Vissza a listához

ABLAKTÖRLŐ, ABLAKMOSÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Esőérzékelős első ablaktörlővel felszerelt jármű

Az esőérzékelő a szélvédőn található, a belső visszapillantó tükör előtt.

A egyszeri törlés

A rövid megnyomás az ablaktörlő egyszeri oda-vissza mozgását eredményezi.

B kikapcsolt állás

C automata ablaktörlés

Ebben a helyzetben a rendszer érzékeli a szélvédőre érkező vizet és ehhez igazítja az ablaktörlő törlési sebességét. A gyűrű 2 elforgatásával lehetséges a kioldódási határsebesség és a törlések közötti idő módosítása:

- F: legkisebb érzékenység

- G: maximális érzékenység

Minél nagyobb az érzékenység, annál gyorsabban reagál és töröl az ablaktörlő.

Az automatikus ablaktörlés bekapcsolásakor vagy az érzékenység növelésekor az ablaktörlő egy oda-vissza mozgást tesz.

Különlegesség:

- az esőérzékelő csak segítő funkciót lát el. Csökkent látási viszonyok között a vezetőnek kell manuálisan bekapcsolnia az ablaktörlőt. Ködben vagy havazáskor az automatikus törlés nem szisztematikus, Önnek kell kezelnie;

- Nulla fok alatti hőmérsékletnél az automatikus ablaktörlés nem kapcsolódik be a gépkocsi indításakor. Automatikusan bekapcsol, amikor a gépkocsi átlép egy bizonyos sebességkorlátot (körülbelül 8 km/óra);

- száraz időben ne kapcsolja be az automatikus ablaktörlést;

- az automatikus ablaktörlés bekapcsolása előtt teljesen jégtelenítse a szélvédőt;

- kefés mosóberendezéssel történő alvázmosáskor az automatikus törlés kikapcsolásához forgassa el a 1 gyűrűt B állásba.

Működési rendellenességek

Az automatikus ablaktörlés hibája esetén az ablaktörlő szakaszosan töröl. Forduljon márkaszervizhez.

Az esőérzékelő működését megzavarhatják a következők:

- sérült ablaktörlő lapátok; a lapátok által az esőérzékelő észlelési tartományában hagyott vízhártya vagy foltok növelhetik az automatikus ablaktörlés reakcióidejét vagy a törlési gyakoriságot;

- sérülés vagy repedés a szélvédőn ott, ahol az esőérzékelő van, vagy porral, piszokkal, rovarokkal jéggel borított szélvédő, mosóviasz és víztaszító vegyszerek használata; az ablaktörlő lapát kevésbé lesz érzékeny vagy esetleg egyáltalán nem reagál.

D folyamatos lassú törlés

E folyamatos gyors törlés

Különlegesség

Menet közben, ha a jármű megáll, az ablaktörlő sebessége csökken. A folyamatos gyors törlésről folyamatos lassú törlésre vált. Amikor a gépkocsi elindul, a törlési sebesség visszaáll az eredetire.

A kombinált kapcsolókar 1 működtetése elsőbbséget élvez és megszünteti az automatika hatását.

Előírások

- Fagy esetén, az ablaktörlő első működtetése előtt ellenőrizze, hogy a lapátok nincsenek-e ráragadva a szélvédőre. Ha úgy működteti az ablaktörlőt, hogy a lapátok ráfagytak a szélvédőre, az a lapátok és az ablaktörlőmotor károsodásához vezethet.

- Nem aktiválja az ablaktörlőt száraz szélvédő esetén. Ez az ablaktörlő lapátok idő előtt elhasználódását eredményezheti, illetve annak sérüléséhez vezethet.

Az első ablaktörlő speciális helyzete (szervizelési helyzet)

Ebben a helyzetben felemelhetők a lapátok, hogy leválaszthatók legyenek a szélvédőről.

Ez hasznos lehet:

- a lapátok tisztításakor;

- téli időben a lapátok leválasztásához a szélvédőről;

- cserélje ki az ablaktörlő lapátokat ABLAKTÖRLŐLAPÁTOK.

Bekapcsolt gyújtás és leállított motor mellett teljesen nyomja le az ablaktörlő kart az E helyzetbe (gyors, folyamatos törlés). Az ablaktörlők a motorháztetőtől távolabbi pozícióban állnak meg.

A lapátok visszaállításához győződjék meg arról, hogy a lapátokat visszahelyezte a szélvédőre, majd bekapcsolt gyújtás mellett állítsa vissza a kapcsolókart B (kikapcsolt) helyzetbe.

A gyújtás bekapcsolása előtt helyezze az ablaktörlőket a szélvédőre. Ellenkező esetben fennállhat a motorháztető vagy az ablaktörlők sérülésének veszélye az ablaktörlési funkció bekapcsolásakor.

A szélvédőn történő minden beavatkozás előtt (gépjármű mosása, jégmentesítés, szélvédő tisztítása stb.) állítsa a kombinált kapcsolókart 1 B (kikapcsolt) állásba.

Sérülés és rongálódás veszélye áll fenn.

amennyiben a szélvédőn feltűnik valami (piszok, hó, jég stb.) tisztítsa meg a szélvédőt (beleértve a belső visszapillantó tükör mögötti középső részt is) mielőtt beindítaná az ablaktörlőket (motortúlhevülés veszélye).

Ha a lapát mozgását akadályozza valami, a lapát megállhat. Távolítsa el az akadályt és a kapcsolókar segítségével kapcsolja vissza az ablaktörlést.

Ablakmosó

Bekapcsolt gyújtás mellett húzza meg a kapcsolókart 1, majd engedje el.

Hosszabb idejű kapcsolás az ablakmosó működtetése mellett kétszeri törlést eredményez, amit néhány másodperc múlva egy harmadik követ.

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik esetén a harmadik törlést be/kikapcsolhatja. A GÉPJÁRMŰ SZEMÉLYRE SZABOTT BEÁLLÍTÁSAINAK MENÜJE.

Megjegyzés: nulla fok alatti hőmérséklet esetén az ablaktörlő-folyadék ráfagyhat a szélvédőre, ez pedig rontja a látási viszonyokat. A páramentesítés kapcsolójának használatával fűtse meg a szélvédőt, mielőtt megtisztítaná.

A motortérben végzett műveletek előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlés kapcsolókarja B (kikapcsolt) helyzetben van.

Sérülésveszély.

Törlőlapát hatékonysága

Ügyeljen az ablaktörlő lapátok állapotára. Élettartama Öntől függ:

- tisztán kell maradjon: tisztítsa meg a pengéket és a szélvédőt rendszeresen szappanos vízzel;

- ne használja, ha a szélvédő száraz;

- emelje fel a szélvédőről, ha sokáig nem használta.

Minden esetben cserélje, amint csökken a hatásfoka: kb. évente. ABLAKTÖRLŐLAPÁTOK.

Az ablaktörlővel kapcsolatos óvintézkedések

- Fagypont alatti havas időben tisztítsa meg a szélvédőt az ablaktörlők használata előtt (túlmelegedhet a motor);

- győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a lapát szabad mozgását.