezetőoldali ajtó nyitva van;

- ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva;

- manuális üzemmódban, a sebességváltó kapcsolók bekapcsolt állapotában;

- engedje fel a fékpedált, tegye D vagy M állásba a kart;

- a fékpedál N sebességfokozatban fel van engedve, a kézifék pedig ki van engedve;

- a fékpedált P vagy N sebességfokozatban újra lenyomják, a kézifék behúzása mellett;

- a gépkocsi R sebességfokozatba van kapcsolva;

- gázpedál lenyomva.

Kézi sebességváltó esetén:

- a vezetőoldali ajtó nyitásakor, ha a sebességváltó nincs sebességben, és a tengelykapcsoló-pedál fel van engedve;

- a vezető biztonsági övének kikapcsolásakor, ha a sebességváltó nincs sebességben és a tengelykapcsoló-pedál fel van engedve;

- a sebességváltó üres fokozatban van, a tengelykapcsoló-pedál pedig enyhén le van nyomva;

- tegye sebességbe a sebességváltót és teljesen nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.

Külön megjegyzés: A gépjárműtől függően, ha kikapcsolja a gyújtást, amikor a motor készenléti üzemmódban van, a Ä visszajelző lámpa néhány másodpercre kigyullad a műszerfalon.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok

Az újraindítás megszakadhat, ha a tengelykapcsoló-pedált túl gyorsan engedik fel kiválasztott fokozat mellett.

A motor lefulladása esetén, ha a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedál teljes benyomásával újból beindítjuk a motort.

Az üzemanyag feltöltéséhez le kell állítani a motort (nem csak készenléti állapotba, ha a jármű a következővel felszerelt: Stop and Start funkció): hanem a gyújtást is le kell kapcsolnia BEJÁRATÁS, GYÚJTÁSKAPCSOLÓ: kulcsos jármű, ÜZEMANYAGTARTÁLY.

Tűzveszély.

A motor készenléti állapotának kizárása

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

Minden gépkocsi esetén:

- a vezetőoldali ajtó nincs becsukva;

- a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva vagy nem volt bekapcsolva a vezetés megkezdésekor;

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a parkolást segítő rendszer működés alatt áll;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi belső hőmérséklete jelentősen eltér az automatikus légkondicionáló beállított hőmérsékletétől;

- a magasság túl magas;

- a lejtő túl meredek az automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik számára;

- a „Jó kilátás” funkció aktiválva AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ;

- a motor nincs eléggé bemelegedve;

- a környezetvédelmi rendszer regenerálási fázisban van;

-...

A motor készenléti üzemmódjáról a kijelzőegységen megjelenő visszajelzőlámpa figyelmeztet. A visszajelzőlámpa kigyullad egy üzenet kíséretében a műszerfalon:

- „Az akkumulátor töltésének optimalizálása” az akkumulátor töltésének prioritása érdekében;

- „Fűtési kényelem prioritása” a légkondicionálás prioritása érdekében;

- „A motorműködés prioritása” a motorfunkciók prioritása érdekében.

Kapcsolja ki a Stop and Start funkciót, amikor a motortérben dolgozik.

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- a „Jó kilátás” funkció aktiválva AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 5 km/óránál (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

A visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen, hogy figyelmeztesse a motor automatikus újraindítására.

A visszajelzőlámpa és egy üzenet jelenik meg a kijelzőegységen:

- „Az akkumulátor töltésének optimalizálása” az akkumulátor töltésének prioritása érdekében;

- „Fűtési kényelem prioritása” a légkondicionálás prioritása érdekében;

- „A motorműködés prioritása” a motorfunkciók prioritása érdekében.

A funkció be és kikapcsolása

Nyomja meg a kapcsolót 1 a rendszer kikapcsolásához. A műszerfalon a „Stop & Start nem aktív” üzenet jelenik meg, és a 1 kapcsolóba beépített visszajelzőlámpa 2 felgyullad.

Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A műszerfalon a „Stop & Start aktív” megjelenése és a kapcsolóba 2 beépített visszajelzőlámpa 1 elalszik.

A rendszer automatikusan újra bekapcsol a jármű minden egyes, indítógombbal történő indítása során. A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű.

Működési rendellenességek

Amikor a műszerfalon a(z) „Stop & start ellenőrizendő” üzenet megjelenik, a kapcsolóba 1 beépített visszajelzőlámpa 2 világításával együtt a rendszer kikapcsol.

Forduljon márkaszervizhez.

Különlegesség: a motor készenléti állapotában nyomja meg a 1 kapcsolót a motor automatikus újraindításához.

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot). A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű.